Rozliczenie roczne prywatne

Trzy powody, dla których warto wybrać rozliczenie roczne z Efremtid.no

 1. Mamy duże doświadczenie – rozliczeniami zajmujemy się już od 2005 roku. Dzięki temu wiemy jak pomóc Ci w procesie korzystnego rozliczenia rocznego.
 2. Wszystko załatwiamy przez internet – nie musisz przyjeżdżać do nas do biura. Wypełniasz tylko prosty formularz. Wysyłka jest automatyczna, sprawdzana przez konsultanta.
 3. Gwarantujemy stały kontakt i wsparcie – jesteśmy dostępni w dni robocze od 9:00 do 21:00 pod telefonem: +47 21 38 38 21. Możesz zadać dowolne pytanie dotyczące Twojego rozliczenia, a my w miarę możliwości postaramy się rzetelnie i sprawnie odpowiedzieć.

Zamów usługę online!

Usługa: Rozliczenie roczne prywatne, cena: 1290 kr brutto

Jakie są możliwe odliczenia w Norwegii i co należy dopisać

Szczegóły odliczeń niżej.

Odliczenia:

 • Związane z rodziną i dziećmi:
  • Przedszkole, SFO, dojazd do nich oraz opiekunka dla dzieci poniżej 12 roku życia
  • Opieka nad dziećmi niepełnosprawnymi
  • Wybrane alimenty (tylko do 2019 roku)
  • Odliczenie dla samotnego rodzica
 • Związane z pracą lub wykształceniem:
  • Minstefradrag – zależny od liczby miesięcy pracy w Norwegii
  • Personfradrag – zależny od liczby miesięcy pracy w Norwegii
  • Dojazd do pracy (min. 65 km w dwie strony)
  • Bramki i promy powyżej 3300 kr
  • Pendler – jeśli rodzinę lub mieszkanie masz w innym miejscu niż pracujesz – odliczenie podróży, mieszkania, diety
  • Związki zawodowe
  • Przeprowadzka z powodów zawodowych (gdy przekraczają minstefradrag)
  • Koszty studiów (gdy przekraczają minstefradrag)
  • Praca jako rybak
  • Praca jako marynarz
  • Praca na platformie
 • Związane z nieruchomościami:
  • Koszty związane z udziałami w borettslag i podobnych
  • Koszty związane z wynajmem (jeśli wynajmujesz komuś nieruchomość i musisz to opodatkować)
  • Strata ze sprzedaży nieruchomości
 • Związane z finansami:
  • Odsetki kredytowe
  • BSU – do 33 roku życia składki na mieszkanie
  • Strata ze sprzedaży akcji lub papierów wartościowych
 • Dary dla wybranych organizacji charytatywnych (praktycznie tylko norweskich)

Co należy dopisać:

 • Zarobki z zagranicy (w tym Polski), jeśli jesteś rezydentem Norwegii
 • Zyski z obrotu walutami i kryptowalutami, jeśli wypłaciłeś daną walutę czy kryptowalutę
 • Zyski z akcji – jeśli otrzymałeś dywidendę lub zysk z realizacji akcji
 • Zyski ze sprzedaży nieruchomości

Cennik rozliczenia kryptowalut, akcji itp.

Uwaga! Rozliczenie kryptowalut, akcji i tym podobnych nie wlicza się w cenę. Przy rozliczeniu krypto pobieramy dodatkowe opłaty:

 • 1000 NOK za samo rozliczenie,
 • 300 NOK za każdą platformę,
 • 1 NOK za każdą transakcję do 1000
 • 0,5 NOK za każdą transakcję powyżej 1000

Przy rozliczeniu akcji również pobieramy dodatkowe opłaty:

 • 1000 NOK za samo rozliczenie (10 transakcji w cenie)
 • 50 NOK za każdą kolejną transakcję.

Zamów usługę online!

Usługa: Rozliczenie roczne prywatne, cena: 1290 kr brutto

Odliczenia związane z dziećmi

Przedszkole, SFO, opiekunka dla dzieci poniżej 12 roku życia

W tym odliczeniu maksymalnie możesz odliczyć 25 000 kr na pierwsze dziecko i 15 000 kr na każde kolejne poniżej 12 roku życia. Przykładowo, dla dwójki dzieci odliczenie wyniesie maksymalnie 40 000 kr a oszczędność maksymalna (zwrot podatku): 8 800 kr. W tym przypadku musisz udokumentować koszty związane z dzieckiem. Koszty te mogą dotyczyć:

Odliczenie to dotyczy również Ciebie jeśli koszty masz za granicą. Także w sytuacji gdy np. żona jest w Polsce z dziećmi i macie wydatki na przedszkole czy nianię – możesz je pełnoprawnie odliczyć.

