Skatteoppgjør i Norge - få høyeste skatterefusjon fra Norge for 2023 - årlig skatteoppgjør

Tre grunner til å velge årsoppgjør med Efremtid.no

 1. Vi har mye erfaring – Vi har jobbet med oppgjør siden 2005. Takket være dette vet vi hvordan vi kan hjelpe deg i prosessen med gunstig årsoppgjør.
 2. Vi gjør alt på nett – du trenger ikke å komme til kontoret vårt. Du fyller bare ut et enkelt skjema.
 3. Vi garanterer konstant kontakt og støtte – vi er tilgjengelige på virkedager fra 9:00 til 21:00 på telefon: +47 21 38 38 21. Du kan stille alle spørsmål angående oppgjøret ditt, og vi vil prøve å svare så pålitelig og effektivt som mulig.

Bestill tjenesten online!

Service: Årlig privat oppgjør, pris: 1290 kr brutto

Når må du levere selvangivelsen i 2023? Norsk skattekontors frister

Skattyter skal levere selvangivelsen senest 30. april. Du kan imidlertid forlenge denne fristen til 31. mai ved å søke på forhånd (før standardfristen).

Hva inkluderer tjenesten? – Fra skattemelding til skatteoppgjør

 • Kontrollere riktigheten av data fra kontoret (skattemelding)
 • Verifisering av mulige skattelettelser
 • Estimering av skattebesparelser
 • Inkludert fradrag i erklæringen
 • Sender dokumentet til kontoret
 • Informasjon om oppgjøret og videre prosedyre
 • Støtte ved ytterligere spørsmål

FORSIKTIGHET: Avgjørelsen om medregning av fradrag og godkjenning av data ligger hos Skattekontoret. Tjenesten dekker kun mekling mellom deg og kontoret.

Hvilken informasjon trenger vi?

Før tjenesten utføres vi vil be deg fylle ut skjemaet. Den vil bli sendt på e-post etter bestilling av tjenesten. Det er nødvendig å bestemme passende fradrag og inkludere all nødvendig informasjon. Helt nederst på siden, i avsnittet "Hvilken informasjon trenger vi egentlig?" vil du finne en fullstendig liste over spørsmål og informasjon vi kan be deg om.

Bestill tjenesten online!

Service: Årlig privat oppgjør, pris: 1290 kr brutto

Hva er mulige fradrag og hva bør legges til?

Detaljer om fradrag nedenfor.

Fradrag:

 • Relatert til familie og barn:
  • Barnehage, SFO, skyss til dem og barnevakt for barn under 12 år
  • Omsorg for funksjonshemmede barn
  • Valgt underholdsbidrag (bare frem til 2019)
  • Fradrag for enslig forsørger
 • Relatert til arbeid eller utdanning:
  • Minstefradrag – avhengig av antall måneder med arbeid
  • Personfradrag – avhenger av antall måneder med arbeid
  • Pendling til jobb (min. 65 km tur/retur)
  • Porter og ferger over 3300 kr
  • Pendler - dersom du har familie eller leilighet et annet sted enn der du jobber - fradrag for reise og bolig
  • Fagforeninger
  • Flytting av faglige årsaker (ved kryssing av minstefradrag)
  • Studiekostnader (når de overstiger minstefradrag)
  • Jobber som fisker
  • Jobber som sjømann
  • Jobber på plattformen
 • Relatert til eiendom:
  • Kostnader knyttet til aksjer i borettslag og lignende
  • Leiekostnader (hvis du leier ut en eiendom til noen og du må skattlegge den)
  • Tap ved salg av fast eiendom
 • Økonomirelatert:
  • Kredittrenter
  • BSU – boligbidrag frem til 33 år
  • Tap ved salg av aksjer, verdipapirer eller kryptovalutaer
 • Donasjoner til utvalgte veldedige organisasjoner (praktisk talt kun norske)

Hva du skal legge til:

 • Inntekt fra utlandet (inkludert Polen) hvis du er bosatt i Norge
 • Fortjeneste på å handle valutaer og kryptovalutaer hvis du har trukket ut en gitt valuta eller kryptovaluta
 • Aksjegevinster – hvis du mottok utbytte eller overskudd fra utøvelse av aksjer
 • Fortjeneste ved salg av fast eiendom

Oppgjør av kryptovalutaer, aksjer mv.

Forsiktig! Oppgjør av kryptovalutaer, aksjer og lignende er ikke inkludert i prisen.

 • Ved oppgjør av kryptovaluta tar vi tilleggsgebyrer, avhengig av plattformen og antall transaksjoner. Før skatten betales, vennligst gi en oppgave, utarbeidet selv eller bruk et program tilpasset dette formålet (f.eks. kryptosekken.no)
 • Ved oppgjør av aksjer tar vi også tilleggsgebyrer, avhengig av antall transaksjoner.

Bestill tjenesten online!

Service: Årlig privat oppgjør, pris: 1290 kr brutto

Barnerelaterte fradrag

Barnehage, SFO, barnepike for barn under 12 år

I dette fradraget kan du trekke maksimalt 25 000 kr for det første barnet og 15 000 kr for hvert påfølgende barn under 12 år. For eksempel vil fradraget for to barn utgjøre maksimalt 40 000 kr og maksimal sparing (reduksjon av skattebeløpet): 8 800 kr. I dette tilfellet må du dokumentere kostnadene knyttet til barnet. Disse kostnadene kan omfatte:

Dette fradraget gjelder også for deg hvis du har utgifter i utlandet. Dessuten, hvis for eksempel din kone er i Polen med barna og du har utgifter til en barnehage eller en barnepike, kan du trekke dem fra lovlig.

Omsorg for funksjonshemmede og syke barn

Dersom barnet ditt har spesielle behov på grunn av sykdom eller funksjonshemming, har du rett til fradrag, også fra fylte 12 år. Dokumentasjonen krever også attest fra lege eller annen institusjon som kan bekrefte et slikt behov. I dette fradraget kan du trekke maksimalt 25 000 kr for det første barnet og 15 000 kr for hvert påfølgende barn med et slikt behov eller under 12 år (da uavhengig av helsetilstand). I dette tilfellet må du dokumentere kostnadene knyttet til barnet. Disse kostnadene kan omfatte:

Dette fradraget gjelder også for deg hvis du har utgifter i utlandet. Dessuten, hvis for eksempel din kone er i Polen med barna og du har utgifter til en barnehage eller en barnepike, kan du trekke dem fra lovlig.

