Sykepenger – kompendium – przeniesienie do Polski

Sykepenger – zasiłek chorobowy

Zasiłek przeznaczony jest dla osób, które nie mogą wykonywać swojej pracy z powodu choroby lub kontuzji. Zasiłek chorobowy pochodzi częściowo od pracodawcy, a częściowo od NAV.

Warto zaznaczyć, że w niektórych zawodach, w których obowiązują np. umowy zbiorowe, warunki przyznania sykepenger mogą być korzystniejsze niż ogólnie obowiązujące zasady.

Zamów usługę online!

Usługa: Zasiłek chorobowy w Polsce, cena: 1290 kr brutto

1.Kryteria przyznania

1.1 Wymogi

Możesz mieć prawo do zasiłku chorobowego, jeśli:

 1. jesteś członkiem systemu norweskich ubezpieczeń społecznych
 2. nie możesz pracować, ponieważ sam jesteś chory lub kontuzjowany
 3. pracowałeś przez co najmniej cztery tygodnie bezpośrednio przed zgłoszeniem choroby*
 4. osiągnąłeś dochód odpowiadający co najmniej 1/2 G**

*Do tego okresu może wliczać się także czas przepracowany w innym kraju Europejskiego Obszaru Gospodarczego niż Norwegia.

**Ten limit dochodu obowiązuje tylko po okresie pracodawcy, zwykle po pierwszych 16 dniach zwolnienia chorobowego.

Zwolnienie lekarskie oznacza utratę dochodów. W takim przypadku dochód, który utracisz, musi stanowić podstawę emerytury tj. dochód, który otrzymujesz jako wynagrodzenie i od którego płacisz podatek.

1.2 Zasiłek chorobowy, a inne zasiłki

Okresy, w których otrzymywaliśmy zasiłek dla bezrobotnych, zasiłek chorobowy, zasiłek opiekuńczy, zasiłek rodzicielski lub zasiłek macierzyński są utożsamiane z pracą. Oznacza to, że jeśli na przykład zgłosiło się chorobę bezpośrednio po okresie zasiłku rodzicielskiego, nadal możemy być uprawnieni do zasiłku chorobowego.

1.3 Ciąża, a zasiłek chorobowy

Częstym błędem ciężarnych kobiet, wynikającym również z niedoinformowania lekarzy, jest ubieganie się o sykepenger. 

Zdrowym kobietom w ciąży, których warunki pracy mogą stanowić zagrożenie dla nienarodzonego dziecka, dedykowany jest zasiłek ciążowy – svangerskapspenger.

1.4 Wyjątki

W niektórych przypadkach np. w niektórych grupach zawodowych obowiązują dodatkowe zasady przyznawania sykepenger. Przykładem mogą być marynarze, rybacy i poborowi, którzy mają własne przepisy prawne. Odrębne zasady dotyczą także np. zwolnionych, poszkodowanych w pracy, osób pobierających renty inwalidzkie, więźniów, osoby przebywające w zakładach opieki zdrowotnej.

Inne wyjątkowe sytuacje:

 • możesz otrzymać zasiłek chorobowy, gdy otrzymujesz zasiłek dla bezrobotnych (ważny od pierwszego dnia choroby), lecz nie możesz otrzymać obu.
 • możesz otrzymać zasiłek chorobowy pobierając arbeidsavklaringspenger (AAP) – otrzymujesz wtedy tylko jedno świadczenie – to, które będzie korzystniejsze
 • możesz również otrzymywać zasiłek chorobowy pobierając emeryturę w wieku 62–70 lat, jednak prawo do świadczenia wygasa wraz 70 rokiem życia

1.5 Wymóg utraty dochodu 

Niezdolność do pracy musi faktycznie oznaczać utratę dochodów. Jeśli dochody nie zostaną zmniejszone podczas pobytu na zwolnieniu chorobowym, nie będziemy mieli tym samym prawa do zasiłku chorobowego.

