Gravferdsstønad – zasiłek pogrzebowy

Gravferdsstønad – w przypadku kosztów poniesionych w związku z pogrzebem

Zasiłek pogrzebowy ma na celu pomóc w pokryciu faktycznych, niezbędnych wydatków związanych z pogrzebem osoby pracującej lub mieszkającej w Norwegii na stałe.

Świadczenie to jest wypłacane na podstawie udokumentowanych faktur. Można uzyskać zasiłek za zwrot kosztów samej ceremonii, miejsca na cmentarzu, kwiatów, opłat administracyjnych, pomnika, kremacji. Nie można odzyskać w ten sposób wydatków na stypę oraz transport ciała z Norwegii do Polski. Urząd zwraca tylko koszty transportu do miejsca pochówku najbliższego miejscu zamieszkania, niestety w przypadku cmentarza w Polsce NAV z reguły zasiłku odmawia.

O świadczenie powinna się ubiegać osoba, która pokrywa koszty pogrzebu.

1. Komu przysługuje gravferdsstønad?

Aby mieć prawo do zasiłku pogrzebowego, zmarły musiał być członkiem ubezpieczenia społecznego w chwili śmierci.

2. Wysokość świadczenia

  • Jeżeli zmarły miał mniej niż 18 lat, zasiłek pogrzebowy nie jest uzależniony od wysokości dochodów. Oznacza to, że pogrzeb zostanie pokryty udokumentowanymi kosztami do kwoty 28 677 NOK.
  • Gdy zmarły ukończył 18 lat, zasiłek pogrzebowy zmniejsza się na podstawie dochodów zmarłego przed śmiercią oraz wypłaconych w związku z tym dotychczas świadczeń. Dokładniejsze obliczenia dokonuje urząd na podstawie otrzymanych informacji, maksymalnie możemy otrzymać do 28 677 NOK.

Zamów usługę online!

Usługa: Gravferdsstønad - zasiłek pogrzebowy, cena: 1690 kr brutto

3. Wymagane dokumenty

Do wnioskowania o świadczenie, będziemy potrzebowali:

  • Faktury za poniesione koszty
  • Akt zgonu (druk unijny lub przetłumaczony na język norweski/angielski)
  • Akt ślubu/urodzenia, w zależności od sytuacji rodzinnej (druk unijny lub przetłumaczony na język norweski/angielski)
  • Skattemelding (deklaracja podatkowa zmarłego)

W przypadku, gdy osoba zmarła przebywała w związku małżeńskim lub miała dzieci – istotne jest także zeznanie podatkowe osoby owdowiałej.

4. Co zawiera usługa?

Usługa obejmuje:

  • Kontakt telefoniczny w sprawie usługi i dokumentów
  • Logowanie na stronie urzędu
  • Wysyłka wniosku do NAV wraz z potrzebną dokumentacją (w przypadku wysyłki drogą pocztową, nie odpowiadamy za wysyłkę).

UWAGA: Decyzja dotycząca przyznania świadczenia jest po stronie NAV w Norwegii. Usługa obejmuje jedynie pośrednictwo między Tobą, a urzędem.

5. Kiedy otrzymam świadczenie?

Standardowy czas przetwarzania wniosku przez NAV wynosi około 12 tygodni. W tym okresie powinniśmy zostać poinformowani o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku i przyznaniu nam świadczenia.

Okres ten może się wydłużyć w sytuacji, gdy nie dostarczymy od razu wszystkich wymaganych dokumentów.

Zamów usługę online!

Usługa: Gravferdsstønad - zasiłek pogrzebowy, cena: 1690 kr brutto