Underholdsbidrag (til 2019)

Underholdsbidrag er ikke fradragsberettiget fra 2020. Frem til 2019 kan du trekke fra utvalgte underholdsbidrag:

 • Barnebidrag er alltid ikke fradragsberettiget
 • Underholdsbidrag utbetalt til ekskone eller under separasjon gir rett til fradrag
 • Underholdsbidrag til en annen person som du er lovpålagt å betale underholdsbidrag for, gir deg rett til fradrag (f.eks. foreldre)

Underholdsbidrag skal betales ved overføring. Av dokumentasjonshensyn kreves det en rettsavgjørelse. Jeg vil minne om at fra 2020 er det ikke fradragsberettiget underholdsbidrag!

Fradrag for enslig forsørger

Er du aleneforsørger har du rett til å trekke fra 4 373 DKK for hver måned du har tatt vare på barnet selv. Dette gjelder omsorg for barn under 18 år. Betingelsen er å oppdra et barn alene, så den som mottar stønaden må være ugift, skilt eller separert og bør bo alene. Å leve med en ny partner utelukker rollen som enslig forsørger. Dersom du og partneren din har tildelt eller avtalt delt omsorg, har du krav på halvparten av fradragsbeløpet (uavhengig av faktisk avtale og omsorgsfordeling).

Du kan få et maksimalt fradrag på CZK 52 476 per år, noe som betyr... 11 kroner minus skatt fra Norge! Dette fradraget føres vanligvis automatisk av NAV. Men hvis NAV ikke kjenner til statusen din, må dette rettes.

Bestill tjenesten online!

Service: Årlig privat oppgjør, pris: 1290 kr brutto

Fradrag knyttet til arbeid eller utdanning

Minstefradrag

Minstefradrag er et standardfradrag knyttet til arbeidsutgifter. Her forutsettes standardkostnader for å lette oppgjør. Minstefradrag varierer fra 31 800 til 109 950 kr for hele året. Oppholdt du deg i Norge i en kortere periode, er det forholdsmessig lavere. Her er det lettest å finne ut om kontoret har korrekte data om oss. Hvis vi tjente minimum 20 000 kr/mnd, bør minstefradrag være maks for oss. Du bør alltid sjekke riktigheten av minstefradrag - det er her de fleste kontorfeil oppstår!

Minstefradrag bør være det minste av disse to beløpene:

 1. Bruttofortjeneste som heltidsansatt * 46 %
 2. 9 * antall måneder i Norge

Hvis den er lavere er den mest sannsynlig ført feil og du har rett til å rette og redusere avgiftsbeløpet. Antall måneder i Norge telles for hver påbegynt måned opphold i Norge. Oppholdet må bevises, for eksempel ved arbeidskontrakt, leilighetskontrakt eller flybilletter. For eksempel regnes en person som begynte å jobbe og oppholde seg i NO 25. januar og sluttet 2. desember som bosatt i Norge hele året og har rett til fullt minstefradrag.

Har du høye arbeidskostnader?  Du kan erstatte minstefradrag med fradrag for faktiske kostnader hvis de var høyere enn de med minstefradrag (et ganske sjeldent tilfelle). Kostnader som du kan inkludere i stedet for minstefradrag er:

 • kostnader ved tjenestereiser uten overnatting som ikke ble betalt av arbeidsgiver
 • differansen mellom maksimalsatsen per kilometer (3,5 kr) og det arbeidsgiver betalte
 • hjemmekontorkostnader
 • fag-/faglitteratur
 • kostnader knyttet til studier eller yrkesutdanning (studier innen arbeidsfeltet ditt)
 • verktøy og klær som er nødvendige for arbeidet, men som ikke betales av arbeidsgiver
 • frivillig ulykkes- og sykeforsikring (personlig)

Minstefradrag er som standard inkludert i oppgjøret automatisk. Det krever endringer dersom det beregnes feil eller du ønsker å benytte deg av muligheten til å trekke fra faktiske kostnader.  Standard Minstefradrag gir deg et maksimalt fradrag på CZK 24! Hver feil oppgitt måned av kontoret er en fordel for deg tilsvarende: 189 kr! 

Minstefradrag gjelder ikke næringsinntekt!

Personfradrag

Personfradrag er et varig personfradrag. I 2022 utgjorde det 58 for hele året. Dette fradraget føres også avhengig av antall måneder i Norge, så for hver måned har du rett til 250 4 kr fradrag. Fradraget er ikke synlig på selvangivelsen, så det kan ikke verifiseres utenom skatteberegningen. Minstefradrag beskrevet tidligere gir oss en ide om antall måneder kontoret har lagt inn. Korrigering kreves dersom minstefradrag ble feilberegnet. Hver feil angitt måned gir en refusjon på 1067 CZK!

Pendler til jobb

Pendling til jobb kan trekkes fra med lovbestemte satser. På grunn av den relativt høye egenandelen er det i praksis verdt det om du reiser minst 33 km til jobb. Pendling kombineres generelt med resten av pendlingen nevnt i fradragene og kun summen av kilometer er inkludert i fradragsformelen. Ved beregning av reisefradraget benyttes følgende fremgangsmåte:

 1. Legg sammen egenandelskilometerene (pendling til jobb og pendling fra Pendler ev) – her tar vi hensyn til tilbakelagt distanse på dagtid i begge retninger og antall dager vi var på jobb.
 2. Multipliser de totale kilometerne med prisen på 1,65 kr for hver km.
 3. Trekk ditt eget bidrag fra det beregnede beløpet: 14 400 kr (for 2023)
 4. Hvis det beregnede fradraget var under 0, er fradraget ditt null, hvis det beregnede fradraget var over 83 000 kr totalt med porter og ferger (se under) så er fradraget 83 000 kr

Eksempel på beregning for en person som reiser til jobb og er pendler.

Avstand til jobb: 100 km, antall dager på jobb: 250
Avstand til hjemmet i Polen: 2000 km, antall turer per år: 10
Pendling til jobb: 25.000 20.000 km, pendler: 45.000 XNUMX. Totalt: XNUMX XNUMX km
Porter og ferger: 6 kr
Pendlerfradrag: 45.000*1,65 = 74
Totale fradrag minus egenandel: 74 250 + 6 000 – 14 400 = 65 850 kr
Retur: 65 850*0,22 = 14 487 kr

Disse fradragene føres ikke som standard, så du må fullføre dem selv.

Porter og ferger

Du har også rett til å supplere de dokumenterte kostnadene ved bomporter og ferger på motorveier som var relatert til:

 • pendling til jobb eller på arbeidsplassen som arbeidsgiver ikke betalte for
 • pendler hjem på Pendlers premisser

For å kunne trekke fra porter og ferger må du akkumulere minst 3 kr i kostnader per år. Det gis ikke fradrag for beløp under 300 kr. Du beregner refusjonen som i delen Pendling til jobb.