Opieka nad dziećmi niepełnosprawnymi i chorymi

Jeśli Twoje dziecko ma szczególne potrzeby z powodu choroby lub niepełnosprawności, masz prawo do odliczeń, również od 12 roku życia. Do dokumentacji wymagane jest dodatkowo zaświadczenie od lekarza lub innej instytucji, która może potwierdzić taką potrzebę. W tym odliczeniu maksymalnie możesz odliczyć 25 000 kr na pierwsze dziecko i 15 000 kr na każde kolejne z taką potrzebą lub poniżej 12 roku życia (wtedy niezależnie od stanu zdrowia). W tym przypadku musisz udokumentować koszty związane z dzieckiem. Koszty te mogą dotyczyć:

Odliczenie to dotyczy również Ciebie, jeśli koszty masz za granicą. Także w sytuacji gdy np. żona jest w Polsce z dziećmi i macie wydatki na przedszkole czy nianię – możesz je pełnoprawnie odliczyć.

Alimenty (do 2019)

Alimenty w zeznaniu od 2020 roku nie są odliczalne. Do 2019 roku możesz odliczyć wybrane alimenty:

 • Alimenty na dziecko są zawsze nieodliczalne
 • Alimenty na byłą żonę lub w trakcie separacji dają prawo do odliczenia
 • Alimenty na inną osobę, na którą jest się prawnie zobligowanym do płacenia alimentów daje prawo do odliczenia (np. na rodziców)

Alimenty powinny być płacone przelewem. W celu dokumentacji niezbędny jest wyrok sądu. Przypominam, że od 2020 roku żadne alimenty nie są odliczalne!

Odliczenie dla samotnego rodzica

Jeśli jesteś samotnym rodzicem – masz prawo do odliczenia kwoty 4 373 kr za każdy miesiąc gdzie samodzielnie sprawowałeś opiekę nad dzieckiem. Dotyczy to opieki nad dziećmi poniżej 18 roku życia. Warunkiem jest samotne wychowywanie dziecka, dlatego osoba korzystająca ze świadczenia musi być niezamężna lub rozwiedziona lub w separacji oraz powinna mieszkać samotnie. Mieszkanie z nowym partnerem wyklucza rolę samotnego rodzica. Jeśli z partnerem macie zasądzoną lub ustaloną umownie opiekę dzieloną – masz prawo do połowy kwoty odliczenia (niezależnie od faktycznej umowy i podziału opieki).

W ciągu roku możesz uzyskać maksymalnie 52 476 koron odliczenia co przekłada się na 11 544 koron zwrotu podatku! To odliczenie z reguły wpisywane jest automatycznie przez NAV. Jeśli jednak NAV nie wie o Twoim statusie to trzeba to skorygować.

Zamów usługę online!

Usługa: Rozliczenie roczne prywatne, cena: 1290 kr brutto

Odliczenia związane z pracą lub wykształceniem

Minstefradrag

Minstefradrag jest odliczeniem standardowym związanym z kosztami pracy. Przyjmuje się tutaj standardowe koszty dla ułatwienia rozliczenia. Minstefradrag wynosi od 31 800 do 109 950 kr za cały rok. Jeśli przebywałeś krócej w Norwegii – jest ono proporcjonalnie niższe. Tutaj najłatwiej się zorientować czy urząd ma poprawne dane o nas. Jeśli zarobiliśmy minimum 20 000 kr/rok, minstefradrag powinien być dla nas maksymalny. Należy zawsze sprawdzić poprawność minstefradrag – tutaj jest najwięcej błędów urzędu!

Minstefradrag powinno wynieść mniejszą z tych dwóch kwot:

 1. Zarobki brutto na etacie * 46%
 2. 9 162 * liczba miesięcy w Norwegii

Jeśli wychodzi niższe – najprawdopodobniej zostało błędnie wpisane i przysługuje Ci prawo do korekty i większego zwrotu podatku. Liczba miesięcy w Norwegii liczy się za każdy rozpoczęty miesiąc pobytu w Norwegii. Pobyt musi być udowodniony np. przez umowę o pracę, kontrakt na mieszkanie lub bilety lotnicze. Przykładowo osoba, która rozpoczęła pracę i pobyt w Norwegii 25 stycznia a skończyła 2 grudnia jest uznawana za zamieszkałą w Norwegii cały rok i przysługuje jej pełny minstefradrag.

