Rozliczenie podatku w Norwegii – uzyskaj najwyższy zwrot podatku z Norwegii za 2023 – rozliczenie podatkowe roczne

Trzy powody, dla których warto wybrać rozliczenie roczne z Efremtid.no

 1. Mamy duże doświadczenie – rozliczeniami zajmujemy się już od 2005 roku. Dzięki temu wiemy jak pomóc Ci w procesie korzystnego rozliczenia rocznego.
 2. Wszystko załatwiamy przez internet – nie musisz przyjeżdżać do nas do biura. Wypełniasz tylko prosty formularz.
 3. Gwarantujemy stały kontakt i wsparcie – jesteśmy dostępni w dni robocze od 9:00 do 21:00 pod telefonem: +47 21 38 38 21. Możesz zadać dowolne pytanie dotyczące Twojego rozliczenia, a my w miarę możliwości postaramy się rzetelnie i sprawnie odpowiedzieć.

Zamów usługę online!

Usługa: Rozliczenie roczne prywatne, cena: 1290 kr brutto

Do kiedy trzeba zrobić rozliczenie podatkowe w 2023? Terminy norweskiego urzędu skarbowego

Zeznanie podatkowe podatnik powinien złożyć maksymalnie do 30 kwietnia. Ten termin możesz jednak, wnioskując odpowiednio wcześniej (przed standardowym terminem), przedłużyć do 31 maja.

Co zawiera usługa? – Od skattemelding do skatteoppgjør

 • Sprawdzenie poprawności danych z urzędu (skattemelding)
 • Weryfikacja możliwych ulg podatkowych
 • Oszacowanie oszczędności na podatku
 • Uwzględnienie odliczeń w deklaracji
 • Wysyłka dokumentu do urzędu
 • Informację o wykonaniu rozliczenia i dalszej procedurze
 • Wsparcie w razie dodatkowych pytań

UWAGA: Decyzja dotycząca uwzględnienia odliczeń oraz zatwierdzenia danych jest po stronie norweskiego urzędu podatkowego. Usługa obejmuje jedynie pośrednictwo między Tobą, a urzędem.

Jakich informacji potrzebujemy?

Przed wykonaniem usługi poprosimy Cię o wypełnienie formularza. Zostanie przesłany mailem po zamówieniu usługi. Jest on niezbędny do dobrania odpowiednich odliczeń i uwzględnienia wszelkich wymaganych informacji. Na samym dole strony w sekcji „Jakich dokładnie informacji potrzebujemy?” znajdziesz pełną listę pytań i informacji, o które możemy Cię poprosić.

Zamów usługę online!

Usługa: Rozliczenie roczne prywatne, cena: 1290 kr brutto

Jakie są możliwe odliczenia i co należy dopisać

Szczegóły odliczeń niżej.

Odliczenia:

 • Związane z rodziną i dziećmi:
  • Przedszkole, SFO, dojazd do nich oraz opiekunka dla dzieci poniżej 12 roku życia
  • Opieka nad dziećmi niepełnosprawnymi
  • Wybrane alimenty (tylko do 2019 roku)
  • Odliczenie dla samotnego rodzica
 • Związane z pracą lub wykształceniem:
  • Minstefradrag – zależny od liczby miesięcy pracy
  • Personfradrag – zależny od liczby miesięcy pracy
  • Dojazd do pracy (min. 65 km w dwie strony)
  • Bramki i promy powyżej 3300 kr
  • Pendler – jeśli rodzinę lub mieszkanie masz w innym miejscu niż pracujesz – odliczenie podróży, mieszkania
  • Związki zawodowe
  • Przeprowadzka z powodów zawodowych (gdy przekraczają minstefradrag)
  • Koszty studiów (gdy przekraczają minstefradrag)
  • Praca jako rybak
  • Praca jako marynarz
  • Praca na platformie
 • Związane z nieruchomościami:
  • Koszty związane z udziałami w borettslag i podobnych
  • Koszty związane z wynajmem (jeśli wynajmujesz komuś nieruchomość i musisz to opodatkować)
  • Strata ze sprzedaży nieruchomości
 • Związane z finansami:
  • Odsetki kredytowe
  • BSU – do 33 roku życia składki na mieszkanie
  • Strata ze sprzedaży akcji, papierów wartościowych lub kryptowalut
 • Dary dla wybranych organizacji charytatywnych (praktycznie tylko norweskich)

Co należy dopisać:

 • Zarobki z zagranicy (w tym Polski), jeśli jesteś rezydentem Norwegii
 • Zyski z obrotu walutami i kryptowalutami, jeśli wypłaciłeś daną walutę czy kryptowalutę
 • Zyski z akcji – jeśli otrzymałeś dywidendę lub zysk z realizacji akcji
 • Zyski ze sprzedaży nieruchomości

Rozliczenia kryptowalut, akcji itp.

Uwaga! Rozliczenie kryptowalut, akcji i tym podobnych nie wlicza się w cenę.

 • Przy rozliczeniu krypto pobieramy dodatkowe opłaty, zależne od platformy i ilości transakcji. Przed rozliczeniem podatku prosimy o dostarczenie zestawienia, zrobionego samodzielnie lub przez program do tego przystosowany (np. kryptosekken.no)
 • Przy rozliczeniu akcji również pobieramy dodatkowe opłaty, w zależności od ilości transakcji.

Zamów usługę online!

Usługa: Rozliczenie roczne prywatne, cena: 1290 kr brutto

Odliczenia związane z dziećmi

Przedszkole, SFO, opiekunka dla dzieci poniżej 12 roku życia

W tym odliczeniu maksymalnie możesz odliczyć 25 000 kr na pierwsze dziecko i 15 000 kr na każde kolejne poniżej 12 roku życia. Przykładowo, dla dwójki dzieci odliczenie wyniesie maksymalnie 40 000 kr a oszczędność maksymalna (zmniejszenie kwoty podatku): 8 800 kr. W tym przypadku musisz udokumentować koszty związane z dzieckiem. Koszty te mogą dotyczyć:

Odliczenie to dotyczy również Ciebie jeśli koszty masz za granicą. Także w sytuacji gdy np. żona jest w Polsce z dziećmi i macie wydatki na przedszkole czy nianię – możesz je pełnoprawnie odliczyć.

Opieka nad dziećmi niepełnosprawnymi i chorymi

Jeśli Twoje dziecko ma szczególne potrzeby z powodu choroby lub niepełnosprawności, masz prawo do odliczeń, również od 12 roku życia. Do dokumentacji wymagane jest dodatkowo zaświadczenie od lekarza lub innej instytucji, która może potwierdzić taką potrzebę. W tym odliczeniu maksymalnie możesz odliczyć 25 000 kr na pierwsze dziecko i 15 000 kr na każde kolejne z taką potrzebą lub poniżej 12 roku życia (wtedy niezależnie od stanu zdrowia). W tym przypadku musisz udokumentować koszty związane z dzieckiem. Koszty te mogą dotyczyć:

Odliczenie to dotyczy również Ciebie, jeśli koszty masz za granicą. Także w sytuacji gdy np. żona jest w Polsce z dziećmi i macie wydatki na przedszkole czy nianię – możesz je pełnoprawnie odliczyć.

Alimenty (do 2019)

Alimenty od 2020 roku nie są odliczalne. Do 2019 roku możesz odliczyć wybrane alimenty:

 • Alimenty na dziecko są zawsze nieodliczalne
 • Alimenty na byłą żonę lub w trakcie separacji dają prawo do odliczenia
 • Alimenty na inną osobę, na którą jest się prawnie zobligowanym do płacenia alimentów daje prawo do odliczenia (np. na rodziców)

Alimenty powinny być płacone przelewem. W celu dokumentacji niezbędny jest wyrok sądu. Przypominam, że od 2020 roku żadne alimenty nie są odliczalne!