Pendler - dersom du har familie eller leilighet et annet sted enn der du jobber - fradrag for reise og bolig

Hele den omfattende artikkelen, sammen med å sjekke om du er en pendler og en kalkulator, finner du her: Pendler status.

Vanligvis er du en pendler når du av faglige årsaker jobber et annet sted enn der du bor. Dette handler om en situasjon der man har to leiligheter: en leilighet knyttet til jobb og en leilighet knyttet til fritid/familie. Hvis du har en ektefelle og/eller barn på et annet sted enn der du jobber (f.eks. i Polen) - er du en pendler. Hvis familien din blir med deg på jobb, er du ikke en pendler. Men hvis du ikke har en familie, er du en pendler hvis du oppfyller følgende betingelser (eksempel for en leilighet i Polen):

 1. En leilighet i Polen er minst 30 kvm. og 20 kvm for hvert ekstra husstandsmedlem over 15 år og tilgang til vann og avløp, og generelt har du tilgang til det hele året
 2. En leilighet i Norge oppfyller ikke ett av vilkårene ovenfor, det vil si at den er mindre enn 30 kvm. og 20 kvm for et annet husstandsmedlem eller det er ikke tilgang til vann eller kloakk eller du har ikke tilgang til det hele året

Du kan også være en pendler for foreldrene dine hvis du er under 22 år. I en slik situasjon må du i tillegg:

 1. Bor hos foreldrene dine i Polen
 2. Reis til dem minst 4 ganger i året

Som pendler har du rett til å trekke fra bolig- og reisekostnader. Du kan kun trekke fra boligkostnader i 2 år fra du trakk dem første gang (hvis du for eksempel har trukket bolig i 2019, kan du ikke gjøre det i 2021). Toårsperioden gjelder imidlertid ikke reisekostnader. Toårsperioden starter også på nytt dersom du har endret kommunen du jobber i eller kommunen du bor i på fritiden.

Inkludert i boligkostnadene du kan trekke fra: beløpet for husleie, strøm, vann, husleie, telefon og andre leierelaterte avgifter. Disse avgiftene - hvis du har rett til dem - utgjør din fulle skattekostnad.

Inkludert i reisekostnadene du kan trekke fra kilometer og porter som i beregningen i seksjonen Pendling til jobb - se over. Kilometerene for pendleren og pendleren summerer seg.

Et eksempel på beregning er nedenfor. Først er det dataene som ble brukt i beregningen:

Pendling til jobb og pendlerturer totalt (etter beregninger gjort ovenfor i avsnittet "Pendler til jobb"): 45.000 6000 km gate: 66 250 kr, ifølge tidligere beregninger: XNUMX XNUMX kr kostnader etter fradrag av eget bidrag
Boligutgifter med regninger: 35 000 kr kostnader
Totalt: 66+250 = 35
Skatterefusjon: 101 250*0,22 = 22 275 kr

Pendler returer er de største, og det er verdt å vite nøyaktig hvordan de fungerer. I noen tilfeller våre kunders refusjoner beløp seg til over 50 000 kr. Det er også verdt å huske følgende fakta og vanlige feil:

 1. Bolig- og reisekostnader kan ikke trekkes fra dersom arbeidsgiver dekket dem.
 2. Boligutgifter kan trekkes fra i maksimalt to år (bortsett fra unntakene beskrevet), mens reisekostnadene er ubestemte

Fagforeninger

Som fagforeningsmedlem har du rett til å trekke de bidragene du betaler til fagforeningene (eller som arbeidsgiveren trekker i lønnen din). Maksimalt fradragsbeløp er 5 800 kr, som gir en tilbakebetaling på 1276 XNUMX kr. Dette punktet er kun en kontroll, da informasjonen vanligvis inkluderes automatisk.

Flytting av faglige årsaker (når kostnadene overstiger minstefradrag)

Hvis du flyttet av faglige årsaker, for eksempel du har fått ny jobb i en annen by - har du rett til å trekke fra kostnadene knyttet til flyttingen (flyttekostnader flyttefradrag). Vilkår du må oppfylle:

 1. En ny jobb må resultere i behov for å flytte
 2. Først må du få et jobbtilbud og flytte for å godta det

Dette gjelder også hvis du flytter fra Polen til Norge! Dette gjelder imidlertid ikke hvis du først flyttet og deretter fikk jobb. Du får heller ikke fradrag dersom arbeidsgiver dekket flyttekostnadene dine. Kostnader du kan trekke fra:

 1. Reisekostnader for deg og din husstand. Dersom flyttingen skjer innenfor Norge, med privat bil, er avregning basert på kilometertakst: 3,5kr/km.
 2. Flyttekostnader: pakking, esker, flyttebyrå, lagerleie, transportforsikring m.m.
 3. Kostnader ved rengjøring av lokalene
 4. Kostnader ved montering av utstyr, for eksempel oppvaskmaskin, vaskemaskin, etc. i nye lokaler

Skatterefusjonen fra Norge er 22 % av kostnaden. Dette fradraget erstatter minstefradraget, så for å være lønnsomt må de samlede kostnadene i denne kategorien overstige minstefradragsfradraget.

Studiekostnader (når de overstiger minstefradrag)

Normalt er studiekostnader ikke fradragsberettiget. Men når studiene dine er nært knyttet til lønnet arbeid, kan de være fradragsberettigede. Dette må være studier eller kurs som øker kunnskapen din i yrket ditt eller rett og slett «hold deg oppdatert». Slike kostnader erstatter imidlertid minstefradraget (les om det tidligere), så i praksis er det lønnsomt når slike kostnader overstiger 110 000 kr (avhengig av faktisk minstefradrag). Kostnadene som du da kan trekke fra inkluderer skolepenger, eksamener, opplæring og faglitteratur. Husk at du enten trekker fra minstefradrag eller faktiske kostnader, inkludert fagutdanning.

Jobber som fisker

Fiskere som jobber i Norge har et eget særoppgjør, som gir dem rett til reduserte skatter. Du har rett til fradrag for dette dersom du var med på fiske minst 130 dager i året. Du kan trekke fra 30 % av inntekten. Maksimalt fradrag er 154 kr. Hvis du for eksempel har tjent 000 400 kr brutto i løpet av et år, kan du trekke fra 000 120 kr, noe som betyr 26 kr minus inntektsskatt!

Jobber som sjømann

Tilsvarende kan sjøfolk trekke fra 30 % av inntekten sin akkurat som fiskere. De må også være på sjøen i 130 dager for å få fradraget. Her er den øvre grensen 83 kr. For eksempel, hvis du har tjent 000 300 kr, vil fradraget være 000 90 kr, men det overskrider den øvre grensen, så det forblir på 000 83 kr. Resultatet blir lavere skatt o 18 kr!

