Łączenie rodzin – rejestracja w UDI

Kiedy należy zarejestrować rodzinę w Norwegii?

Rejestracja rodziny jest niezbędna do ich dłuższego legalnego pobytu. Standardowe reguły mówią, że na terenie Norwegii możesz przebywać 90 dni w ciągu każdych 180 dni. Przekroczenie tego limitu wymaga rejestracji. Czyli w praktyce, jeśli ty pracujesz i zgłosiłeś już pobyt w Norwegii, Twoja rodzina również powinna to zrobić, jeśli zamierza tu przebywać ponad 90 dni.

Zamów usługę online!

Usługa: Łączenie rodzin - rejestracja UDI, cena: 890 kr brutto

Kto może zarejestrować się w Norwegii?

W przypadku obywateli UE jest to każda osoba mająca obywatelstwo w kraju UE. Jeśli jeden z członków rodziny mieszka w Norwegii i jest zarejestrowany – najłatwiejszą formą jest rejestracja przez łączenie rodzin, którą właśnie obejmuje ta usługa. Na tej zasadzie można zarejestrować:

 • Małżonka lub zarejestrowanego partnera
 • Osobę współmieszkającą (z reguły tak definiuje się osobę, która mieszkała z daną osobą powyżej 2 lat)
 • Narzeczonego/ narzeczoną
 • Dzieci i wnuki niezależnie od wieku
 • Rodziców i dziadków
 • Innych członków rodzin, którzy potrzebują opieki

Co potrzebujemy do wykonania usługi?

Potrzebujemy dokumentacji członka rodziny zależnie od jego statusu. Dla każdej osoby potrzebujemy dokument tożsamości i na podstawie rozmowy telefonicznej wypełnimy resztę danych. Głównie będą to dane osobowe.

W celu rejestracji, oprócz dowodu tożsamości, będą potrzebne:

 • Dla małżonka – akt ślubu
 • Dla osoby mieszkającej wspólnie – dowód zamieszkania minimum 2 lata np. wspólna umowa najmu albo deklaracje rodziców o wspólnym zamieszkaniu
 • Dla osób spodziewających się dziecka razem – zaświadczenie o ciąży
 • Dla narzeczonych – potwierdzenie terminu ślubu w ciągu najbliższych 6 miesięcy
 • Dla dzieci i wnuków – akt urodzenia (dla wnuków akt urodzenia dziecka i jego/jej wnuka/wnuczki)
 • Dla rodziców i dziadków – akt urodzenia (dla dziadków akt urodzenia osoby referencyjnej i rodzica od strony dziadka/babci)
 • Dla innego członka rodziny wymagającego opieki – zaświadczenie o takiej potrzebie i udowodnienie relacji rodzinnych.

Co obejmuje usługa?

Usługa obejmuje:

 • Wypełnienie dokumentacji niezbędnej do łączenia rodzin
 • Ustalenie terminu wizyty oraz miejsca wizyty w celu kontroli tożsamości i złożenia dokumentów
 • Instrukcję co należy wziąć na wizytę i co należy zrobić

UWAGA: Decyzja dotycząca rejestracji rodziny jest po stronie urzędu w Norwegii. Usługa obejmuje jedynie pośrednictwo między Tobą, a urzędem.

Zamów usługę online!

Usługa: Łączenie rodzin - rejestracja UDI, cena: 890 kr brutto