Kalkulator podatkowy Polska-Norwegia 2022

Kalkulator podatkowy Polska-Norwegia służy do obliczania orientacyjnej dopłaty podatku dla osób pracujących w Norwegii a mających rezydencję podatkową w Polsce. Polecamy w pierwszej kolejności sprawdzić swoją rezydencję podatkową w naszym narzędziu: sprawdź rezydencję podatkową!  Jeśli Twoja rezydencja podatkowa jest w Polsce – skorzystaj z tego kalkulatora, żeby sprawdzić ile potencjalnie dopłacisz.

Kolejne pola należy uzupełnić według następującej instrukcji:

Dane podatkowe – Norwegia:

 • Liczba miesięcy w Norwegii – wypełniamy według faktycznej liczby miesięcy choćby rozpoczętych. Liczy się fakt przebywania w Norwegii niekoniecznie w pracy. Przykładowo przyjeżdżając do Norwegii 27 lutego i wyjeżdżając 2 grudnia liczymy pełne 11 miesięcy.
 • Metoda opodatkowania w Norwegii – w Norwegii istnieją dwie metody opodatkowania – jest to metoda standardowa oraz podatek kildeskatt. Pierwszą z nich wpisujesz, jeśli miałeś kartę podatkową (dowolną np. 7100) lub ustaliłeś procent podatku. Drugą z nich wybierasz jeśli byłeś w systemie PAYEE/Kildeskatt, typowo było pobierane z Twoich zarobków zawsze 25%.
 • Liczba dni w Norwegii – ile faktycznie przebywałeś w Norwegii co do dnia. Ma znaczenie przy odliczeniach od podatku w Polsce.
 • Kurs NOK/PLN – już uzupełniliśmy kurs średni z 2022 roku, nie musisz go zmieniać.
 • Dochody brutto w całym roku [NOK] – podaj dochody brutto z wszystkich prac na etacie w Norwegii. Kalkulator nie uwzględnia pracy na własnej jednoosobowej działalności. Możesz tutaj również ująć zasiłki, które otrzymałeś. Koniecznie zsumuj kwoty brutto (przed odjęciem podatków)
 • Koszty podatkowe [NOK] – program automatycznie oblicza standardowe koszty. Jeśli jednak miałeś inne koszty np. pendler, odsetki, możesz je dopisać. Pamiętaj – im większe koszty podatkowe w Norwegii tym mniejszy podatek w Norwegii, ale tym z reguły wyższy w Polsce!
 • Nie płacę składek ZUS/NAV w Norwegii – jeśli w trakcie roku złożyłeś dokument A1 do urzędu w Norwegii zaznacz tą opcję. W kalkulacjach pominiemy wtedy składki norweskie na ubezpieczenia społeczne.

Dane podatkowe – Polska

 • Czy rozliczasz się w Polsce wspólnie z małżonkiem? – zaznacz zgodnie z prawdą. Fakt bycia w małżeństwie nie oznacza konieczności wspólnego rozliczenia. Możesz przetestować obydwa scenariusze w razie potrzeby.
 • Twoje/małżonka przychody brutto w Polsce [PLN] – wpisz przychody brutto z PIT-11. Jest to suma pól: 29, 34, 36, 41, 58, 62.
 • Masz/Małżonka ma do 26 lat w roku podatkowym – osoby w tym wieku mogą liczyć na specjalne ulgi w podatku również z dochodów zagranicznych, także zaznacz to pole, jeśli tak jest.
 • Chcę ręcznie wprowadzić składki ZUS i koszty – w kalkulatorze wpisujemy koszty według standardowych obliczeń dla typowego przypadku. Jednakże sytuacje są różne, więc jeśli chcesz możesz samodzielnie wprowadzić ZUS i koszty uzyskania przychodu.
 • Składki ZUS społeczne – z reguły możesz je przepisać z PIT-11 pola 86-88
 • Koszty uzyskania przychodu – z reguły możesz je przepisać z PIT-11 z kolumny „Koszty uzyskania przychodu”

Na samym dole wyjdzie szacowana dopłata podatku w Polsce. Tutaj rozumiemy to przez różnicę podatków do zapłaty tylko z pracy w Polsce, a podatków po uwzględniu również pracy w Norwegii. Faktyczna dopłata/zwrot zależy od zaliczek jakie wpłaciłeś do urzędu w trakcie roku.

Konsultacja podatkowa

Poznaj rezydencję podatkową, dowiedz się co gdzie rozliczać i jakie dokumenty zbierać, żeby być w dobrych relacjach z urzędem skarbowym!

Rozliczenie roczne w Norwegii

Rozlicz się z nami i uzyskaj wszelkie dostępne ulgi podatkowe. Norweskie rozliczenie podatkowe online!

Rozliczenie roczne w Polsce

Rozlicz się w Polsce, jeśli jesteś tam rezydentem podatkowym. Jest to obowiązkowe rozliczenie PIT + PIT-ZG