Alternativt (som alternativ nummer to) har du som utenlandsk sjømann rett til et standardfradrag fradrag på 10 %, mens andre fra 2019 ikke lenger har en slik rett. Standardfradrag er et fradrag som utgjør 10 % av bruttoinntekten din. Maksimalt fradrag er 40 000 kr/år. Fradraget utelukker de fleste andre fradrag. Hvis du for eksempel tjente 300 000 kr, vil fradraget ditt være 30 000 kr, og resultatet skatten blir lavere med: 6 kr!

Jobber på plattformen

Som plattformmedarbeider fra utlandet har du krav på et standardfradrag fradrag på 10 %, mens andre fra 2019 ikke lenger har en slik rett. Standardfradrag er et fradrag som utgjør 10 % av bruttoinntekten din. Maksimalt fradrag er 40 000 kr/år. Fradraget utelukker de fleste andre fradrag. Hvis du for eksempel tjente 400 000 kr, vil fradraget ditt være 40 000 kr, og resultatet skatt blir lavere med: 8 kr.

Bestill tjenesten online!

Service: Årlig privat oppgjør, pris: 1290 kr brutto

Eiendomsfradrag

Kostnader knyttet til aksjer i borettslag og lignende

Hvis du har kostnader knyttet til en felles investering i eiendom (sameie), er disse kostnadene i sin helhet fradraget ditt. I praksis er det slik at du som medeier deltar i fortjeneste og kostnader ved en gitt eiendom. Det er imidlertid kostnader som kan være direkte relatert til investorer i stedet for samfunnet. Slike kostnader kan i tillegg trekkes fra. Detaljer på skatteetatens nettside: https://www.skatteetaten.no/person/skatt/hjelp-til-riktig-skatt/bolig-og-eiendeler/bolig-eiendom-tomt/bolig-i-boligselskap-eller–sameie/

Leiekostnader (hvis du leier ut en eiendom til noen og du må skattlegge den)

Ved utleie har vi ulike muligheter og skattefritak. For eksempel ved utleie av eget hus eller hytte for en kort periode på inntil 30 dager, er overskudd inntil 10 000 DKK skattefri. På sin side, når du leier eget hus, er overskudd opp til DKK 20 000 per år skattefri. Hvis du leier en del av huset ditt og du bruker mesteparten av det til boligformål, er all overskuddet unntatt. Men hvis du må skattlegge leie (du oppfyller ingen av unntakene), kan du også gjøre opp kostnader som reduserer din skattepliktige leiegevinst. Kostnadene er knyttet til all virksomhet knyttet til eiendommen og dens vedlikehold. Eksempler på kostnader godkjent av skattekontoret:

 • Vedlikeholdskostnader – renoveringer, reparasjoner
 • Eventuelle kommunale avgifter (som betales av deg, ikke kommuneleietakeren)
 • Forsikring
 • Eiendomsskatt
 • Brukskostnader: strøm, oppvarming og rengjøring (som du betaler)

Kostnader knyttet til utbedring eller oppussing etter kjøp er ikke fradragsberettiget. Disse kostnadene føres i oppgjøret i leiedelen sammen med deklarering av leiegevinst.

Tap ved salg av fast eiendom

Ved salg av eiendom er det, akkurat som ved utleie, ulike beskatningsregler. For eksempel er salg av et hus du har eid i minst ett år og har bodd i minst 1 av de siste 2 årene skattefritt. Salg av fritidsbolig som du har eid i minst 5 år og har brukt på ferie i minst 5 av de siste 8 årene er også skattefritt. Du kan sjekke de nøyaktige reglene på Skatteetatens nettsider, men hvis du må skattlegge salg av fast eiendom og du solgte den med tap - for eksempel verdien var 1 200 000 kr og du solgte den for 1 100 000 kr, er differansen fradragsberettiget. Tilsvarende er gevinst ved salg skattepliktig.

FORSIKTIGHET: Dette gjelder kun situasjoner hvor eiendommen tidligere er meldt inn til kontoret.

Bestill tjenesten online!

Service: Årlig privat oppgjør, pris: 1290 kr brutto

Finansrelaterte fradrag

Kredittrenter

Du kan trekke lånerenter fra både Norge og utlandet. De norske vil mest sannsynlig være med, så det er bare å sjekke om de stemmer. De fra utlandet må legges til selv og konverteres automatisk til norske kroner etter gjennomsnittlig årlig valutakurs lastet ned fra Norges Bank: https://www.norges-bank.no/tema/Statistikk/Valutakurser/ Lånerenter er i sin helhet fradragsberettiget, med den norske skatterefusjonen på 22 % av kostnaden. Det er imidlertid viktig å merke seg at det kun er renter som er fradragsberettiget, ikke låneavdrag.

BSU – boligbidrag frem til 33 år

Har du opprettet en BSU-konto og spart penger der, har du rett til skattefradrag frem til det året du fyller 33 år. Grensebeløpet som skal trekkes er 27 500 DKK, men du kan maksimalt trekke fra:

 • 20 % for 2022,
 • 10 % for 2023,

så det maksimale fradragsbeløpet for året før er 2750 5500 kr (2022 XNUMX kr for XNUMX), som gir en skattereduksjon på 605 kr (1210 2022 kr for XNUMX).

Ved overtredelse av BSU-reglene - i inntektsåret disse reglene ble overtrådt, vil det bli ilagt et skattetillegg med et beløp tilsvarende det skattebeløp som fradraget tidligere er gitt + tilleggsmulkt kan påløpe. ladet.

Dette fradraget inngår automatisk i oppgjøret som standard.

Tap ved salg av aksjer, verdipapirer eller kryptovalutaer

Dersom du solgte aksjer, verdipapirer eller kryptovalutaer med gevinst eller tap, er differansen skattepliktig eller fradragsberettiget. Kapitalskatten er 22 %. For eksempel: du kjøpte aksjer for 100 000 kr og samme år solgte du dem for 80 000 kr. Tapet på 20 000 kr er fradragsberettiget i gir en skattereduksjon på 4 kr. Men hvis salget ga gevinst, måtte du betale skatt.