Masz duże koszty pracy?  Możesz zastąpić minstefradrag odliczeniem kosztów rzeczywistych, jeśli były wyższe niż te z minstefradrag (raczej rzadki przypadek). Koszty, który możesz ująć zamiast minstefradrag to:

 • koszty wyjazdów służbowych bez nocowania, których nie opłacił pracodawca
 • różnica między stawką za kilometr maksymalną (3,5 kr), a tym co wypłacał pracodawca
 • koszty związane z biurem w domu
 • literatura zawodowa/fachowa
 • koszty związane ze studiami lub kształceniem zawodowym (studia w obszarze Twojej pracy)
 • narzędzia i odzież niezbędna do pracy, a nieopłacona przez pracodawcę
 • ubezpieczenia dobrowolne wypadkowe i chorobowe (osobiste)

Standardowo minstefradrag jest wpisany w rozliczenie automatycznie. Wymaga on zmian jeśli jest nieprawidłowo policzony albo chcesz skorzystać z możliwości odliczenia kosztów faktycznych.  Minstefradrag standardowy daje Ci w maksymalnej wysokości 24 189 kr odliczenia! Każdy błędnie wpisany przez urząd miesiąc to korzyść dla Ciebie równa: 2015 kr! 

Minstefradrag nie dotyczy dochodów z działalności gospodarczej!

Personfradrag

Personfradrag to stałe osobiste odliczenie. W 2022 wyniósł on 58 250 za cały rok. Odliczenie to jest wpisywane również zależnie od liczby miesięcy w Norwegii, więc za każdy miesiąc należy się 4 854 kr odliczenia. Odliczenia nie widać na rozliczeniu rocznym, więc nie da się go zweryfikować poza kalkulacją podatków. Minstefradrag opisany wcześniej daje nam rozeznanie co do liczby miesięcy wpisanej przez urząd. Poprawka jest wymagana, jeśli minstefradrag był błędnie obliczony. Każdy błędnie wpisany miesiąc daje 1067 kr zwrotu podatku!

Dojazd do pracy

Dojazdy do pracy mogą być odliczone według stawek ustawowych. Ze względu na dość wysoki udział własny w praktyce opłaca się to jeśli do pracy masz minimum 33 km. Dojazdy łączą się generalnie z resztą dojazdów wymienionych w odliczeniach i dopiero suma kilometrów jest podstawiana we wzorze na odliczenie. Obliczając odliczenie za dojazdy stosuje się następującą procedurę:

 1. Zsumuj kilometry podlegające odliczeniu (dojazdy do pracy, dojazdy do przedszkola oraz dojazdy z pendlera, jeśli przysługują)
 2. Sumę kilometrów przemnóż według stawki 1,65 kr za każdy km.
 3. Odejmij udział własny od wyliczonej kwoty: 14 000 kr (za 2022)
 4. Jeśli wyliczone odliczenie wyniosło poniżej 0, Twoje odliczenie jest zerowe, jeśli wyliczone odliczenie wyniosło powyżej 83 000 kr w sumie z bramkami i promami (patrz niżej) to odliczenie wynosi 83 000 kr

Przykładowa kalkulacja dla osoby podróżującej do pracy i odwożącej dzieci poniżej 12 roku życia do SFO.

Dojazdy do pracy: 40.000km, dojazdy do SFO: 5000km, pendler: brak. Suma: 45.000 km
Bramki i promy: 6 000 kr
Odliczenie z dojazdów: 45.000*1,65 = 74 250
Suma odliczeń minus udział własny: 74 250 + 6 000 – 14 000 = 66 250 kr
Zwrot podatku: 66 250*0,22 = 14 575 kr

Odliczenia te nie są domyślnie wpisane, więc trzeba je uzupełnić samodzielnie.

Bramki i promy

Masz prawo do uzupełnienia również udokumentowanych kosztów bramek autostradowych i promów, które były związane z:

 • dojazdem do pracy lub na miejscu wykonywania zlecenia, za które nie płacił pracodawca
 • podwożeniem dzieci poniżej 12 roku życia do przedszkola lub SFO
 • dojazdami do domu na zasadach pendlera

Żeby móc odliczyć bramki i promy, musisz w ciągu roku zebrać kosztów na minimum 3 300 kr. Poniżej 3 300 kr nie przysługuje odliczenie. Kalkulacje zwrotu wykonujesz tak jak w sekcji Dojazdy do pracy.

Pendler – jeśli rodzinę lub mieszkanie masz w innym miejscu niż pracujesz – odliczenie podróży, mieszkania, diety

Cały obszerny artykuł wraz ze sprawdzeniem czy jesteś pendlerem oraz kalkulatorem znajdziesz tutaj: Status pendler.

