Rozliczenie PIT-u polskiego i PIT-ZG (dla rezydentów Polski)

Kiedy należy zamówić tą usługę?

Rozliczenie PIT-ZG jest niezbędne jeśli jesteś rezydentem Polski, czyli w sytuacji gdy ponad pół roku spędziłeś w Polsce (ale nie tylko). W ramach usługi rozliczamy PIT-ZG na podstawie zarobków z Norwegii. Jeśli miałeś zarobki w Polsce z tytułu umowy o pracę, zlecenie itp., na które dostałeś PIT-11 – również uwzględnimy to w rozliczeniu.

Gdy pracujesz w Norwegii, poza rozliczeniem norweskim istnieje prawdopodobieństwo, że musisz rozliczyć się również w Polsce – nawet, jeśli tam nie pracujesz ani nie przebywasz. Wymóg ten obowiązuje w przypadku polskiej rezydencji podatkowej, którą możesz mieć nawet pomimo pracy i stałego pobytu w Norwegii.

Jeśli nie znasz swojej rezydencji podatkowej, możesz ją wstępnie sprawdzić tutaj (kliknij).

Zamów usługę online!

Usługa: Rozliczenie PIT-u w Polskiego i PIT-ZG (dla rezydentów Polski), cena: 1690 kr brutto

Co zawiera usługa?

 • Skompletowanie wymaganych informacji i dokumentów
 • Dobór odpowiedniej formy rozliczenia
 • Weryfikacja możliwych odliczeń
 • Uwzględnienie odliczeń w zeznaniu
 • Wypełnienie odpowiedniego formularza
 • Przesłanie informacji o wykonanym rozliczeniu
 • Pomoc w razie dalszych pytań

UWAGA: Decyzja dotycząca uwzględnienia odliczeń oraz zatwierdzenia zeznania jest po stronie US w Polsce. Usługa obejmuje jedynie pośrednictwo między Tobą, a urzędem.

Jakich informacji potrzebujemy?

Będziemy od Ciebie potrzebowali:

 • Imię, nazwisko, numer pesel, dokładny adres zamieszkania w Polsce, stan cywilny
 • Dane małżonka (jeśli jest): imię, nazwisko, numer pesel, adres (jeśli jest inny niż osoby rozliczanej), informację o ewentualnej rozdzielności majątkowej
 • Dane dzieci (jeśli są): imiona, nazwiska, daty urodzenia
 • Skatteoppgjør za dany rok rozliczeniowy (w pierwszej kolejności powinniśmy rozliczyć się w Norwegii!) oraz wszystkie Lønnslippy za dany rok – osoby rozliczanej oraz małżonka (jeśli dotyczy)
 • Informacje o zatrudnieniu w Norwegii – rodzaj umowy oraz inne istotne informacje dot. Zatrudnienia
 • Informacje o zasiłkach – czy takie otrzymywaliśmy w danym roku, jakie to były zasiłki itd.
 • Miejscowość zamieszkania w Norwegii oraz miejscowość, w której pracujesz (oraz miejscowość zakładu pracy małżonka (jeśli dotyczy))
 • Daty pracy w Norwegii w roku rozliczeniowym (opcjonalnie ilość dni pobytu w poszczególnych państwach)
 • Informacje o zwolnieniach chorobowych, urlopach, okresach bezrobocia itp. oraz daty rozpoczęcia i zakończenia
 • W przypadku pracy w innych krajach – zeznania z tych państw lub zestawienie zarobków rocznych wraz z datami rozpoczęcia i zakończenia pracy
 • Informacje na temat ewentualnych ulg
 • Numer KRS stowarzyszenia lub fundacji do przekazania 1,5% podatku.

Zamów usługę online!

Usługa: Rozliczenie PIT-u w Polskiego i PIT-ZG (dla rezydentów Polski), cena: 1690 kr brutto