Donasjoner til utvalgte veldedige organisasjoner (inkludert en polsk)

Gaver til veldedige organisasjoner i Norge er også fradragsberettiget. Utenlandske organisasjoner må godkjennes av Skattekontoret i Norge og det er i dag 7 organisasjoner der:

 • BARKOT CHILDREN OF ETHIOPIA FOUNDATION – Zabrze, Polen
 • DANMARKS UNGE KATOLIKKER – København, Danmark
 • HJERTEFOND FOR EN BABY – Bielsko-Biala, Polen
 • PROMISSIO – Aarhus, Danmark
 • RONALD MC DONALD CHARITIES LATVIJA – Riga, Latvia
 • Samband íslenskra kristniboðsfélaga – Reykjavik, Island
 • SKANDINAVISKA TURISKYRKAN – Stockholm, Sverige
 • NATURVERN – Berlin, Tyskland
 • VEREINTE KIRCHE GOTTES EV – Bonn, Tyskland

Gaver til organisasjoner må overstige DKK 500 (hver gave) for å være fradragsberettiget. Maksimalt fradrag er 25 000 kr for 2022. Donasjoner til norske organisasjoner er automatisk inkludert. Donasjoner til utenlandske organisasjoner må legges inn manuelt og du må ha dokumentasjon som bekrefter donasjonene. Dessverre er ikke bidrag til organisasjoner som WOŚP eller Caritas fradragsberettiget.

Bestill tjenesten online!

Service: Årlig privat oppgjør, pris: 1290 kr brutto

Hva skal tilføres oppgjøret? - Skatt

Inntekt fra utlandet (inkludert Polen) hvis du er bosatt i Norge

Hvis du er bosatt i Norge, må du også gjøre opp all arbeidsinntekt fra utlandet i Norge. I praksis betyr det at du må betale skatt av all din norske og utenlandske inntekt i Norge, men du kan trekke fra skatt du har betalt i utlandet. Sjekk om du er bosatt i Norge her: skattemessig bosted

Fortjeneste på å handle valutaer og kryptovalutaer hvis du har trukket ut en gitt valuta eller kryptovaluta

Ved handel med valutaer og kryptovalutaer skal kun valutagevinster eller -tap i et gitt år gjøres opp. Verdien av valutaer og kryptovalutaer på utenlandske kontoer skal føres til kursen per 1. januar året etter regnskapsåret. Det spiller ingen rolle om det er en valuta eller en kryptovaluta, referansen er alltid den norske kronen. La oss ta eksempelet med Bitcoin BTC og flere transaksjoner vi har gjort i løpet av året:

 1. 15. januar ble BTC kjøpt for 100 000 kr
 2. 30. april solgte jeg 25 % av mine BTC-beholdninger for 30 000 kr
 3.  15. mai holdt salg av 25 % av BTC for 20 000 kr
 4. 12. desember, salg av 25 % av BTC holdt for 100 000 kr
 5. 31. desember – 25 % BTC verdt 150 000 kr igjen

Eksemplet er ment å være beskrivende, så det er delt inn i like deler og kun én kjøpstransaksjon. Ved et større antall transaksjoner benyttes FIFO-modellen. Det betyr at vi først beregner differansen mellom salg og kjøp på de valutaene som tidligst er kjøpt. For å komme tilbake til eksempelet:

 1. Kjøp av BTC resulterer ikke i noen skatter eller endringer i formue i løpet av året
 2. Dette salget på grunn av fortjeneste 30 000 – 25 000 = 5 000 kr
 3. Dette salget forårsaker tap: 20 000 – 25 000 = – 5 000 kr
 4. Dette salget gir en gevinst på 100 000 – 25 000 = 75 000 kr
 5. Dette faktum resulterer i opprettelse av eiendeler: 150 000 kr, den forrige investeringen på 100 000 kr reduserte verdien av eiendelene på den norske kontoen, som bankene automatisk registrerer i erklæringen

Til slutt er følgende inkludert i oppgjøret:

 • Samlet fortjeneste fra valutaveksling: 75 000 kr
 • Formue fra BTC: 150 000 kr

I tillegg, hvis vi har en konto i Polen eller i utlandet og kontanter i en gitt valuta, bør den også legges inn i oppgjøret. Vi legger inn verdiene i eiendeler i henhold til valutakursen fra 1. januar påfølgende oppgjørsår. Dette gjelder både valuta- og kryptovaluta-lommebøker. Dette øker boet, noe som resulterer i en mulig eiendomsskatt (over 1,7 millioner kroner boet beskattes i Norge)

Aksjegevinster – hvis du mottok utbytte eller overskudd fra utøvelse av aksjer

Overskudd fra utbytte eller aksjeutøvelse og tap i Norge føres automatisk på grunnlag av aksjonæravkastning. Slik fortjeneste fra utlandet bør føres. Forskjellen mellom salg og kjøp er din gevinst eller tap, som må skattlegges eller trekkes fra. I tillegg er det i Norge et fradrag som følge av inflasjon og andre markedsfaktorer, som reduserer verdien av overskuddet ved utøvelse av aksjer. Dette kalles skjermingsfradrag og du kan beregne det på: https://www.skatteetaten.no/person/skatt/hjelp-til-riktig-skatt/aksjer-og-verdipapirer/om/skatteregler-for-gevinsttap-ved-realisasjoner -og-aksjeutbytte/skjermingsfradrag/ Eksempel på beregning:

2018: kjøp av aksjer for 100 kr
2018-2022 ingen utbytte og intet salg
2022: salg av aksjer 1.10 for 130 000 kr
Skattegrunnlagsjustering for 2022: 1,6 * 130 000 = 208 000
Skjermingsfradrag: 3 236 kr (basert på kalkulator)
Fortjeneste som skal legges inn: 208 000 – 100 000 – 3 236 = 104 764 kr
Betalbar skatt: 104 764*0,22 = 23 048 kr

Oppgjøret bør også inkludere verdien av aksjer eller andre finansielle instrumenter som holdes fra utlandet. Dette øker formuen, noe som resulterer i mulig formuesskatt (over 1,7 millioner kroner per person, formue beskattes i Norge)

Fortjeneste ved salg av fast eiendom

Salg av fast eiendom (hvis det medfører skatteplikt, eksempelregler i avsnittet "Tap ved salg av fast eiendom") må også inkluderes i oppgjøret. Dersom det ikke er gevinst- eller tapsføring, skal dette inkluderes. Dette gjelder også utenlandsk eiendom. Dokumentasjon av kjøp og salg er nødvendig for å vise gevinst eller tap. I tillegg må du også vise din utenlandske eiendom i henhold til verdien. Dette øker boet, noe som resulterer i en mulig eiendomsskatt (over 1,7 millioner kroner boet beskattes i Norge)

FORSIKTIGHET: Dette gjelder kun situasjoner hvor eiendommen tidligere er meldt inn til kontoret.

Bestill tjenesten online!

