Familiegjenforening – registrering i UDI

Når bør du registrere familien din i Norge?

Familieregistrering er nødvendig for lengre lovlig opphold. Standardreglene sier at du kan oppholde deg i Norge i 90 dager av hver 180. dag. Overskridelse av denne grensen krever registrering. Så i praksis, hvis du jobber og allerede har registrert oppholdet i Norge, bør familien din også gjøre det hvis de har tenkt å bli her i mer enn 90 dager.

Bestill tjenesten online!

Service: Familiegjenforening - UDI-registrering, pris: 890 kr brutto

Hvem kan registrere seg i Norge?

For EU-borgere er dette alle som har statsborgerskap i et EU-land. Dersom et av familiemedlemmene bor i Norge og er registrert – er den enkleste formen registrering gjennom familiegjenforening, som er det denne tjenesten dekker. På dette grunnlaget kan du registrere deg:

 • Ektefelle eller registrert partner
 • En samboer (vanligvis definert som en person som har bodd sammen med en gitt person i mer enn 2 år)
 • Forlovede/forlovede
 • Barn og barnebarn uansett alder
 • Foreldre og besteforeldre
 • Andre familiemedlemmer som trenger omsorg

Hva trenger vi for å utføre tjenesten?

Vi trenger dokumentasjon på familiemedlemmet avhengig av status. Vi trenger et ID-dokument for hver person og basert på telefonsamtalen fyller vi ut resten av dataene. Dette vil i hovedsak være personopplysninger.

For å registrere deg, i tillegg til ID-kortet ditt, trenger du:

 • For ektefellen – vigselsattest
 • For en person som bor sammen - bevis på botid i minst 2 år, f.eks felles husleieavtale eller foreldres erklæring om delt bosted
 • For folk som venter barn sammen – en graviditetsattest
 • For forlovede par – bekreftelse av bryllupsdato innen de neste 6 månedene
 • For barn og barnebarn - fødselsattest (for barnebarn, fødselsattesten til barnet og hans/hennes barnebarn/barnebarn)
 • For foreldre og besteforeldre - fødselsattest (for besteforeldre, fødselsattest til referansepersonen og forelderen på bestefars/bestemors side)
 • For et annet familiemedlem som trenger omsorg - et sertifikat for slikt behov og bevis på familieforhold.

Hva inkluderer tjenesten?

Tjenesten inkluderer:

 • Fylle ut dokumentasjonen som er nødvendig for familiegjenforening
 • Innstilling av besøksdato og besøkssted for å kontrollere identiteten og sende inn dokumenter
 • Instruksjoner om hva du skal ta med på besøket og hva du skal gjøre

FORSIKTIGHET: Avgjørelsen om familieregistrering er kontoret i Norges ansvar. Tjenesten dekker kun mekling mellom deg og kontoret.

Bestill tjenesten online!

Service: Familiegjenforening - UDI-registrering, pris: 890 kr brutto