Jednym z przypadków, które odnoszą się bezpośrednio do tego wymogu, są osoby pracujące we własnej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością tj. AS. Często zdarza się, że dochody w takich spółkach nie są zgłaszane. W związku z tym, osoby te nie będą uprawnione do zasiłku chorobowego bez względu na to, ile wysiłku włożyły w firmę zanim zachorowały. 

1.6 Wypadek w pracy, a świadczenie chorobowe 

Trochę inaczej wygląda sytuacja osób, których choroba jest wynikiem wypadku w pracy. W takim przypadku nie jest wymagany okres 4 tygodni pracy. Innymi słowy dana osoba może otrzymać zasiłek chorobowy od pierwszego dnia pracy w firmie, jeśli nastąpił uraz.

Warto również zaznaczyć, że w przypadku choroby zawodowej / wypadku przy pracy pracownik ma co do zasady prawo do zasiłku chorobowego przez 250 dni (jeden rok zasiłkowy), nawet jeśli rok zasiłku chorobowego został w całości lub w części wykorzystany z innych powodów, np. wcześniejszej innej choroby.

2.  Składanie wniosku

2.1 Sykemelding

Pierwszym krokiem do otrzymania sykepenger jest złożenie sykemelding (legemelding/legeerklæring) lub egenmelding. Sykemelding przyznaje lekarz, który ocenia czy z medycznego punktu widzenia chory jest niezdolny do pracy.

W szczególnych przypadkach chorobowych sykemelding może wystawić nam np. kręgarz czy dentysta.

Sykemelding wysyłamy zawsze w jednej formie: cyfrowej lub papierowej. Niezwykle ważne jest by trzymać się tej zasady i nie dublować wniosków.

2.2 Składanie wniosku

Zwolnienie lekarskie od polskiego lekarza należy przesłać do NAV na druku ZUS ZLA. Musi się na nim znajdować kod choroby oraz identyfikator płatnika.

Zwolnienie lekarskie wysyłamy do NAV razem z formularzem NAV. Wysyłamy to poprzez logowanie do konta NAV za pomocą Bank ID lub Buypass ID. W przypadku wyższego poziomu logowania do konta NAV, wniosek razem ze zwolnieniem chorobowym można wysłać drogą pocztową – w tym przypadku nie odpowiadamy za wysyłkę.

2.3 Składanie wniosku w formie papierowej

Aby otrzymać cyfrowy wniosek o zasiłek chorobowy, potrzebujemy BankID lub innego elektronicznego “dowodu” tożsamości. Jeśli aktualnie nie posiadamy niczego takiego, postępowanie będzie nieco odbiegało od składania go w formie elektronicznej. Zwolnienie zostanie wydane nam w formie papierowej.

Krok 1

Poproś lekarza o wydanie  papierowego zwolnienia lekarskiego podczas wizyty.

Papierowe zwolnienie składa się z następujących części:

A – którą przesyłamy do NAV  na następujący adres:

NAV Skanning sykmelding del A
Postboks 1411 Sentrum
0109 Oslo

B –  dla osoby chorej z kopią wszystkich informacji

C – dla pracodawcy, którą osoba przebywająca na zwolnieniu lekarskim przekazuje lub wysyła 

D –  oświadczenie osoby chorej i  tym samym wniosek o zasiłek chorobowy

Krok 2

Część C wysyłamy do pracodawcy w dniu zwolnienia lekarskiego. 

Część D przekazujemy do pracodawcy lub NAV w zależności od tego, kto wypłaca nam zasiłek chorobowy

Następnie

Jeśli jesteś zatrudniony przez pracodawcę, pracodawca przesyła raport o dochodach do NAV.

Jeśli jesteś samozatrudniony, sam przesyłasz informacje o dochodach.

2.5 Kiedy?

Prawo do zasiłku chorobowego zaczyna obowiązywać w dniu, w którym pracodawca został powiadomiony o chorobie, dlatego należy jak najszybciej powiadomić o tym pracodawcę.

Jeśli nie umówisz się na wizytę tego samego dnia, dzień, w którym rozmawiałeś z lekarzem przez telefon, może zostać uznany za początek zwolnienia chorobowego. Dzieje się tak np. w przypadku, kiedy nie ma wolnych terminów – zakłada się bowiem, że wizyta będzie dostępna w ciągu kilku następnych dni, a więc obowiązek zostanie wtedy wypełniony.