Generalnie jesteś pendlerem gdy z powodów zawodowych pracujesz w innym miejscu niż mieszkasz. Chodzi o sytuację, w której masz dwa mieszkania: mieszkanie związane z pracą i mieszkanie związane z czasem wolnym/rodziną. Jeśli masz małżonka i/lub dzieci w innym miejscu niż pracujesz (np. w Polsce) – to jesteś pendlerem. Jeśli natomiast nie masz rodziny lub rodzina przebywa z Tobą w miejscu pracy, to jesteś pendlerem jeśli spełniasz następujące warunki (przykład dla mieszkania w Polsce):

 1. Mieszkanie w Polsce ma minimum 30 mkw. i 20 mkw. na każdego kolejnego domownika powyżej 15 roku życia oraz dostęp do wody i kanalizacji i generalnie masz do niego dostęp cały rok
 2. Mieszkanie w Norwegii nie spełnia jednego z warunków powyższych, czyli ma mniej niż 30 mkw. i 20 mkw. na kolejnego domownika lub nie ma dostępu do wody lub kanalizacji lub nie masz do niego dostępu cały rok

Możesz być również pendlerem do rodziców, jeśli masz poniżej 22 lat. W takiej sytuacji musisz dodatkowo:

 1. Mieszkać z rodzicami w Polsce
 2. Podróżować do nich minimum 4 razy w roku

Jako pendler masz prawo do odliczenia kosztów mieszkania, kosztów diety i kosztów podróży. Koszty mieszkania i koszty diety możesz odliczyć jedynie przez 2 lata od momentu gdy pierwszy raz je odliczyłeś (przykładowo jeśli w 2019 roku odliczałeś mieszkanie lub dietę – w 2021 już tego nie możesz zrobić). Okres dwuletni nie dotyczy jednak kosztów podróży. Okres dwuletni również ma bieg od nowa, jeśli zmieniłeś gminę, w której pracujesz jak i gminę, w której mieszkasz w czasie wolnym.

W ramach kosztów mieszkania możesz odliczyć: kwotę za wynajem, opłaty za prąd, wodę, czynsz, telefon oraz inne opłaty związane z wynajmem. Opłaty te – jeśli masz do nich prawo – stanowią Twój pełny koszt podatkowy.

W ramach kosztów diety możesz odliczyć: za każdą noc spędzoną w hotelu ze śniadaniem: 487 kr, w hotelu bez śniadania: 609 kr oraz w mieszkaniu bez możliwości ugotowania posiłku: 170 kr. Te kwoty stanowią również Twój pełny koszt podatkowy.

W ramach kosztów podróży możesz odliczyć kilometry i bramki jak w kalkulacji w sekcji Dojazd do pracy – patrz wyżej. Kilometry dla pendlera i osoby dojeżdżającej do pracy sumuje się.

Przykładowa kalkulacja znajduje się poniżej. Na początku są dane przyjęte w kalkulacji:

Dojazdy do pracy i podróże pendlera razem: 60.000 km bramki: 6000 kr, wg obliczeń wcześniej: 66 250 kr kosztów
Koszty mieszkania z rachunkami: 35 000 kr kosztów
Diety: 10 nocy w hotelu bez śniadania 6090 + 2 noce w hotelu ze śniadaniem 974 + 2 noce w mieszkaniu bez możliwości gotowania 340 = 7 404 kr
Razem: 66 250+35 000+7 404 = 108 654
Zwrot podatku: 108 654*0,22 = 23 903 kr

Zwroty podatku z pendlera są największymi zwrotami i warto wiedzieć dokładnie jak działają. W niektórych przypadkach zwroty naszych klientów sięgały ponad 50 000 kr.  Warto również pamiętać o następujących faktach i częstych błędach:

 1. Koszty diet nie można odliczyć, jeśli pracodawca zapewnił pożywienie w danym dniu
 2. Koszty mieszkania i podróży nie można odliczyć jeśli pracodawca je pokrył
 3. Koszty diet i mieszkania można odliczać maksymalnie przez dwa lata (poza wyjątkami opisanymi), natomiast koszty podróży są bezterminowe
 4. Warunki dla pendlera w większości nie obejmują podróży jak to było wcześniej

Związki zawodowe

Jako członek związków zawodowych masz prawo odliczyć składki, które płacisz na związki (albo które pracodawca Ci potrąca z wypłaty). Maksymalna kwota odliczenia wynosi 5 800 kr co przekłada się na zwrot: 1276 kr. Ten punkt jest tylko kontrolny, gdyż z reguły informacja jest automatycznie wpisana w zeznanie roczne.