Service: Årlig privat oppgjør, pris: 1290 kr brutto

Litt informasjon om årlig nettoppgjør

 • Fradrag summerer seg. Vi velger alltid det beste alternativet for deg. Det maksimale som kan oppnås for en person som tjener KRW 250 000 brutto er over 30 kr.
 • Hvordan fungerer oppgjør med Efremtid.no?
  1. Du fyller inn kontoopplysningene - oppgi minst e-postadresse og telefonnummer slik at vi kan kontakte deg
  2. Du betaler for å sende oppgjøret i henhold til prislisten med kreditt-/debetkort
  3. Vi sender oppgjøret ditt til Altinna og informerer deg om sannsynlig refusjon. Regnestykket er veiledende, og du vil motta den siste fra kontoret.
  4. Hvis du har spørsmål/problemer, er vi alltid her for å hjelpe
  5. Vi vil automatisk motta informasjon om betalingen din. Hvis vi ikke hører fra deg innen oppgjørsfristen, skriv til oss på: info@efremtid.no

Hvorfor er skatteoppgjøret med Efremtid.no trygt og sikkert?

Les om 5 grunner til at oppgjør med Efremtid.no garanterer trygghet og sikkerhet for at oppgjøret ditt blir riktig.

 1. Vi er sertifisert partner av Altinn.no – systemet vårt er på listen du finner i: Tilgangsstyring -> Datasystem under overskriften Efirma.no
 2. Vi driver to store nettsider – efaktury.no og efirma.no er to store nettsider. Alle har hundrevis av kunder som stoler på oss. De fleste av dem er polakker bosatt i Norge.
 3. Betaling skjer av Stripe – det er en globalt anerkjent betalingsformidler. Dette vil sikre at betalingen din når oss trygt.
 4. Vi er en sertifisert Difi-partner – vi har integrasjon med EHF elektronisk fakturasystem. Du finner oss på denne listen: http://www.anskaffelser.no/verktoy/aksesspunkt-hvilke-kan-stotte-ditt-behov under slagordet efirma.
 5. Vi samarbeider med et autorisert regnskapsførerselskap – Efirma Regnskap AS er vår partner som vi samarbeider med i saker knyttet til autoriserte tjenester. De fleste av våre ansatte jobber i begge selskapene.

PIT-oppgjør i Polen

Vi hjelper til med oppgjør både i Norge og Polen. Hos oss vil du gjøre vanlig selvangivelse i Norge og Polen, takket være dette vil du få høyest mulig skatterefusjon for din situasjon - avhengig av skatten som belastes, skatt som skal betales i Norge og Polen, inntekt fra Norge, skatt på inntekt, etc.

Hvis du ønsker å redusere skatten du må betale i Polen, vennligst klikk her.

Du trenger hjelp? Spør om skatt i Norge

I kontortiden kan du ringe oss på +47 21 38 38 21

Bestill tjenesten online!

Service: Årlig privat oppgjør, pris: 1290 kr brutto

Hvilken informasjon trenger vi egentlig?

Nedenfor er en liste over alle spørsmål og informasjon vi vil be deg om i enkeltsaker.

Informasjon vi definitivt vil spørre om:
– Samtykke til behandling av personopplysninger (obligatorisk)
– År som oppgjøret gjelder (obligatorisk)
– Kontaktinformasjon (e-postadresse, telefonnummer) (obligatorisk)
– Personopplysninger (navn og etternavn, personnummer/D-nummer, fødselsdato)
– Full adresse (adresse, postnummer, by, kommune)
– Dato for første gangs registrering i Norge
– Dato for registrering på din nåværende adresse i Norge

Deretter vil vi spørre om du har familie eller leilighet i et annet land enn Norge, og avhengig av situasjonen går vi videre til neste spørsmål.

Situasjon én:

Svarer du «Ja, jeg har familie i et annet land enn Norge», vil vi spørre deg om du har byttet bostedskommune de siste 24 månedene.

I så fall vil vi be om:
– Dato for skifte av bostedskommune
– Fullstendig tidligere adresse (adresse, postnummer, by, kommune)
– Dato for inn- og utflytting fra forrige bosted
– Dokumenterte kostnader påløpt på forrige bosted (hvis de ble betalt med bankoverføring eller gebyret ble trukket fra lønnen
– Svaret på spørsmålet om du hadde tilgang til kjøkken på ditt forrige bosted og også her avhengig av svaret:
– “Ja” – vi vil spørre om dokumenterte kostnader påløpt på ditt nåværende bosted (hvis de ble betalt med bankoverføring eller gebyret ble trukket fra lønnen din)
– «Nei» – vi vil spørre om antall dager du ikke hadde tilgang til kjøkkenet på ditt forrige bosted, og deretter om de dokumenterte kostnadene påløpt på ditt nåværende bosted (hvis de ble betalt av bank) overføring eller gebyret ble trukket fra lønnen din)
– Så går vi over til spørsmålet om tilgang til kjøkkenet på ditt nåværende bosted.

Hvis ikke, vil vi be om:
– Dokumenterte kostnader påløpt i ditt nåværende bosted (hvis de ble betalt med bankoverføring eller gebyret ble trukket fra lønnen din)
– Så går vi over til spørsmålet om tilgang til kjøkkenet på nåværende bosted og nå:

– Hvis du har tilgang til kjøkkenet (kryss av "Ja"), går du rett til neste punkt.
– Hvis du ikke har tilgang til kjøkkenet (velg "Nei"), vil vi spørre deg om antall dager uten tilgang til kjøkkenet på ditt nåværende bosted, og så går du videre til neste punkt.

Neste punkt er spørsmål om arbeid:
– Full adresse (adresse, postnummer, tettsted, kommune) og navn på arbeidsplassen i Norge (hvis det var flere, kreves det selvangivelse for alle)
– Antall dager arbeidet i en gitt jobb
- Ansettelsesdato
– Har du endret kommunen du er ansatt i de siste 2 årene?
– Svarer du "Ja", går du videre til spørsmål om ditt tidligere arbeidssted. Vi vil kreve alle tjenestesteder de siste 2 årene, inkludert navn på arbeidsgiver, adresse hos kommunen og datoer for ansettelse og oppsigelse. Deretter går du til neste avsnitt "Kone/mann eller mindreårige barn".
– Hvis du svarer «Nei», går du rett til «Kone/mann eller mindreårige barn».

I seksjonen "Kone/mann eller mindreårige barn" vil vi be deg om:
– Hustrus navn og etternavn, fullstendig bostedsadresse og fødselsdato
– Navn og etternavn på mindreårige barn, fullstendige bostedsadresser og fødselsdato
– Har du barn under 12 år som du har kostnader for i forbindelse med barnehage, fritidsaktiviteter etc. – vil vi be deg om å oppgi navn på barnehage/skole, fullstendig adresse og kommune

På dette tidspunktet vet vi at du har rett til pendelfradrag. Vi trenger nå ytterligere informasjon:
– Antall reiser til Polen/et annet land enn Norge og antall tur/retur-kilometer
– Reisedokumenter i form av flybilletter, fergebilletter o.l.