2.6 Prowadzący własną działalność

Inaczej przedstawia się sytuacja osób prowadzących własną działalność gospodarczą. Nie mają one prawa do okresu pracodawcy tj. pierwszych 16 dni. Dlatego dopiero po tym okresie tj. od 17. dnia mogą otrzymać zasiłek chorobowy od NAV. Alternatywą jest  Dodatkowe ubezpieczenie z NAV

Zamów usługę online!

Usługa: Zasiłek chorobowy w Polsce, cena: 1290 kr brutto

3. Co dalej po złożeniu wniosku?

3.1 Wymóg aktywności

Przebywając na zwolnieniu chorobowym jesteśmy zobowiązani do aktywności oraz do przyjmowania ofert oceny czy leczenia, aby zwolnienie lekarskie nie było niepotrzebnie długie.

Logując się na swoje zwolnienie chorobowe można kontrolować co po kolei dzieje się podczas zwolnienia chorobowego oraz obowiązujące nas terminy.

Aktywnością jest ustalanie planu działania  i powrotu do pracy (oppfølgingsplan) razem z pracodawcą. A także stawianie się na spotkaniach (dialogmøter), które mają na celu ustalenie dalszego postępowania.

Jeśli posiadamy pracodawcę, jest on współodpowiedzialny za monitorowanie nas. W przypadku osób samozatrudnionych, odpowiedzialność przejmuje NAV.

3.2 Po 4, a następnie 8 tygodniach

W ciągu 4 tygodni od niedyspozycji jesteśmy zobowiązani do rozpoczęcia aktywności związanej ze zwolnieniem chorobowym. Jeśli po 8 tygodniach osoba przebywająca na zwolnieniu chorobowym nie podejmie próby powrotu do pracy, wypłata sykepenger może zostać wstrzymana.

Jeśli po 8 tygodniach nie jesteśmy w stanie powrócić do pracy, mamy obowiązek dostarczyć NAV odpowiednią dokumentację potwierdzająca nasz stan. W takiej sytuacji lekarz wypełnia formularz z oceną możliwości wykonywania pracy, który jest podstawą takiej dokumentacji. 

3.3 Dialogmøte

Pierwsze spotkanie powinno odbyć się w miejscu pracy nie później niż w ciągu 7 tygodni, chyba że jest to wyraźnie zbędne. Przed spotkaniem należy ustalić razem z pracodawcą plan działań – oppfølgingsplan. 

Przed spotkaniem dialogowym obie strony powinny przemyśleć, jakie informacje muszą być przekazane i jakie tematy są niezbędne do uzgodnienia oraz przekazać to sobie nawzajem. Są to kwestie np. orientacyjnego możliwego powrotu do pracy, możliwości wykonywania innych zadań, na które pozwala choroba czy dostosowania miejsca pracy.

Po spotkaniu należy zaktualizować plan działań. Plan musi wskazywać, co zostało zrobione w okresie zwolnienia lekarskiego, jakie rozwiązania zostały wypróbowane i co zostało uzgodnione. Dokumentujemy również samo spotkanie.

Obowiązek zorganizowania spotkania dialogowego musi być przestrzegany niezależnie od tego, czy w miejscu pracy są prowadzone inne działania dotyczące powrotu chorego do pracy.

Jednak w niektórych sytuacjach, spotkanie dialogowe może nie być wymagane. Dzieje się tak np. w przypadku:

 • poważnych chorób, w przypadku których można ustalić, że pracownik nie będzie mógł wrócić do pracy
 • gdy jest oczywiste, że pracownik wkrótce wróci do pracy w pełnym wymiarze godzin bez ułatwień
 • gdy w miejscu pracy zostały już wdrożone ułatwienia i jest oczywiste, że pracownik i tak wkrótce wróci do pracy w pełnym wymiarze godzin
 • poważnych schorzeń uniemożliwiających właściwe przeprowadzenie spotkania (zakłada się, że spotkanie odbędzie się w późniejszym terminie, jeśli to możliwe)

Pracodawca musi skontaktować się z osobą przebywającą na zwolnieniu lekarskim, aby wyjaśnić czy chory jest w takiej sytuacji. W niektórych przypadkach lekarz może uczestniczyć w takich spotkaniach, lecz nie jest to wymóg.