Przeprowadzka z powodów zawodowych (gdy koszty przekraczają minstefradrag)

Jeśli przeprowadziłeś się z powodów zawodowych, czyli np. dostałeś nową pracę w innym mieście – masz prawo do odliczenia kosztów związanych z przeprowadzką (flyttekostnader flyttefradrag). Warunki jakie musisz spełnić:

 1. Nowe miejsce pracy musi powodować potrzebę przeprowadzki
 2. Najpierw musisz dostać ofertę pracy i przeprowadzić się z powodu jej przyjęcia

Dotyczy to również przypadku gdy przeprowadzasz się z Polski do Norwegii! Nie dotyczy to jednak sytuacji, w której najpierw się przeprowadziłeś, a potem znalazłeś pracę. Nie dostaniesz również odliczenia, jeśli pracodawca pokrył koszty przeprowadzki. Koszty jakie możesz odliczyć:

 1. Koszt podróży swoje i domowników. Jeśli przeprowadzka jest wewnątrz Norwegii, prywatnym samochodem, rozliczenie następuje według stawki kilometrowej: 3,5kr/km.
 2. Koszty związane z przeprowadzką: pakowanie, kartony, firma przeprowadzkowa, wynajem magazynu, ubezpieczenie transportu itp.
 3. Koszty sprzątania lokalu
 4. Koszty montażu sprzętów np. zmywarki, pralki itp. w nowym lokalu

Zwrot podatku wynosi 22% kosztów. To odliczenie zastępuje minstefradrag, więc żeby było opłacalne to ogólne koszty w tej kategorii muszą przekroczyć odliczenie minstefradrag.

Koszty studiów (gdy przekraczają minstefradrag)

Standardowo koszty studiów nie są odliczalne. Jednak gdy studia są ściśle związane z Twoją pracą zarobkową, mogą one być odliczalne. Muszą to być studia lub kursy, które powodują wzrost Twojej wiedzy w Twoim zawodzie lub po prostu „bycie na bieżąco”. Takie koszty zastępują jednak minstefradrag (przeczytaj o nim wcześniej), także w praktyce jest to opłacalne, gdy takie koszty przekraczają 110 000 kr (zależnie od faktycznej wysokości minstefradrag). Koszty, które możesz wtedy odliczyć to opłaty za studia, egzaminy, szkolenia czy literatura fachowa. Pamiętaj, że albo odliczasz minstefradrag, albo koszty faktyczne w tym edukację zawodową.

Praca jako rybak

Rybacy mają własne szczególne rozliczenie, które uprawnia ich do obniżonych podatków. Masz prawo do odliczenia z tego tytułu, jeśli uczestniczyłeś w połowach minimum 130 dni w roku. Możesz odliczyć 30% dochodów. Maksymalne odliczenie to 154 000 kr. Przykładowo, jeśli zarobiłeś 400 000 kr brutto w roku, możesz odliczyć 120 000 kr co przekłada się na 26 400 kr mniejszy podatek!

Praca jako marynarz

Podobnie marynarze mają możliwość odliczenia 30% dochodów tak jak rybacy. Również muszą być 130 dni na morzu, żeby uzyskać odliczenie. Tutaj górna granica wynosi 83 000 kr. Przykładowo, jeśli zarobiłeś 300 000 kr, odliczenie wyniosłoby 90 000 kr, ale przekracza górną granicę, więc zostaje na 83 000 kr. Rezultatem będzie niższy podatek o 18 260 kr!

Dodatkowo jako marynarz z zagranicy masz prawo do odliczenia standardfradrag 10%, podczas gdy inni od 2019 roku już nie mają takiego prawa. Standardfradrag to odliczenie, które stanowi 10%  Twoich zarobków brutto. Maksymalne odliczenie to 40 000 kr/rok. Odliczenie wyklucza większość pozostałych odliczeń. Przykładowo jak zarobiłeś 300 000 kr, Twoje odliczenie wyniesie 30 000 kr, a rezultatem będzie niższy podatek o: 6 600 kr. Sumując odliczenie marynarskie i standardfradrag wychodzi podatek niższy o 24 200 kr!

Praca na platformie

Jako pracownik platformy z zagranicy masz prawo do odliczenia standardfradrag 10%, podczas gdy inni od 2019 roku już nie mają takiego prawa. Standardfradrag to odliczenie, które stanowi 10% Twoich zarobków brutto. Maksymalne odliczenie to 40 000 kr/rok. Odliczenie wyklucza większość pozostałych odliczeń. Przykładowo jak zarobiłeś 400 000 kr, Twoje odliczenie wyniesie 40 000 kr, a rezultatem będzie niższy podatek o: 8 800 kr.

Zamów usługę online!