Da vil vi spørre om ditt opphold i Norge: var du i Norge i hele 12 måneder i året som forliket gjelder? (vi regner ikke med korte ferieturer her).
– Hvis du svarer "Ja": går du til delen "Pendler til jobb", hvor vi vil spørre deg om:
– Pendling til jobb: vi trenger antall arbeidsdager og antall kilometer per dag, sammen med adressene til arbeidsplassene.
– Summen av gate- og fergeavgifter som påløper i et gitt regnskapsår (minstebeløpet som skal trekkes må være større enn kr 3300 XNUMX,-)
– Navnet på banken, kontonummeret vi betaler tilbake lånet til og rentebeløpet sammen med valutaen hvis vi hadde et slikt lån i et gitt år. Hvis vi hadde flere lån, må vi gi alle.
– Pensjonsrenter (innkreving eller annet): beløpet for utbetalt tvangsrente og navnet på institusjonen vi betalte dem til i et gitt oppgjørsår.
– Pensjonsforsikring: navnet på institusjonen og beløpet på forskudd som er betalt sammen med valutaen i et gitt oppgjørsår.
– Så vil vi spørre om det var dokumenterte kostnader knyttet til omsorg for barn under 12 år eller ved funksjonshemmede barn under 18 år i barnehage eller skole.
– I så fall vil vi spørre om:
– Barnas navn og fødselsdato
– Barnehagens navn og fullstendige adresse, og beløp brukt i et gitt år, inkludert valuta (hver beskrevet for et gitt barn sammen med hans eller hennes navn og etternavn)
– Andre dokumenterte utgifter knyttet til barnepass, for eksempel fritidsaktiviteter (institusjonens navn, påløpte kostnader, inkludert valuta (hver beskrevet for et gitt barn sammen med hans eller hennes navn og etternavn)
– Andre dokumenterte private utgifter, som barnevakt (navn og etternavn på den som tar seg av barnet/barna, deres personnummer/D-nummer og beløp som er betalt i regnskapsåret) (hver beskrevet for et gitt barn sammen med hans/hennes navn og etternavn)
– Da går vi til neste seksjon "Konto i Polen"

– Hvis ikke, går du rett til delen "Konto i Polen".

I delen "Konto i Polen" vil vi spørre om:
– Navnet på banken der vi har en konto
- Bankkontonummer
– Beløpet vi hadde per 31. desember i et gitt regnskapsår, tatt i betraktning valuta
– Hvis vi hadde flere bankkontoer, må vi oppgi alle i den rekkefølgen som er beskrevet ovenfor.

Deretter går vi til "Sammendrag"-delen der vi spør om vedlegg.
– Hvis du vil legge til vedlegg, vil du kunne gå til delen "Vedlegg". Der finner du en e-postadresse som du kan sende oss vedlegg til. Deretter, i svarfeltet, skriver du inn e-postadressen som vedleggene ble sendt fra - på denne måten vil vi vite at disse vedleggene er fra deg. Etter at du har lastet opp vedleggene, fortsetter du til delen "Notater".
– Hvis du ikke vil legge til vedlegg, går du rett til "Notater"-delen.

I "Kommentarer"-delen, vennligst skriv dine kommentarer hvis du ønsker å inkludere informasjon som ikke var inkludert i spørsmålene i skjemaet. Du kan for eksempel be om:
– Oppgjør av inntekt fra leie av leilighet, garasje mv.
– Å dele opp fradragene med ektefellen eller overføre fradraget til ektefellen
– Oppgjør av inntekt/tap fra børs eller krypto.
I denne delen kan du skrive alt du ønsker å diskutere med oss ​​angående oppgjør.

Etter denne delen vil skjemaet bli sendt til oss.

Situasjon to:

Hvis du svarer "Ja, jeg bor i et annet land enn Norge":

Du går til seksjonen "Fast bosted", hvor du blir bedt om å velge størrelse på leiligheten din i et annet land enn Norge. På dette punktet:
– Velger du alternativet "Mindre enn 35 m2 + 20 m2 for hver registrerte leietaker", vil vi vite at du ikke har krav på pendlerstatus.
– Velger du alternativet "Mer enn 35 m2 + 20 m2 for hver registrerte leietaker", vil vi be deg velge størrelse på leiligheten i Norge. På dette punktet:
– Hvis du velger alternativet "Mer enn 35 m2 pluss 20 m2 for hver ekstra registrert leietaker", vil vi vite at du ikke har krav på pendlerstatus.
– Velger du alternativet "Mindre enn 35 m2 pluss 20 m2 for hver ekstra registrerte leietaker", kan du ha krav på pendlerfradrag, men vi må stille noen flere spørsmål og vurdere det individuelt. Vi vil spørre om:
– Full adresse til leiligheten i et annet land enn Norge (adresse, postnummer, by)
– Antall turer til ditt faste bosted i hele regnskapsåret (antall turer og antall tur/retur-kilometer)

Deretter vil du i hvert tilfelle gå til avsnittet om oppholdet i Norge. Vi vil spørre deg om ditt opphold i Norge: Var du i Norge i hele 12 måneder i året som forliket gjelder? (vi regner ikke med korte ferieturer her).
– Hvis du svarer "Ja": går du til delen "Pendler til jobb", hvor vi vil spørre deg om:
– Pendling til jobb: vi trenger antall arbeidsdager og antall kilometer per dag, sammen med adressene til arbeidsplassene.
– Summen av gate- og fergeavgifter som påløper i et gitt regnskapsår (minstebeløpet som skal trekkes må være større enn kr 3300 XNUMX,-)
– Navnet på banken, kontonummeret vi betaler tilbake lånet til og rentebeløpet sammen med valutaen hvis vi hadde et slikt lån i et gitt år. Hvis vi hadde flere lån, må vi gi alle.
– Pensjonsrenter (innkreving eller annet): beløpet for utbetalt tvangsrente og navnet på institusjonen vi betalte dem til i et gitt oppgjørsår.
– Pensjonsforsikring: navnet på institusjonen og beløpet på forskudd som er betalt sammen med valutaen i et gitt oppgjørsår.
– Så vil vi spørre om det var dokumenterte kostnader knyttet til omsorg for barn under 12 år eller ved funksjonshemmede barn under 18 år i barnehage eller skole.
– I så fall vil vi spørre om:
– Barnas navn og fødselsdato
– Barnehagens navn og fullstendige adresse, og beløp brukt i et gitt år, inkludert valuta (hver beskrevet for et gitt barn sammen med hans eller hennes navn og etternavn)
– Andre dokumenterte utgifter knyttet til barnepass, for eksempel fritidsaktiviteter (institusjonens navn, påløpte kostnader, inkludert valuta (hver beskrevet for et gitt barn sammen med hans eller hennes navn og etternavn)
– Andre dokumenterte private utgifter, som barnevakt (navn og etternavn på den som tar seg av barnet/barna, deres personnummer/D-nummer og beløp som er betalt i regnskapsåret) (hver beskrevet for et gitt barn sammen med hans/hennes navn og etternavn)
– Da går vi til neste seksjon "Konto i Polen"

– Hvis ikke, går du rett til delen "Konto i Polen".