Drugie spotkanie powinno nastąpić po około pół roku, jeśli oczywiście pracownik dalej przebywa na zwolnieniu lekarskim.

3.4  Wyzdrowienie i friskmelding

Istnieje możliwość powrotu do pracy przed wygaśnięciem zwolnienia. Nie trzeba powiadamiać o tym NAV. Nie jest również konieczne proszenie lekarza o zaświadczenie o byciu zdrowym (friskmelding), jak miało to miejsce wcześniej. Osoba przebywająca na zwolnieniu lekarskim musi tylko porozumieć się z pracodawcą i ustalić powrót do pracy, oświadczając, że jest się zdrowym i zdolnym do pracy.

Aby uniknąć nieprawidłowości, wniosek wysyłany jest po zakończeniu okresu zasiłku chorobowego. Aplikując, pracownik podaje ile godzin przepracował w tym okresie. Dzięki temu NAV może odpowiednio dostosować wypłacany zasiłek do stanu faktycznego.

3.5 Choroba dłuższa niż 12 miesięcy

Świadczenia chorobowe można pobierać maksymalnie rok. Jeśli w 39. tygodniu zwolnienia wiemy już, że nasza choroba wciąż nie pozwala powrócić do pracy, jest to moment, w którym powinniśmy wnioskować o alternatywne rozwiązania do NAV, jak np. zasiłek rehabilitacyjny. 

4. Wysokość świadczenia

4.1 Okres pracodawcy – arbeidsgiverperiode

Według nowych zasad*, podstawą do wypłaty w okresie pracodawcy jest określenie aktuelle månedsinntekten, czyli aktualnego dochodu miesięcznego. Jest on ustalany na podstawie średniej z ostatnich 3 miesięcy. Jeżeli wynagrodzenie pracownika uległo zmianie na stałe lub rozpoczęto w tym okresie pracę na nowym stanowisku, podstawą do naliczania chorobowego staje się wynagrodzenie wypłacane po zmianie lub rozpoczęciu pracy.

*Wcześniejsze przepisy umożliwiały branie pod uwagę okresów – 3, 6 lub 12 miesięcy, które pozwalały uzyskać bardziej reprezentatywną średnią w danej sytuacji. 

4.2 Okres NAV

Po 16 dniach, następuje okres NAVu. W tym okresie urząd bierze pod uwagę dochód z 3 miesięcy, jednak porównuje go ze średnią z ostatnich 12 miesięcy. Jeśli dochód z ostatnich 3 miesięcy odbiega o 25% od średniej dwunastomiesięcznej, ustala się podstawę szacunkową, która ma za zadanie lepsze odzwierciedlenie dochodów osiąganych przez pracownika.

4.3 Praca u kilku pracodawców

Jeśli jesteś na zwolnieniu lekarskim z kilku miejsc pracy, musisz mieć zwolnienie chorobowe na każdą z nich. Podstawa zasiłku chorobowego jest obliczana na podstawie całkowitego dochodu.

Jeśli posiadasz dochody zarówno jako wolny strzelec, jak i jako pracownik, zasiłek chorobowy jest wypłacany zgodnie z przepisami dla pracowników.

Ta sama zasada obowiązuje np. w przypadku pobierania zasiłku opiekuńczego w połączeniu z innymi dochodami. Zostaje to wtedy rozpatrywane jak kilka miejsc pracy.

4.4 Własna działalność gospodarcza

Prowadząc własną działalność gospodarczą nie obowiązuje nas pierwsze 16 dni pracodawcy. Standardowo NAV wypłaca 80% bazowej pensji od 17 dnia choroby. 