Odliczenie dla samotnego rodzica

Jeśli jesteś samotnym rodzicem – masz prawo do odliczenia kwoty 4 373 kr za każdy miesiąc gdzie samodzielnie sprawowałeś opiekę nad dzieckiem. Dotyczy to opieki nad dziećmi poniżej 18 roku życia. Warunkiem jest samotne wychowywanie dziecka, dlatego osoba korzystająca ze świadczenia musi być niezamężna lub rozwiedziona lub w separacji oraz powinna mieszkać samotnie. Mieszkanie z nowym partnerem wyklucza rolę samotnego rodzica. Jeśli z partnerem macie zasądzoną lub ustaloną umownie opiekę dzieloną – masz prawo do połowy kwoty odliczenia (niezależnie od faktycznej umowy i podziału opieki).

W ciągu roku możesz uzyskać maksymalnie 52 476 koron odliczenia co przekłada się na o 11 544 koron mniejszy podatek z Norwegii! To odliczenie z reguły wpisywane jest automatycznie przez NAV. Jeśli jednak NAV nie wie o Twoim statusie to trzeba to skorygować.

Zamów usługę online!

Usługa: Rozliczenie roczne prywatne, cena: 1290 kr brutto

Odliczenia związane z pracą lub wykształceniem

Minstefradrag

Minstefradrag jest odliczeniem standardowym związanym z kosztami pracy. Przyjmuje się tutaj standardowe koszty dla ułatwienia rozliczenia. Minstefradrag wynosi od 31 800 do 109 950 kr za cały rok. Jeśli przebywałeś krócej w Norwegii – jest ono proporcjonalnie niższe. Tutaj najłatwiej się zorientować czy urząd ma poprawne dane o nas. Jeśli zarobiliśmy minimum 20 000 kr/miesiąc, minstefradrag powinien być dla nas maksymalny. Należy zawsze sprawdzić poprawność minstefradrag – tutaj jest najwięcej błędów urzędu!

Minstefradrag powinno wynieść mniejszą z tych dwóch kwot:

 1. Zarobki brutto na etacie * 46%
 2. 9 162 * liczba miesięcy w Norwegii

Jeśli wychodzi niższe – najprawdopodobniej zostało błędnie wpisane i przysługuje Ci prawo do korekty i zmniejszenia kwoty podatku. Liczba miesięcy w Norwegii liczy się za każdy rozpoczęty miesiąc pobytu w Norwegii. Pobyt musi być udowodniony np. przez umowę o pracę, kontrakt na mieszkanie lub bilety lotnicze. Przykładowo osoba, która rozpoczęła pracę i pobyt w NO 25 stycznia a skończyła 2 grudnia jest uznawana za zamieszkałą w Norwegii cały rok i przysługuje jej pełny minstefradrag.

Masz duże koszty pracy?  Możesz zastąpić minstefradrag odliczeniem kosztów rzeczywistych, jeśli były wyższe niż te z minstefradrag (raczej rzadki przypadek). Koszty, który możesz ująć zamiast minstefradrag to:

 • koszty wyjazdów służbowych bez nocowania, których nie opłacił pracodawca
 • różnica między stawką za kilometr maksymalną (3,5 kr), a tym co wypłacał pracodawca
 • koszty związane z biurem w domu
 • literatura zawodowa/fachowa
 • koszty związane ze studiami lub kształceniem zawodowym (studia w obszarze Twojej pracy)
 • narzędzia i odzież niezbędna do pracy, a nieopłacona przez pracodawcę
 • ubezpieczenia dobrowolne wypadkowe i chorobowe (osobiste)

Standardowo minstefradrag jest wpisany w rozliczenie automatycznie. Wymaga on zmian jeśli jest nieprawidłowo policzony albo chcesz skorzystać z możliwości odliczenia kosztów faktycznych.  Minstefradrag standardowy daje Ci w maksymalnej wysokości 24 189 kr odliczenia! Każdy błędnie wpisany przez urząd miesiąc to korzyść dla Ciebie równa: 2015 kr! 

Minstefradrag nie dotyczy dochodów z działalności gospodarczej!

Personfradrag

Personfradrag to stałe osobiste odliczenie. W 2022 wyniósł on 58 250 za cały rok. Odliczenie to jest wpisywane również zależnie od liczby miesięcy w Norwegii, więc za każdy miesiąc należy się 4 854 kr odliczenia. Odliczenia nie widać na rozliczeniu z urzędu, więc nie da się go zweryfikować poza kalkulacją podatków. Minstefradrag opisany wcześniej daje nam rozeznanie co do liczby miesięcy wpisanej przez urząd. Poprawka jest wymagana, jeśli minstefradrag był błędnie obliczony. Każdy błędnie wpisany miesiąc daje 1067 kr zwrotu!

Dojazd do pracy

Dojazdy do pracy mogą być odliczone według stawek ustawowych. Ze względu na dość wysoki udział własny w praktyce opłaca się to jeśli do pracy masz minimum 33 km. Dojazdy łączą się generalnie z resztą dojazdów wymienionych w odliczeniach i dopiero suma kilometrów jest podstawiana we wzorze na odliczenie. Obliczając odliczenie za dojazdy stosuje się następującą procedurę:

 1. Zsumuj kilometry podlegające odliczeniu (dojazdy do pracy oraz dojazdy z pendlera, jeśli przysługują) – tutaj bierzemy pod uwagę odległość przejechaną w ciągu dnia w obie strony oraz ilość dni, w których byliśmy w pracy.
 2. Sumę kilometrów przemnóż według stawki 1,65 kr za każdy km.
 3. Odejmij udział własny od wyliczonej kwoty: 14 400 kr (za 2023)
 4. Jeśli wyliczone odliczenie wyniosło poniżej 0, Twoje odliczenie jest zerowe, jeśli wyliczone odliczenie wyniosło powyżej 83 000 kr w sumie z bramkami i promami (patrz niżej) to odliczenie wynosi 83 000 kr

Przykładowa kalkulacja dla osoby podróżującej do pracy i będącej pendlerem.

Odległość do pracy: 100km, ilość dni w pracy: 250
Odległość do domu w Polsce: 2000km, ilość wyjazdów w roku: 10
Dojazdy do pracy: 25.000km, pendler: 20.000. Suma: 45.000 km
Bramki i promy: 6 000 kr
Odliczenie z dojazdów: 45.000*1,65 = 74 250
Suma odliczeń minus udział własny: 74 250 + 6 000 – 14 400 = 65 850 kr
Zwrot: 65 850*0,22 = 14 487 kr

Odliczenia te nie są domyślnie wpisane, więc trzeba je uzupełnić samodzielnie.

Bramki i promy

Masz prawo do uzupełnienia również udokumentowanych kosztów bramek autostradowych i promów, które były związane z:

 • dojazdem do pracy lub na miejscu wykonywania zlecenia, za które nie płacił pracodawca
 • dojazdami do domu na zasadach pendlera

Żeby móc odliczyć bramki i promy, musisz w ciągu roku zebrać kosztów na minimum 3 300 kr. Poniżej 3 300 kr nie przysługuje odliczenie. Kalkulacje zwrotu wykonujesz tak jak w sekcji Dojazdy do pracy.