Usługa: Rozliczenie roczne prywatne, cena: 1290 kr brutto

Odliczenia związane z nieruchomościami

Koszty związane z udziałami w borettslag i podobnych

Jeśli masz koszty związane z wspólną inwestycją w nieruchomość (sameie), to te koszty stanowią w całości Twoje odliczenie. W praktyce będąc współwłaścicielem uczestniczy się w zyskach i kosztach danej nieruchomości. Istnieją jednak koszty, które mogą być związane bezpośrednio z inwestorami, a nie wspólnotą. Takie koszty można dodatkowo odliczyć. Szczegóły na stronach skatteetaten: https://www.skatteetaten.no/person/skatt/hjelp-til-riktig-skatt/bolig-og-eiendeler/bolig-eiendom-tomt/bolig-i-boligselskap-eller–sameie/

Koszty związane z wynajmem (jeśli wynajmujesz komuś nieruchomość i musisz to opodatkować)

Przy wynajmie mamy różne możliwości i zwolnienia z podatku. Przykładowo przy krótkim wynajmie własnego domu lub domku letniskowego do 30 dni zysk do 10 000 kr jest zwolniony z podatku. Z kolei przy wynajmie własnego domu, zyski do 20 000 kr rocznie są zwolnione od podatku. Jednak jeśli musisz opodatkować wynajem (nie spełniasz żadnego z wyjątków) to możesz również rozliczyć koszty, które obniżają Twój zysk z wynajmu do opodatkowania. Koszty są związane z wszelkimi czynnościami dotyczącymi nieruchomości i utrzymania jej. Przykładowe koszty uznawane przez urząd skarbowy:

 • Koszty związane z utrzymaniem – remonty, naprawy
 • Wszelkie opłaty komunalne (które płacisz ty, a nie najemca do komuny)
 • Ubezpieczenia
 • Podatki od nieruchomości
 • Koszty mediów: prądu, ogrzewania czy też sprzątania (które płacisz ty)

Koszty związane z ulepszaniem czy pozakupowym remontem nie podlegają odliczeniu. Koszty te wprowadza się w rozliczeniu rocznym w sekcji dotyczącej wynajmu wraz z deklaracją zysków z wynajmu.

Strata ze sprzedaży nieruchomości

Jeśli sprzedałeś nieruchomość ze stratą – np. jej wartość wynosiła 1 200 000 kr, a sprzedałeś ją za 1 100 000 kr, to różnica podlega odliczeniu od podatku. Analogicznie zysk ze sprzedaży podlega opodatkowaniu.

Zamów usługę online!

Usługa: Rozliczenie roczne prywatne, cena: 1290 kr brutto

Odliczenia związane z finansami

Odsetki kredytowe

Możesz odliczyć odsetki kredytowe zarówno z Norwegii jak i zagraniczne. Te norweskie najpewniej będą wpisane w zeznanie roczne, więc musisz tylko skontrolować czy są poprawne. Te z zagranicy powinno się przeliczać według kursu walut z dnia naliczenia odsetek. Kursy walut z każdego dnia należy pobrać ze strony Norges Bank: https://www.norges-bank.no/tema/Statistikk/Valutakurser/ W praktyce przeliczenie po kursie średnim z danego roku również będzie dostateczne, o ile rozbieżności kursowe nie będą nadmierne. Odsetki kredytowe są w całości kosztem podatkowym – podlegają w całości odliczeniu. Należy jednak zauważyć, że jedynie odsetki podlegają odliczeniu, a nie raty kredytu.

BSU – do 33 roku życia składki na mieszkanie

Jeśli założyłeś konto BSU i odkładałeś tam pieniądze, masz prawo do odliczenia podatkowego. Maksymalna kwota oszczędzona nie może przekraczać 300 000 kr. Możesz odliczyć maksymalnie 20%, a maksymalna kwota odliczenia to 5500 kr, co daje maksymalną obniżkę podatku równą 1210 kr.

Strata ze sprzedaży akcji lub papierów wartościowych

Jeśli sprzedałeś akcje lub papiery wartościowe z zyskiem lub stratą, to różnica podlega opodatkowaniu lub odliczeniu od podatku. Podatek kapitałowy wynosi 22%. Przykładowo kupiłeś akcje za 100 000 kr i w tym samym roku sprzedałeś je za 80 000 kr. Strata 20 000 kr podlega odliczeniu i powoduje obniżkę podatku o 4 400 kr. Jeśli natomiast sprzedaż spowodowałaby zysk – musiałbyś zapłacić podatek.