I delen "Konto i Polen" vil vi spørre om:
– Navnet på banken der vi har en konto
- Bankkontonummer
– Beløpet vi hadde per 31. desember i et gitt regnskapsår, tatt i betraktning valuta
– Hvis vi hadde flere bankkontoer, må vi oppgi alle i den rekkefølgen som er beskrevet ovenfor.

Deretter går vi til "Sammendrag"-delen der vi spør om vedlegg.
– Hvis du vil legge til vedlegg, vil du kunne gå til delen "Vedlegg". Der finner du en e-postadresse som du kan sende oss vedlegg til. Deretter, i svarfeltet, skriver du inn e-postadressen som vedleggene ble sendt fra - på denne måten vil vi vite at disse vedleggene er fra deg. Etter at du har lastet opp vedleggene, fortsetter du til delen "Notater".
– Hvis du ikke vil legge til vedlegg, går du rett til "Notater"-delen.

I "Kommentarer"-delen, vennligst skriv kommentarene dine hvis du ønsker å inkludere informasjon som ikke var inkludert i spørsmålene i skjemaet. Du kan for eksempel be om:
– Oppgjør av inntekt fra leie av leilighet, garasje mv.
– Å dele opp fradragene med ektefellen eller overføre fradraget til ektefellen
– Oppgjør av inntekt/tap fra børs eller krypto.
I denne delen kan du skrive alt du ønsker å diskutere med oss ​​angående oppgjør.

Etter denne delen vil skjemaet bli sendt til oss.

Situasjon tre:

Svarer du "Nei - gjelder enslige (som ikke eier eiendom i Polen) og familier bosatt i Norge", går du først til avsnittet om opphold i Norge. Vi vil spørre deg om ditt opphold i Norge: Var du i Norge i hele 12 måneder i året som forliket gjelder? (vi regner ikke med korte ferieturer her).
– Hvis du svarer "Ja": går du til delen "Pendler til jobb", hvor vi vil spørre deg om:
– Pendling til jobb: vi trenger antall arbeidsdager og antall kilometer per dag, sammen med adressene til arbeidsplassene.
– Summen av gate- og fergeavgifter som påløper i et gitt regnskapsår (minstebeløpet som skal trekkes må være større enn kr 3300 XNUMX,-)
– Navnet på banken, kontonummeret vi betaler tilbake lånet til og rentebeløpet sammen med valutaen hvis vi hadde et slikt lån i et gitt år. Hvis vi hadde flere lån, må vi gi alle.
– Pensjonsrenter (innkreving eller annet): beløpet for utbetalt tvangsrente og navnet på institusjonen vi betalte dem til i et gitt oppgjørsår.
– Pensjonsforsikring: navnet på institusjonen og beløpet på forskudd som er betalt sammen med valutaen i et gitt oppgjørsår.
– Så vil vi spørre om det var dokumenterte kostnader knyttet til omsorg for barn under 12 år eller ved funksjonshemmede barn under 18 år i barnehage eller skole.
– I så fall vil vi spørre om:
– Barnas navn og fødselsdato
– Barnehagens navn og fullstendige adresse, og beløp brukt i et gitt år, inkludert valuta (hver beskrevet for et gitt barn sammen med hans eller hennes navn og etternavn)
– Andre dokumenterte utgifter knyttet til barnepass, for eksempel fritidsaktiviteter (institusjonens navn, påløpte kostnader, inkludert valuta (hver beskrevet for et gitt barn sammen med hans eller hennes navn og etternavn)
– Andre dokumenterte private utgifter, som barnevakt (navn og etternavn på den som tar seg av barnet/barna, deres personnummer/D-nummer og beløp som er betalt i regnskapsåret) (hver beskrevet for et gitt barn sammen med hans/hennes navn og etternavn)
– Da går vi til neste seksjon "Konto i Polen"

– Hvis ikke, går du rett til delen "Konto i Polen".

I delen "Konto i Polen" vil vi spørre om:
– Navnet på banken der vi har en konto
- Bankkontonummer
– Beløpet vi hadde per 31. desember i et gitt regnskapsår, tatt i betraktning valuta
– Hvis vi hadde flere bankkontoer, må vi oppgi alle i den rekkefølgen som er beskrevet ovenfor.

Deretter går vi til "Sammendrag"-delen der vi spør om vedlegg.
– Hvis du vil legge til vedlegg, vil du kunne gå til delen "Vedlegg". Der finner du en e-postadresse som du kan sende oss vedlegg til. Deretter, i svarfeltet, skriver du inn e-postadressen som vedleggene ble sendt fra - på denne måten vil vi vite at disse vedleggene er fra deg. Etter at du har lastet opp vedleggene, fortsetter du til delen "Notater".
– Hvis du ikke vil legge til vedlegg, går du rett til "Notater"-delen.

I "Kommentarer"-delen, vennligst skriv kommentarene dine hvis du ønsker å inkludere informasjon som ikke var inkludert i spørsmålene i skjemaet. Du kan for eksempel be om:
– Oppgjør av inntekt fra leie av leilighet, garasje mv.
– Å dele opp fradragene med ektefellen eller overføre fradraget til ektefellen
– Oppgjør av inntekt/tap fra børs eller krypto.
I denne delen kan du skrive alt du ønsker å diskutere med oss ​​angående oppgjør.

Etter denne delen vil skjemaet bli sendt til oss.

Du trenger hjelp? - Skatterefusjon

I kontortiden kan du ringe oss på +47 21 38 38 21

Skatteoppgjør i Norge - få skatterefusjon fra Norge for 2023 - årlig skatteoppgjør

Hos oss vil du ta hensyn til alle skattefradrag og inntekter. Faglig årsoppgjør, årsoppgjør, skatteoppgjør i Norge.

Bestill tjenesten online!

Service: Årlig privat oppgjør, pris: 1290 kr brutto