Pendler – jeśli rodzinę lub mieszkanie masz w innym miejscu niż pracujesz – odliczenie podróży, mieszkania

Cały obszerny artykuł wraz ze sprawdzeniem czy jesteś pendlerem oraz kalkulatorem znajdziesz tutaj: Status pendler.

Generalnie jesteś pendlerem gdy z powodów zawodowych pracujesz w innym miejscu niż mieszkasz. Chodzi o sytuację, w której masz dwa mieszkania: mieszkanie związane z pracą i mieszkanie związane z czasem wolnym/rodziną. Jeśli masz małżonka i/lub dzieci w innym miejscu niż pracujesz (np. w Polsce) – to jesteś pendlerem. Jeśli rodzina przebywa z Tobą w miejscu pracy – nie jesteś pendlerem. Jeśli natomiast nie masz rodziny, to jesteś pendlerem jeśli spełniasz następujące warunki (przykład dla mieszkania w Polsce):

 1. Mieszkanie w Polsce ma minimum 30 mkw. i 20 mkw. na każdego kolejnego domownika powyżej 15 roku życia oraz dostęp do wody i kanalizacji i generalnie masz do niego dostęp cały rok
 2. Mieszkanie w Norwegii nie spełnia jednego z warunków powyższych, czyli ma mniej niż 30 mkw. i 20 mkw. na kolejnego domownika lub nie ma dostępu do wody lub kanalizacji lub nie masz do niego dostępu cały rok

Możesz być również pendlerem do rodziców, jeśli masz poniżej 22 lat. W takiej sytuacji musisz dodatkowo:

 1. Mieszkać z rodzicami w Polsce
 2. Podróżować do nich minimum 4 razy w roku

Jako pendler masz prawo do odliczenia kosztów mieszkania i kosztów podróży. Koszty mieszkania możesz odliczyć jedynie przez 2 lata od momentu gdy pierwszy raz je odliczyłeś (przykładowo jeśli w 2019 roku odliczałeś mieszkanie – w 2021 już tego nie możesz zrobić). Okres dwuletni nie dotyczy jednak kosztów podróży. Okres dwuletni również ma bieg od nowa, jeśli zmieniłeś gminę, w której pracujesz jak i gminę, w której mieszkasz w czasie wolnym.

W ramach kosztów mieszkania możesz odliczyć: kwotę za wynajem, opłaty za prąd, wodę, czynsz, telefon oraz inne opłaty związane z wynajmem. Opłaty te – jeśli masz do nich prawo – stanowią Twój pełny koszt podatkowy.

W ramach kosztów podróży możesz odliczyć kilometry i bramki jak w kalkulacji w sekcji Dojazd do pracy – patrz wyżej. Kilometry dla pendlera i osoby dojeżdżającej do pracy sumuje się.

Przykładowa kalkulacja znajduje się poniżej. Na początku są dane przyjęte w kalkulacji:

Dojazdy do pracy i podróże pendlera razem (po obliczeniach wykonanych wyżej w punkcie „Dojazdy do pracy”): 45.000 km bramki: 6000 kr, wg obliczeń wcześniej: 66 250 kr kosztów po odjęciu udziału własnego
Koszty mieszkania z rachunkami: 35 000 kr kosztów
Razem: 66 250+35 000 = 101 250
Zwrot podatku: 101 250*0,22 = 22 275 kr

Zwroty z pendlera są tymi największymi i warto wiedzieć dokładnie jak działają. W niektórych przypadkach zwroty naszych klientów sięgały ponad 50 000 kr.  Warto również pamiętać o następujących faktach i częstych błędach:

 1. Kosztów mieszkania i podróży nie można odliczyć, jeśli pracodawca je pokrył.
 2. Koszty mieszkania można odliczać maksymalnie przez dwa lata (poza wyjątkami opisanymi), natomiast koszty podróży są bezterminowe

Związki zawodowe

Jako członek związków zawodowych masz prawo odliczyć składki, które płacisz na związki (albo które pracodawca Ci potrąca z wypłaty). Maksymalna kwota odliczenia wynosi 5 800 kr co przekłada się na zwrot: 1276 kr. Ten punkt jest tylko kontrolny, gdyż z reguły informacja jest automatycznie uwzględniona.

Przeprowadzka z powodów zawodowych (gdy koszty przekraczają minstefradrag)

Jeśli przeprowadziłeś się z powodów zawodowych, czyli np. dostałeś nową pracę w innym mieście – masz prawo do odliczenia kosztów związanych z przeprowadzką (flyttekostnader flyttefradrag). Warunki jakie musisz spełnić:

 1. Nowe miejsce pracy musi powodować potrzebę przeprowadzki
 2. Najpierw musisz dostać ofertę pracy i przeprowadzić się z powodu jej przyjęcia

Dotyczy to również przypadku gdy przeprowadzasz się z Polski do Norwegii! Nie dotyczy to jednak sytuacji, w której najpierw się przeprowadziłeś, a potem znalazłeś pracę. Nie dostaniesz również odliczenia, jeśli pracodawca pokrył koszty przeprowadzki. Koszty jakie możesz odliczyć:

 1. Koszt podróży swoje i domowników. Jeśli przeprowadzka jest wewnątrz Norwegii, prywatnym samochodem, rozliczenie następuje według stawki kilometrowej: 3,5kr/km.
 2. Koszty związane z przeprowadzką: pakowanie, kartony, firma przeprowadzkowa, wynajem magazynu, ubezpieczenie transportu itp.
 3. Koszty sprzątania lokalu
 4. Koszty montażu sprzętów np. zmywarki, pralki itp. w nowym lokalu

Zwrot podatku z Norwegii wynosi 22% kosztów. To odliczenie zastępuje minstefradrag, więc żeby było opłacalne to ogólne koszty w tej kategorii muszą przekroczyć odliczenie minstefradrag.

Koszty studiów (gdy przekraczają minstefradrag)

Standardowo koszty studiów nie są odliczalne. Jednak gdy studia są ściśle związane z Twoją pracą zarobkową, mogą one być odliczalne. Muszą to być studia lub kursy, które powodują wzrost Twojej wiedzy w Twoim zawodzie lub po prostu „bycie na bieżąco”. Takie koszty zastępują jednak minstefradrag (przeczytaj o nim wcześniej), także w praktyce jest to opłacalne, gdy takie koszty przekraczają 110 000 kr (zależnie od faktycznej wysokości minstefradrag). Koszty, które możesz wtedy odliczyć to opłaty za studia, egzaminy, szkolenia czy literatura fachowa. Pamiętaj, że albo odliczasz minstefradrag, albo koszty faktyczne w tym edukację zawodową.

Praca jako rybak

Pracujący w Norwegii rybacy mają własne szczególne rozliczenie, które uprawnia ich do obniżonych podatków. Masz prawo do odliczenia z tego tytułu, jeśli uczestniczyłeś w połowach minimum 130 dni w roku. Możesz odliczyć 30% dochodów. Maksymalne odliczenie to 154 000 kr. Przykładowo, jeśli zarobiłeś 400 000 kr brutto w roku, możesz odliczyć 120 000 kr co przekłada się na 26 400 kr mniejszy podatek dochodowy!

Praca jako marynarz

Podobnie marynarze mają możliwość odliczenia 30% dochodów tak jak rybacy. Również muszą być 130 dni na morzu, żeby uzyskać odliczenie. Tutaj górna granica wynosi 83 000 kr. Przykładowo, jeśli zarobiłeś 300 000 kr, odliczenie wyniosłoby 90 000 kr, ale przekracza górną granicę, więc zostaje na 83 000 kr. Rezultatem będzie niższy podatek o 18 260 kr!