Dary dla wybranych organizacji charytatywnych (w tym jedna polska)

Dary dla organizacji charytatywnych w Norwegii również podlegają odliczeniu od podatku. Organizacje zagraniczne muszą być zatwierdzone przez Urząd Skarbowy w Norwegii i jest tam aktualnie 7 organizacji:

 • DANMARKS UNGE KATOLIKKER – København, Danmark
 • FOUNDATION SERCA DLA MALUSZKA – Bielsko-Biala, Polen
 • PROMISSIO – Aarhus, Danmark
 • RONALD MC DONALD CHARITIES LATVIJA – Riga, Latvia
 • Samband íslenskra kristniboðsfélaga – Reykjavik, Island
 • SKANDINAVISKA TURISTKYRKAN – Stockholm, Sverige
 • THE NATURE CONSERVANCY – Berlin, Tyskland

Dary na organizacje muszą przekraczać 500 kr (każdy dar), żeby podlegały odliczeniu. Maksymalne odliczenie to 25 000 kr za 2022. Dary na norweskie organizacje są automatycznie wpisywane w zeznanie. Dary na zagraniczne organizacje należy wpisać ręcznie i mieć dokumentację potwierdzającą wpłaty. Wpłaty na organizacje typu WOŚP czy Caritas niestety nie są odliczalne.

Zamów usługę online!

Usługa: Rozliczenie roczne prywatne, cena: 1290 kr brutto

Co należy dopisać do rozliczenia rocznego?

Zarobki z zagranicy (w tym Polski), jeśli jesteś rezydentem Norwegii

Jeśli jesteś rezydentem Norwegii, musisz rozliczyć wszystkie zarobki z zagranicy również w Norwegii. W praktyce oznacza to, że podatek od całości zarobków norweskich i zagranicznych musisz zapłacić w Norwegii, ale możesz odliczyć podatki, które zapłaciłeś za granicą. Sprawdź czy jesteś rezydentem Norwegii tutaj: rezydencja-podatkowa

Zyski z obrotu walutami i kryptowalutami, jeśli wypłaciłeś daną walutę czy kryptowalutę

W przypadku obrotu walutami i kryptowalutami należy rozliczyć tylko zyski lub straty z wymiany walut w danym roku. Wartość walut i kryptowalut na kontach zagranicznych należy wpisać w zeznanie według kursu walut z 1 stycznia następnego roku po roku rozliczeniowym. Nie ma znaczenia czy jest to waluta czy kryptowaluta, odniesieniem jest zawsze Korona Norweska. Weźmy przykład Bitcoina BTC i kilku transakcji jakie wykonaliśmy w ciągu roku:

 1. 15 stycznia zakup BTC za kwotę 100 000 kr
 2. 30 kwietnia sprzedaż 25% posiadanych BTC za 30 000 kr
 3.  15 maja sprzedaż 25% posiadanych BTC za 20 000 kr
 4. 12 grudnia sprzedaż 25% posiadanych BTC za 100 000 kr
 5. 31 grudnia – zostało 25% BTC o wartości 150 000 kr

Przykład ma być deskryptywny, więc dlatego podział na równe części oraz tylko jedna transakcja zakupu. W przypadku większej liczby transakcji stosuje się model FIFO. Oznacza to, że wpierw podliczamy różnicę sprzedaż minus zakup od zakupionych najwcześniej walut. Wracając do przykładu:

 1. Zakup BTC nie powoduje żadnych podatków ani zmian w majątku w ciągu roku
 2. Sprzedaż ta powodu zysk 30 000 – 25 000 = 5 000 kr
 3. Sprzedaż ta powoduje stratę: 20 000 – 25 000 = – 5 000 kr
 4. Sprzedaż ta powoduje zysk 100 000 – 25 000 = 75 000 kr
 5. Fakt ten powoduje powstanie majątku: 150 000 kr, wcześniejsza inwestycja 100 000 kr obniżyła wartość majątku na koncie norweskim, co banki automatycznie odnotowują w zeznaniu rocznym

Ostatecznie do rozliczenia rocznego wpisuje się:

 • Zysk sumaryczny z wymiany walut: 75 000 kr
 • Majątek z BTC: 150 000 kr

Dodatkowo jeśli posiadamy konto w Polsce lub zagranicą oraz gotówkę w danej walucie, należy ją również wpisać w rozliczenie roczne. Wpisujemy wartości w majątek według kursu z 1 stycznia kolejnego roku po rozliczeniowym. Dotyczy to portfeli walutowych jak i kryptowalutowych. Powoduje to powiększenie majątku, co skutkuje możliwym podatkiem od majątku (powyżej 1,7 miliona koron majątek jest opodatkowany w Norwegii)