Ewentualnie (jako drugą opcję), jako marynarz z zagranicy masz prawo do odliczenia standardfradrag 10%, podczas gdy inni od 2019 roku już nie mają takiego prawa. Standardfradrag to odliczenie, które stanowi 10%  Twoich zarobków brutto. Maksymalne odliczenie to 40 000 kr/rok. Odliczenie wyklucza większość pozostałych odliczeń. Przykładowo jak zarobiłeś 300 000 kr, Twoje odliczenie wyniesie 30 000 kr, a rezultatem będzie niższy podatek o: 6 600 kr!

Praca na platformie

Jako pracownik platformy z zagranicy masz prawo do odliczenia standardfradrag 10%, podczas gdy inni od 2019 roku już nie mają takiego prawa. Standardfradrag to odliczenie, które stanowi 10% Twoich zarobków brutto. Maksymalne odliczenie to 40 000 kr/rok. Odliczenie wyklucza większość pozostałych odliczeń. Przykładowo jak zarobiłeś 400 000 kr, Twoje odliczenie wyniesie 40 000 kr, a rezultatem będzie niższy podatek o: 8 800 kr.

Zamów usługę online!

Usługa: Rozliczenie roczne prywatne, cena: 1290 kr brutto

Odliczenia związane z nieruchomościami

Koszty związane z udziałami w borettslag i podobnych

Jeśli masz koszty związane z wspólną inwestycją w nieruchomość (sameie), to te koszty stanowią w całości Twoje odliczenie. W praktyce będąc współwłaścicielem uczestniczy się w zyskach i kosztach danej nieruchomości. Istnieją jednak koszty, które mogą być związane bezpośrednio z inwestorami, a nie wspólnotą. Takie koszty można dodatkowo odliczyć. Szczegóły na stronach skatteetaten: https://www.skatteetaten.no/person/skatt/hjelp-til-riktig-skatt/bolig-og-eiendeler/bolig-eiendom-tomt/bolig-i-boligselskap-eller–sameie/

Koszty związane z wynajmem (jeśli wynajmujesz komuś nieruchomość i musisz to opodatkować)

Przy wynajmie mamy różne możliwości i zwolnienia z podatku. Przykładowo przy krótkim wynajmie własnego domu lub domku letniskowego do 30 dni zysk do 10 000 kr jest zwolniony z podatku. Z kolei przy wynajmie własnego domu, zyski do 20 000 kr w skali roku są zwolnione od podatku. Jeśli wynajmujesz część domu, a Ty zajmujesz jego większość w celach mieszkalnych, to cały zysk jest zwolniony. Jednak jeśli musisz opodatkować wynajem (nie spełniasz żadnego z wyjątków) to możesz również rozliczyć koszty, które obniżają Twój zysk z wynajmu do opodatkowania. Koszty są związane z wszelkimi czynnościami dotyczącymi nieruchomości i utrzymania jej. Przykładowe koszty uznawane przez urząd skarbowy:

 • Koszty związane z utrzymaniem – remonty, naprawy
 • Wszelkie opłaty komunalne (które płacisz ty, a nie najemca do komuny)
 • Ubezpieczenia
 • Podatki od nieruchomości
 • Koszty mediów: prądu, ogrzewania czy też sprzątania (które płacisz ty)

Koszty związane z ulepszaniem czy pozakupowym remontem nie podlegają odliczeniu. Koszty te wprowadza się w rozliczeniu w sekcji dotyczącej wynajmu wraz z deklaracją zysków z wynajmu.

Strata ze sprzedaży nieruchomości

Przy sprzedaży nieruchomości, podobnie jak przy wynajmie, są różne zasady dotyczące opodatkowania. Przykładowo sprzedaż domu, który posiadasz co najmniej rok i mieszkałeś w nim co najmniej 1 z ostatnich 2 lat jest zwolniona z podatku. Sprzedaż domku letniskowego, który posiadasz od co najmniej 5 lat i używałeś go podczas wakacji co najmniej 5 z ostatnich 8 lat również jest zwolniona z podatku. Dokładne zasady możesz sprawdzić na stronie Skatteetaten, natomiast jeśli musisz opodatkować sprzedaż nieruchomości i sprzedałeś ją ze stratą – np. jej wartość wynosiła 1 200 000 kr, a sprzedałeś ją za 1 100 000 kr, to różnica podlega odliczeniu od podatku. Analogicznie zysk ze sprzedaży podlega opodatkowaniu.

UWAGA: Dotyczy to tylko sytuacji, w której nieruchomość została wcześniej zgłoszona w urzędzie.

Zamów usługę online!

Usługa: Rozliczenie roczne prywatne, cena: 1290 kr brutto

Odliczenia związane z finansami

Odsetki kredytowe

Możesz odliczyć odsetki kredytowe zarówno z Norwegii jak i zagraniczne. Te norweskie najpewniej będą uwzględnione, więc musisz tylko skontrolować czy są poprawne. Te z zagranicy trzeba dopisać samodzielnie i są przeliczane automatycznie na NOK według kursu średniego rocznego pobranego z Norges Bank: https://www.norges-bank.no/tema/Statistikk/Valutakurser/ Odsetki kredytowe są w całości kosztem podatkowym, przy czym zwrot podatku z Norwegii wynosi 22% kosztów. Należy jednak zauważyć, że jedynie odsetki podlegają odliczeniu, a nie raty kredytu.

BSU – do 33 roku życia składki na mieszkanie

Jeśli założyłeś konto BSU i odkładałeś tam pieniądze, masz prawo do odliczenia podatkowego do roku, w którym kończysz 33 lata. Graniczna kwota do odliczenia to 27 500 kr, przy czym możesz odliczyć maksymalnie:

 • 20% na 2022 rok,
 • 10% na 2023 rok,

więc maksymalna kwota odliczenia za poprzedni rok to 2750 kr (5500 kr na 2022), co daje obniżkę podatku równą 605 kr (1210 kr na 2022).

W przypadku naruszenia zasad BSU – w roku dochodowym, w którym zasady te zostały naruszone, zostanie naliczona dopłata do podatku w wysokości odpowiadającej kwocie podatku, od którego wcześniej przyznano odliczenie + może zostać naliczona dodatkowa kara.

Ten odpis jest standardowo uwzględniony automatycznie w rozliczeniu.

Strata ze sprzedaży akcji, papierów wartościowych lub kryptowalut

Jeśli sprzedałeś akcje, papiery wartościowe lub kryptowaluty z zyskiem lub stratą, to różnica podlega opodatkowaniu lub odliczeniu od podatku. Podatek kapitałowy wynosi 22%. Przykładowo: kupiłeś akcje za 100 000 kr i w tym samym roku sprzedałeś je za 80 000 kr. Strata 20 000 kr podlega odliczeniu i powoduje obniżkę podatku o 4 400 kr. Jeśli natomiast sprzedaż spowodowałaby zysk – musiałbyś zapłacić podatek.

Dary dla wybranych organizacji charytatywnych (w tym jedna polska)

Dary dla organizacji charytatywnych w Norwegii również podlegają odliczeniu. Organizacje zagraniczne muszą być zatwierdzone przez Urząd Podatkowy w Norwegii i jest tam aktualnie 7 organizacji:

 • BARKOT CHILDREN OF ETHIOPIA FOUNDATION – Zabrze, Polen
 • DANMARKS UNGE KATOLIKKER – København, Danmark
 • FOUNDATION SERCA DLA MALUSZKA – Bielsko-Biala, Polen
 • PROMISSIO – Aarhus, Danmark
 • RONALD MC DONALD CHARITIES LATVIJA – Riga, Latvia
 • Samband íslenskra kristniboðsfélaga – Reykjavik, Island
 • SKANDINAVISKA TURISTKYRKAN – Stockholm, Sverige
 • THE NATURE CONSERVANCY – Berlin, Tyskland
 • VEREINTE KIRCHE GOTTES E.V – Bonn, Tyskland

Dary na organizacje muszą przekraczać 500 kr (każdy dar), żeby podlegały odliczeniu. Maksymalne odliczenie to 25 000 kr za 2022. Dary na norweskie organizacje są automatycznie uwzględniane. Dary na zagraniczne organizacje należy wpisać ręcznie i mieć dokumentację potwierdzającą wpłaty. Wpłaty na organizacje typu WOŚP czy Caritas niestety nie są odliczalne.

Zamów usługę online!

Usługa: Rozliczenie roczne prywatne, cena: 1290 kr brutto

Co należy dopisać do rozliczenia? – Podatek

Zarobki z zagranicy (w tym Polski), jeśli jesteś rezydentem Norwegii

Jeśli jesteś rezydentem Norwegii, musisz rozliczyć wszystkie zarobki z zagranicy również w Norwegii. W praktyce oznacza to, że podatek od całości zarobków norweskich i zagranicznych musisz zapłacić w Norwegii, ale możesz odliczyć podatki, które zapłaciłeś za granicą. Sprawdź czy jesteś rezydentem Norwegii tutaj: rezydencja-podatkowa

Zyski z obrotu walutami i kryptowalutami, jeśli wypłaciłeś daną walutę czy kryptowalutę

W przypadku obrotu walutami i kryptowalutami należy rozliczyć tylko zyski lub straty z wymiany walut w danym roku. Wartość walut i kryptowalut na kontach zagranicznych należy wpisać według kursu walut z 1 stycznia następnego roku po roku rozliczeniowym. Nie ma znaczenia czy jest to waluta czy kryptowaluta, odniesieniem jest zawsze Korona Norweska. Weźmy przykład Bitcoina BTC i kilku transakcji jakie wykonaliśmy w ciągu roku:

 1. 15 stycznia zakup BTC za kwotę 100 000 kr
 2. 30 kwietnia sprzedaż 25% posiadanych BTC za 30 000 kr
 3.  15 maja sprzedaż 25% posiadanych BTC za 20 000 kr
 4. 12 grudnia sprzedaż 25% posiadanych BTC za 100 000 kr
 5. 31 grudnia – zostało 25% BTC o wartości 150 000 kr

Przykład ma być deskryptywny, więc dlatego podział na równe części oraz tylko jedna transakcja zakupu. W przypadku większej liczby transakcji stosuje się model FIFO. Oznacza to, że wpierw podliczamy różnicę sprzedaż minus zakup od zakupionych najwcześniej walut. Wracając do przykładu:

 1. Zakup BTC nie powoduje żadnych podatków ani zmian w majątku w ciągu roku
 2. Sprzedaż ta powodu zysk 30 000 – 25 000 = 5 000 kr
 3. Sprzedaż ta powoduje stratę: 20 000 – 25 000 = – 5 000 kr
 4. Sprzedaż ta powoduje zysk 100 000 – 25 000 = 75 000 kr
 5. Fakt ten powoduje powstanie majątku: 150 000 kr, wcześniejsza inwestycja 100 000 kr obniżyła wartość majątku na koncie norweskim, co banki automatycznie odnotowują w deklaracji

Ostatecznie do rozliczenia wpisuje się:

 • Zysk sumaryczny z wymiany walut: 75 000 kr
 • Majątek z BTC: 150 000 kr

Dodatkowo jeśli posiadamy konto w Polsce lub zagranicą oraz gotówkę w danej walucie, należy ją również wpisać w rozliczenie. Wpisujemy wartości w majątek według kursu z 1 stycznia kolejnego roku po rozliczeniowym. Dotyczy to portfeli walutowych jak i kryptowalutowych. Powoduje to powiększenie majątku, co skutkuje możliwym podatkiem od majątku (powyżej 1,7 miliona koron majątek jest opodatkowany w Norwegii)

Zyski z akcji – jeśli otrzymałeś dywidendę lub zysk z realizacji akcji

Zyski z dywidend lub realizacji akcji oraz straty w Norwegii są wpisywane automatycznie na podstawie zeznań akcjonariuszy. Zyski takie z zagranicy należy wpisać. Różnica między sprzedażą a zakupem stanowi Twój zysk lub stratę, którą należy opodatkować lub odliczyć. Dodatkowo w Norwegii istnieje odliczenie wynikające z inflacji i innych czynników rynkowych, które obniża wartość zysku z realizacji akcji. Nazywa się to skjermingsfradrag i możesz to obliczyć na stronie: https://www.skatteetaten.no/person/skatt/hjelp-til-riktig-skatt/aksjer-og-verdipapirer/om/skatteregler-for-gevinsttap-ved-realisasjoner-og-aksjeutbytte/skjermingsfradrag/  Przykładowa kalkulacja:

2018: zakup akcji za 100 000 kr
2018-2022 brak dywidendy i sprzedaży
2022: sprzedaż akcji 1.10 za kwotę 130 000 kr
Korekta podstawy opodatkowania za 2022: 1,6 * 130 000 = 208 000
Skjermingsfradrag: 3 236 kr (na podstawie kalkulatora)
Zysk do wpisania: 208 000 – 100 000 – 3 236 = 104 764 kr
Podatek do zapłaty: 104 764*0,22 = 23 048 kr

W rozliczeniu należy również wpisać wartość posiadanych akcji lub innych instrumentów finansowych z zagranicy. Powoduje to powiększenie majątku, co skutkuje możliwym podatkiem od majątku (powyżej 1,7 miliona koron na osobę majątek jest opodatkowany w Norwegii)

Zyski ze sprzedaży nieruchomości

Sprzedaż nieruchomości (jeśli powoduje obowiązek podatkowy, przykładowe zasady w sekcji „Strata ze sprzedaży nieruchomości”) również wymaga uwzględnienia w rozliczeniu. Jeśli nie ma wpisu o zysku lub stracie – należy to uwzględnić. Dotyczy to również nieruchomości zagranicznych. Niezbędna jest dokumentacja zakupu i sprzedaży w celu wykazania zysku lub straty. Dodatkowo należy również wykazać posiadane nieruchomości zagraniczne według ich wartości. Powoduje to powiększenie majątku, co skutkuje możliwym podatkiem od majątku (powyżej 1,7 miliona koron majątek jest opodatkowany w Norwegii)

UWAGA: Dotyczy to tylko sytuacji, w której nieruchomość została wcześniej zgłoszona w urzędzie.

Zamów usługę online!

Usługa: Rozliczenie roczne prywatne, cena: 1290 kr brutto

Kilka informacji na temat rozliczenia rocznego online

 • Odliczenia sumują się. Wybieramy zawsze najkorzystniejszą opcję dla Ciebie. Maksymalnie można uzyskać, dla osoby zarabiającej 250 000 kr brutto, ponad 30 000 kr.
 • Jak przebiega rozliczenie z Efremtid.no?
  1. Wypełniasz dane do rachunku – podaj minimum adres email i numer telefonu, żebyśmy się mogli z Tobą skontaktować
  2. Opłacasz wysłanie rozliczenia zgodnie z cennikiem za pomocą karty kredytowej/debetowej
  3. My przesyłamy Twoje rozliczenie do Altinna i informujemy o prawdopodobnym zwrocie. Kalkulacja jest orientacyjna, a ostateczną dostaniesz od urzędu.
  4. W razie pytań/problemów zawsze pomagamy
  5. Informację o Twojej płatności dostaniemy automatycznie. W razie jakbyśmy się nie odzywali w terminie rozliczeń – napisz do nas na: info@efremtid.no

Dlaczego rozliczenie podatku z Efremtid.no jest pewne i bezpieczne?