Zyski z akcji – jeśli otrzymałeś dywidendę lub zysk z realizacji akcji

Zyski z dywidend lub realizacji akcji oraz straty w Norwegii są wpisywane automatycznie na podstawie zeznań akcjonariuszy. Zyski takie z zagranicy należy wpisać. Różnica między sprzedażą a zakupem stanowi Twój zysk lub stratę, którą należy opodatkować lub odliczyć. Dodatkowo w Norwegii istnieje odliczenie wynikające z inflacji i innych czynników rynkowych, które obniża wartość zysku z realizacji akcji. Nazywa się to skjermingsfradrag i możesz to obliczyć na stronie: https://www.skatteetaten.no/person/skatt/hjelp-til-riktig-skatt/aksjer-og-verdipapirer/om/skatteregler-for-gevinsttap-ved-realisasjoner-og-aksjeutbytte/skjermingsfradrag/  Przykładowa kalkulacja:

2018: zakup akcji za 100 000 kr
2018-2022 brak dywidendy i sprzedaży
2022: sprzedaż akcji za kwotę 130 000 kr
Skjermingsfradrag: 3 236 kr (na podstawie kalkulatora)
Zysk do wpisania: 130 000 – 100 000 – 3 236 = 26 764 kr
Podatek do zapłaty: 26 764*0,22 = 5 888 kr

W zeznanie należy również wpisać wartość posiadanych akcji lub innych instrumentów finansowych z zagranicy. Powoduje to powiększenie majątku, co skutkuje możliwym podatkiem od majątku (powyżej 1,7 miliona koron na osobę majątek jest opodatkowany w Norwegii)

Zyski ze sprzedaży nieruchomości

Sprzedaż nieruchomości również wymaga uwzględnienia w rozliczeniu rocznym. Jeśli nie ma wpisu o zysku lub stracie – należy to uwzględnić. Dotyczy to również nieruchomości zagranicznych. Niezbędna jest dokumentacja zakupu i sprzedaży w celu wykazania zysku lub straty. Dodatkowo w zeznanie należy również wpisać posiadane nieruchomości zagraniczne według ich wartości. Powoduje to powiększenie majątku, co skutkuje możliwym podatkiem od majątku (powyżej 1,7 miliona koron majątek jest opodatkowany w Norwegii)

Zamów usługę online!

Usługa: Rozliczenie roczne prywatne, cena: 1290 kr brutto

Kilka informacji na temat rozliczenia rocznego online

 • Odliczenia sumują się. Wybieramy zawsze najkorzystniejszą opcję dla Ciebie. Maksymalny sumaryczny zwrot podatku dla osoby zarabiającej 250 000 kr brutto to ponad 30 000 kr
 • Jak przebiega rozliczenie z Efremtid.no?
  1. Wypełniasz dane do rachunku – podaj minimum adres email i numer telefonu, żebyśmy się mogli z Tobą skontaktować
  2. Opłacasz wysłanie rozliczenia zgodnie z cennikiem za pomocą karty kredytowej/debetowej
  3. My przesyłamy Twoje rozliczenie do Altinna i informujemy o prawdopodobnym zwrocie podatku. Kalkulacja jest orientacyjna, a ostateczną dostaniesz od urzędu.
  4. W razie pytań/problemów zawsze pomagamy
  5. Informację o Twojej płatności dostaniemy automatycznie. W razie jakbyśmy się nie odzywali w terminie rozliczeń – napisz do nas na: info@efremtid.no

Dlaczego rozliczenie z Efremtid.no jest pewne i bezpieczne?

Przeczytaj o 5 powodach, dla których rozliczenie z Efremtid.no daje gwarancję bezpieczeństwa i pewność, że Twoje rozliczenie będzie poprawne.

 1. Jesteśmy certyfikowanym partnerem Altinn.no – nasz system znajduje się na liście, którą znajdziesz w: Tilgangsstyring -> Datasystem pod pozycją Efirma.no
 2. Prowadzimy dwa duże serwisy – efaktury.no i efirma.no to dwa duże serwisy. Każdy ma setki klientów, którzy nam zaufali. W większości są to Polacy mieszkający w Norwegii.
 3. Płatność przeprowadza Stripe – jest to uznany na całym świecie pośrednik płatności. Dzięki temu Twoja płatność dotrze do nas bezpiecznie.
 4. Jesteśmy certyfikowanym partnerem Difi – mamy integrację z systemem elektronicznych faktur EHF. Znajdziesz nas na tej liście: http://www.anskaffelser.no/verktoy/aksesspunkt-hvilke-kan-stotte-ditt-behov pod hasłem efirma.
 5. Współpracujemy z autoryzowaną firmą księgową – Efirma Regnskap AS to nasz partner z którym współpracujemy przy kwestiach związanych z usługami autoryzowanymi. Większość naszych pracowników pracuje w obu firmach.

Potrzebujesz pomocy?

W godzinach pracy możesz do nas zadzwonić na numer +47 21 38 38 21

Zamów usługę online!

Usługa: Rozliczenie roczne prywatne, cena: 1290 kr brutto