Przeczytaj o 5 powodach, dla których rozliczenie z Efremtid.no daje gwarancję bezpieczeństwa i pewność, że Twoje rozliczenie będzie poprawne.

 1. Jesteśmy certyfikowanym partnerem Altinn.no – nasz system znajduje się na liście, którą znajdziesz w: Tilgangsstyring -> Datasystem pod pozycją Efirma.no
 2. Prowadzimy dwa duże serwisy – efaktury.no i efirma.no to dwa duże serwisy. Każdy ma setki klientów, którzy nam zaufali. W większości są to Polacy mieszkający w Norwegii.
 3. Płatność przeprowadza Stripe – jest to uznany na całym świecie pośrednik płatności. Dzięki temu Twoja płatność dotrze do nas bezpiecznie.
 4. Jesteśmy certyfikowanym partnerem Difi – mamy integrację z systemem elektronicznych faktur EHF. Znajdziesz nas na tej liście: http://www.anskaffelser.no/verktoy/aksesspunkt-hvilke-kan-stotte-ditt-behov pod hasłem efirma.
 5. Współpracujemy z autoryzowaną firmą księgową – Efirma Regnskap AS to nasz partner z którym współpracujemy przy kwestiach związanych z usługami autoryzowanymi. Większość naszych pracowników pracuje w obu firmach.

Rozliczenie PIT w Polsce

Pomagamy w rozliczeniach zarówno w Norwegii i w Polsce. Z nami zrobisz rozliczenie zwykłe w Norwegii i Polsce, przez co uzyskasz najwyższy zwrot podatku, jaki jest możliwy dla Twojej sytuacji – zależnie od naliczonego podatku, należnego podatku w Norwegii i Polsce, dochodów z Norwegii, naliczonego podatku od dochodów itd.

Jeśli chcesz się z nami zmniejszyć kwotę podatku do zapłaty w Polsce, zapraszamy serdecznie – kliknij tutaj (klik).

Potrzebujesz pomocy? Zapytaj o podatek w Norwegii

W godzinach pracy możesz do nas zadzwonić na numer +47 21 38 38 21

Zamów usługę online!

Usługa: Rozliczenie roczne prywatne, cena: 1290 kr brutto

Jakich dokładnie informacji potrzebujemy?

Poniżej lista wszystkich pytań i informacji, o które poprosimy Cię w poszczególnych przypadkach.

Informacje o które zapytamy na pewno:
– Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (obowiązkowe)
– Rok, którego dotyczy rozliczenie (obowiązkowe)
– Dane kontaktowe (adres e-mail, numer telefonu) (obowiązkowe)
– Dane osobowe (imię i nazwisko, numer personalny/D-nummer, data urodzenia)
– Pełen adres (adres, kod pocztowy, miejscowość, gmina)
– Data pierwszego zameldowania w Norwegii
– Data zameldowania na obecnym adresie w Norwegii

Kolejno zapytamy o to, czy masz rodzinę lub mieszkanie w innym kraju niż Norwegia i zależnie od sytuacji przejdziemy do kolejnych pytań.

Sytuacja pierwsza:

Jeśli odpowiesz „Tak, mam rodzinę w innym kraju niż Norwegia” poprosimy o odpowiedź na pytanie, czy w ostatnich 24 miesiącach zmieniłeś gminę zamieszkania.

Jeśli tak, poprosimy o:
– Datę zmiany gminy zamieszkania
– Pełen poprzedni adres (adres, kod pocztowy, miejscowość, gminę)
– Datę wprowadzenia i wyprowadzenia z poprzedniego miejsca zamieszkania
– Poniesione udokumentowane koszty w poprzednim miejscu zamieszkania (jeśli były płacone przelewem na konto lub opłata została potrącona z wypłaty
– Odpowiedź na pytanie, czy w poprzednim miejscu zamieszkania miałeś dostęp do kuchni i tutaj również zależnie od odpowiedzi:
– „Tak” – zapytamy o poniesione udokumentowane koszty w obecnym miejscu zamieszkania (jeśli były płacone przelewem na konto lub opłata została potrącona z wypłaty)
– „Nie” – zapytamy o liczbę dni, w których nie miałeś dostępu do kuchni w poprzednim miejscu zamieszkania, a następnie o poniesione udokumentowane koszty w obecnym miejscu zamieszkania (jeśli były płacone przelewem na konto lub opłata została potrącona z wypłaty)
– Następnie przejdziemy do pytania o dostęp do kuchni w obecnym miejscu zamieszkania.

Jeśli nie, poprosimy o:
– Poniesione udokumentowane koszty w obecnym miejscu zamieszkania (jeśli były płacone przelewem na konto lub opłata została potrącona z wypłaty)
– Następnie przejdziemy do pytania o dostęp do kuchni w obecnym miejscu zamieszkania i teraz:

– Jeśli masz dostęp do kuchni (zaznaczysz „Tak”), przejdziesz od razu do kolejnego punktu.
– Jeśli nie masz dostępu do kuchni (zaznaczysz „Nie”), zapytamy o ilość dni bez dostępu do kuchni w obecnym miejscu zamieszkania, po czym przejdziesz do kolejnego punktu.

Kolejnym punktem są pytania o pracę:
– Pełen adres (adres, kod pocztowy, miejscowość, gmina) oraz nazwa zakładu pracy w Norwegii (jeśli było ich kilka, wymagane jest podatnie wszystkich)
– Ilość przepracowanych dni w danej pracy
– Daty zatrudnienia
– Czy zmieniłeś gminę, w której jesteś zatrudniony w ciągu poprzednich 2 lat?
– Jeśli odpowiesz „Tak”, przejdziesz do pytań o poprzednie miejsce zatrudnienia. Będziemy wymagać podania wszystkich miejsc zatrudnienia w ciągu poprzednich 2 lat uwzględniając nazwę pracodawcy, adres z gminą oraz daty zatrudnienia i zwolnienia. Następnie przejdziesz do kolejnej sekcji „Żona/mąż lub nieletnie dzieci”.
– Jeśli odpowiesz „Nie”, przejdziesz od razu do sekcji „Żona/mąż lub nieletnie dzieci”.

W punkcie „Żona/mąż lub nieletnie dzieci” poprosimy Cię o:
– Imię i nazwisko żony/męża, pełen adres zamieszkania małżonka/małżonki oraz datę urodzenia
– Imiona i nazwiska nieletnich dzieci, pełne adresy zamieszkania oraz daty urodzenia
– Jeśli masz dzieci poniżej 12 roku życia na które ponosisz koszty w związku z przedszkolem, zajęciami pozalekcyjnymi itp. – poprosimy o podanie nazwy przedszkola/szkoły, pełen adres z gminą

W tym momencie wiemy, że przysługują Ci odpisy z tytułu pendler. Będziemy teraz potrzebowali dodatkowych informacji:
– Ilość podróży do Polski/innego kraju niż Norwegia oraz ilość kilometrów w dwie strony
– Dokumenty dotyczące podróży w formie biletów lotniczych, biletów na prom itd.

Następnie zapytamy o pobyt w Norwegii: czy w roku, którego dotyczy rozliczenie byłeś całe 12 miesięcy w Norwegii? (nie liczymy tutaj krótkich wyjazdów na urlop).
– Jeśli odpowiesz „Tak”: przejdziesz do sekcji „Dojazdy do pracy”, w której zapytamy o:
– Dojazdy do pracy: będziemy potrzebowali ilość przepracowanych dni oraz liczbę kilometrów dziennie, razem z adresami miejsc pracy.
– Sumę opłat za bramki oraz promy poniesione w danym roku rozliczeniowym (minimalna kwota do odliczenia musi być większa niż 3300 NOK)
– Nazwę banku, numer konta na który spłacamy kredyt oraz kwotę odsetek razem z walutą w przypadku, jeśli taki kredyt w danym roku mieliśmy. Jeśli mieliśmy kilka kredytów – musimy podać wszystkie.
– Odsetki karne (inkasso lub inne): kwota spłaconych odsetek karnych oraz nazwa instytucji, do której je wpłaciliśmy w danym roku rozliczeniowym.
– Ubezpieczenie emerytalne: nazwa instytucji oraz kwota zapłaconych zaliczek razem z walutą w danym roku rozliczeniowym.
– Następnie zapytamy o to, czy były udokumentowane poniesione koszty związane z opieką nad dziećmi poniżej 12 lat lub w przypadku dzieci niepełnosprawnych poniżej 18 lat w przedszkolu lub szkole.
– Jeśli tak, zapytamy o:
– Imiona i nazwiska dzieci oraz daty urodzenia
– Nazwa i pełen adres przedszkola, oraz kwota wydana w danym roku z uwzględnieniem waluty (każde opisane przy danym dziecku razem z jego imieniem i nazwiskiem)
– Inne udokumentowane wydatki związane z opieką nad dzieckiem, takie jak zajęcia pozalekcyjne (nazwa instytucji, poniesiony koszt z uwzględnieniem waluty (każde opisane przy danym dziecku razem z jego imieniem i nazwiskiem)
– Inne udokumentowane wydatki prywatne, takie jak opiekunka dla dzieci (imię i nazwisko osoby opiekującej się dzieckiem/dziećmi, jej numer personalny/D-nummer oraz kwota zapłacona w roku rozliczeniowym) (każde opisane przy danym dziecku razem z jego imieniem i nazwiskiem)
– Następnie przejdziemy do kolejnej sekcji „Konto w Polsce”

– Jeśli nie, od razu przejdziesz do sekcji „Konto w Polsce”

W sekcji „Konto w Polsce” zapytamy o:
– Nazwę banku, w którym posiadamy konto
– Numer konta bankowego
– Kwotę, jaką mieliśmy na dzień 31 grudnia danego roku rozliczeniowego, uwzględniając walutę
– Jeśli mieliśmy kilka kont bankowych, musimy podać wszystkie w opisanej wyżej kolejności.

Następnie przejdziemy do sekcji „Podsumowanie”, w której zapytamy o załączniki.
– Jeśli będziesz chciał dodać załączniki, będziesz mógł przejść do sekcji „Załączniki”. W niej znajdziesz mail, na który możesz nam przesłać załączniki. Następnie w polu odpowiedzi podaj adres mailowy, z które dane załączniki przesłałeś – dzięki temu będziemy wiedzieli, że te załączniki są właśnie od Ciebie. Po przesłaniu załączników przejdziesz dalej do sekcji „Uwagi”
– Jeśli nie będziesz chciał dodać załączników, od razu przejdziesz do sekcji „Uwagi”.

W sekcji „Uwagi” prosimy o napisanie swoich uwag w przypadku, jeśli chcesz uwzględnić informacje, których nie obejmowały pytania w formularzu. Możesz poprosić przykładowo o:
– Rozliczenie dochodu z wynajmu mieszkania, garażu itp.
– Podzielenie odpisów z małżonkiem lub przeniesienie odpisu na małżonka
– Rozliczenie dochodu/straty z giełdy lub krypto.
W tej sekcji możesz napisać cokolwiek, co chciałbyś z nami omówić w kwestii rozliczenia.

Po tej sekcji formularz zostanie do nas przesłany.

Sytuacja druga:

Jeśli odpowiesz „Tak, mam mieszkanie w innym kraju niż Norwegia”:

Przejdziesz do sekcji „Stałe miejsce zamieszkania”, w którym poprosimy o wybranie wielkości mieszkania w innym kraju niż Norwegia. W tym momencie:
– Jeśli wybierzesz opcję „Mniej niż 35m2 + 20m2 na każdego zameldowanego lokatora” będziemy wiedzieli, że nie należy Ci się status pendler.
– Jeśli wybierzesz opcję „Więcej niż 35m2 + 20m2 na każdego zameldowanego lokatora” poprosimy Cię o wybranie wielkości mieszkania w Norwegii. W tym momencie:
– Jeśli wybierzesz opcję „Więcej niż 35m2 plus 20m2 na każdego kolejnego zameldowanego lokatora” będziemy wiedzieli, że nie należy Ci się status pendler.
– Jeśli wybierzesz opcję „Mniej niż 35m2 plus 20m2 na każdego kolejnego zameldowanego lokatora” mogą przysługiwać Ci odliczenia pendlera, natomiast będziemy musieli zadać jeszcze kilka pytań i indywidualnie to ocenić. Zapytamy o:
– Pełen adres mieszkania w innym kraju niż Norwegia (adres, kod pocztowy, miejscowość)
– Ilość podróży do Twojego stałego miejsca zamieszkania w całym roku rozliczeniowym (ilość wyjazdów oraz liczba kilometrów w dwie strony)

Następnie w każdym przypadku przejdziesz do sekcji dotyczącej pobytu w Norwegii. Zapytamy Cię o pobyt w Norwegii: czy w roku, którego dotyczy rozliczenie byłeś całe 12 miesięcy w Norwegii? (nie liczymy tutaj krótkich wyjazdów na urlop).
– Jeśli odpowiesz „Tak”: przejdziesz do sekcji „Dojazdy do pracy”, w której zapytamy o:
– Dojazdy do pracy: będziemy potrzebowali ilość przepracowanych dni oraz liczbę kilometrów dziennie, razem z adresami miejsc pracy.
– Sumę opłat za bramki oraz promy poniesione w danym roku rozliczeniowym (minimalna kwota do odliczenia musi być większa niż 3300 NOK)
– Nazwę banku, numer konta na który spłacamy kredyt oraz kwotę odsetek razem z walutą w przypadku, jeśli taki kredyt w danym roku mieliśmy. Jeśli mieliśmy kilka kredytów – musimy podać wszystkie.
– Odsetki karne (inkasso lub inne): kwota spłaconych odsetek karnych oraz nazwa instytucji, do której je wpłaciliśmy w danym roku rozliczeniowym.
– Ubezpieczenie emerytalne: nazwa instytucji oraz kwota zapłaconych zaliczek razem z walutą w danym roku rozliczeniowym.
– Następnie zapytamy o to, czy były udokumentowane poniesione koszty związane z opieką nad dziećmi poniżej 12 lat lub w przypadku dzieci niepełnosprawnych poniżej 18 lat w przedszkolu lub szkole.
– Jeśli tak, zapytamy o:
– Imiona i nazwiska dzieci oraz daty urodzenia
– Nazwa i pełen adres przedszkola, oraz kwota wydana w danym roku z uwzględnieniem waluty (każde opisane przy danym dziecku razem z jego imieniem i nazwiskiem)
– Inne udokumentowane wydatki związane z opieką nad dzieckiem, takie jak zajęcia pozalekcyjne (nazwa instytucji, poniesiony koszt z uwzględnieniem waluty (każde opisane przy danym dziecku razem z jego imieniem i nazwiskiem)
– Inne udokumentowane wydatki prywatne, takie jak opiekunka dla dzieci (imię i nazwisko osoby opiekującej się dzieckiem/dziećmi, jej numer personalny/D-nummer oraz kwota zapłacona w roku rozliczeniowym) (każde opisane przy danym dziecku razem z jego imieniem i nazwiskiem)
– Następnie przejdziemy do kolejnej sekcji „Konto w Polsce”

– Jeśli nie, od razu przejdziesz do sekcji „Konto w Polsce”

W sekcji „Konto w Polsce” zapytamy o:
– Nazwę banku, w którym posiadamy konto
– Numer konta bankowego
– Kwotę, jaką mieliśmy na dzień 31 grudnia danego roku rozliczeniowego, uwzględniając walutę
– Jeśli mieliśmy kilka kont bankowych, musimy podać wszystkie w opisanej wyżej kolejności.

Następnie przejdziemy do sekcji „Podsumowanie”, w której zapytamy o załączniki.
– Jeśli będziesz chciał dodać załączniki, będziesz mógł przejść do sekcji „Załączniki”. W niej znajdziesz mail, na który możesz nam przesłać załączniki. Następnie w polu odpowiedzi podaj adres mailowy, z które dane załączniki przesłałeś – dzięki temu będziemy wiedzieli, że te załączniki są właśnie od Ciebie. Po przesłaniu załączników przejdziesz dalej do sekcji „Uwagi”
– Jeśli nie będziesz chciał dodać załączników, od razu przejdziesz do sekcji „Uwagi”.

W sekcji „Uwagi” prosimy o napisanie swoich uwag w przypadku, jeśli chcesz uwzględnić informacje, których nie obejmowały pytania w formularzu. Możesz poprosić przykładowo o:
– Rozliczenie dochodu z wynajmu mieszkania, garażu itp.
– Podzielenie odpisów z małżonkiem lub przeniesienie odpisu na małżonka
– Rozliczenie dochodu/straty z giełdy lub krypto.
W tej sekcji możesz napisać cokolwiek, co chciałbyś z nami omówić w kwestii rozliczenia.

Po tej sekcji formularz zostanie do nas przesłany.

Sytuacja trzecia:

Jeśli odpowiesz „Nie – dotyczy osób samotnych (nieposiadających nieruchomości w Polsce) oraz rodzin mieszkających w Norwegii” na początku przejdziesz do sekcji dotyczącej pobytu w Norwegii. Zapytamy Cię o pobyt w Norwegii: czy w roku, którego dotyczy rozliczenie byłeś całe 12 miesięcy w Norwegii? (nie liczymy tutaj krótkich wyjazdów na urlop).
– Jeśli odpowiesz „Tak”: przejdziesz do sekcji „Dojazdy do pracy”, w której zapytamy o:
– Dojazdy do pracy: będziemy potrzebowali ilość przepracowanych dni oraz liczbę kilometrów dziennie, razem z adresami miejsc pracy.
– Sumę opłat za bramki oraz promy poniesione w danym roku rozliczeniowym (minimalna kwota do odliczenia musi być większa niż 3300 NOK)
– Nazwę banku, numer konta na który spłacamy kredyt oraz kwotę odsetek razem z walutą w przypadku, jeśli taki kredyt w danym roku mieliśmy. Jeśli mieliśmy kilka kredytów – musimy podać wszystkie.
– Odsetki karne (inkasso lub inne): kwota spłaconych odsetek karnych oraz nazwa instytucji, do której je wpłaciliśmy w danym roku rozliczeniowym.
– Ubezpieczenie emerytalne: nazwa instytucji oraz kwota zapłaconych zaliczek razem z walutą w danym roku rozliczeniowym.
– Następnie zapytamy o to, czy były udokumentowane poniesione koszty związane z opieką nad dziećmi poniżej 12 lat lub w przypadku dzieci niepełnosprawnych poniżej 18 lat w przedszkolu lub szkole.
– Jeśli tak, zapytamy o:
– Imiona i nazwiska dzieci oraz daty urodzenia
– Nazwa i pełen adres przedszkola, oraz kwota wydana w danym roku z uwzględnieniem waluty (każde opisane przy danym dziecku razem z jego imieniem i nazwiskiem)
– Inne udokumentowane wydatki związane z opieką nad dzieckiem, takie jak zajęcia pozalekcyjne (nazwa instytucji, poniesiony koszt z uwzględnieniem waluty (każde opisane przy danym dziecku razem z jego imieniem i nazwiskiem)
– Inne udokumentowane wydatki prywatne, takie jak opiekunka dla dzieci (imię i nazwisko osoby opiekującej się dzieckiem/dziećmi, jej numer personalny/D-nummer oraz kwota zapłacona w roku rozliczeniowym) (każde opisane przy danym dziecku razem z jego imieniem i nazwiskiem)
– Następnie przejdziemy do kolejnej sekcji „Konto w Polsce”

– Jeśli nie, od razu przejdziesz do sekcji „Konto w Polsce”

W sekcji „Konto w Polsce” zapytamy o:
– Nazwę banku, w którym posiadamy konto
– Numer konta bankowego
– Kwotę, jaką mieliśmy na dzień 31 grudnia danego roku rozliczeniowego, uwzględniając walutę
– Jeśli mieliśmy kilka kont bankowych, musimy podać wszystkie w opisanej wyżej kolejności.

Następnie przejdziemy do sekcji „Podsumowanie”, w której zapytamy o załączniki.
– Jeśli będziesz chciał dodać załączniki, będziesz mógł przejść do sekcji „Załączniki”. W niej znajdziesz mail, na który możesz nam przesłać załączniki. Następnie w polu odpowiedzi podaj adres mailowy, z które dane załączniki przesłałeś – dzięki temu będziemy wiedzieli, że te załączniki są właśnie od Ciebie. Po przesłaniu załączników przejdziesz dalej do sekcji „Uwagi”
– Jeśli nie będziesz chciał dodać załączników, od razu przejdziesz do sekcji „Uwagi”.

W sekcji „Uwagi” prosimy o napisanie swoich uwag w przypadku, jeśli chcesz uwzględnić informacje, których nie obejmowały pytania w formularzu. Możesz poprosić przykładowo o:
– Rozliczenie dochodu z wynajmu mieszkania, garażu itp.
– Podzielenie odpisów z małżonkiem lub przeniesienie odpisu na małżonka
– Rozliczenie dochodu/straty z giełdy lub krypto.
W tej sekcji możesz napisać cokolwiek, co chciałbyś z nami omówić w kwestii rozliczenia.

Po tej sekcji formularz zostanie do nas przesłany.

Potrzebujesz pomocy? – Zwrot podatku

W godzinach pracy możesz do nas zadzwonić na numer +47 21 38 38 21

Rozliczenie podatku w Norwegii – uzyskaj zwrot podatku z Norwegii za 2023 – rozliczenie podatkowe roczne

Z nami uwzględnisz wszystkie ulgi, dochód. Profesjonalne zeznanie roczne, rozliczenie roczne, rozliczenie podatkowe w Norwegii.

Zamów usługę online!

Usługa: Rozliczenie roczne prywatne, cena: 1290 kr brutto