Możemy jednak rozszerzyć swoje ubezpieczenie, wykupując dodatkowe ubezpieczenie z NAV, które umożliwia pobieranie wyższego świadczenia chorobowego czy też pobierania go wcześniej niż od 17 dnia choroby.

4.5 Własna działalność i jednoczesna praca na etacie

Jeśli masz dochód zarówno jako pracownik, jak i osoba prowadząca działalność na własny rachunek, zasiłek chorobowy jest obliczany na podstawie całkowitego rocznego dochodu na specjalnych zasadach.

4.6 Stawka dzienna  

Na podstawie dochodów ustalana jest stawka dzienna.

Jest ona wypłacana zawsze za dni od poniedziałku do piątku. Niezależnie, czy w czasie tych dni wypadają np. święta i niezależnie od tego, czy chory pracował w weekendy. Tym samym oznacza to również, że wypłaty świadczenia mogą się różnić w poszczególnych miesiącach.

Zamów usługę online!

Usługa: Zasiłek chorobowy w Polsce, cena: 1290 kr brutto

5. Jak długo?

5.1 Okresy zasiłkowe

Zasiłek chorobowy dzieli się na dwa okresy:

 • 1-16 dzień choroby tzw. arbeidsgiverperiode, jest okresem pracodawcy i to on w tym czasie wypłaca nam pieniądze za ten okres
 • Od 17 dnia do 48/50 tygodnia od rozpoczęcia choroby za wypłatę zasiłku odpowiedzialny jest NAV

5.2 Co potem?

Jeśli jednak choroba przekracza 50 tygodni, można starać się o arbeidsavklaringspenger (zasiłek rehabilitacyjny) lub jeśli choroba jest trwała o rentę (uføretrygd).

5.3 Ponowne ubieganie się o sykepenger

Aby ponownie otrzymać zasiłek, należy być całkowicie zdrowym i pracować przez następne 26 tygodni od ostatniego zasiłku chorobowego z NAV.

6. Egenmelding

6.1 Co to jest ?

Alternatywą do sykemelding jest egenmelding. Jest to samodzielne zgłoszenie pracownika o niezdolności do pracy. Ten typ zgłoszenia nie musi być potwierdzony przez lekarza. Egenmelding może być także wykorzystany, jeśli dotyczy opieki nad chorym dzieckiem do 12 roku życia.

6.2 Wymogi

Aby mieć prawo do osobistego zgłoszenia niezdolności do pracy należy:

 • być zatrudnionym co najmniej 2 miesiące
 • być niezdolnym do pracy z powodu choroby

6.3 Jak składać wniosek?

Nie ma wspólnej formy egenmelding. Każdy pracodawca opracowuje procedury i formularze dla swoich pracowników w wersji papierowej lub cyfrowej. Chcąc składać wniosek o egenmelding, należy zapytać w jakiej formie należy złożyć wniosek.

6.4 Jak długo ?

Zgodnie z przepisami, egenmelding można składać jednorazowo na maksymalnie trzy dni. Mamy prawo skorzystać z tej możliwości do czterech razy w roku.

Jeśli nasza niedyspozycja ma potrwać więcej niż 3 dni, trzeba skorzystać ze zwolnienia lekarskiego.

Alternatywnie można uzgodnić z pracodawcą wykorzystanie urlopu (z wynagrodzeniem lub bez).

6.5 Stracenie prawa do egenmelding

Pracodawca może zdecydować, że nie możesz skorzystać z egenmelding, jeśli:

 • skorzystałeś z niego cztery razy w okresie 12 miesięcy
 • pracodawca ma uzasadnione podstawy, aby przypuszczać, że twoja nieobecność nie jest spowodowana chorobą

Jednocześnie pracodawca musi powiadomić pracownika, że pozbawia go prawa do egenmelding, aby pracownik mógł się do tego odnieść.

Pracodawca ma również prawo odmówić wypłacenia pieniędzy za ten okres, w przypadku pracowników pracujących w systemie rotacyjnym, jeśli oznaczałoby to, że nie mogliby tym samym powrócić do pracy zaraz po chorobie.

7.Częściowe sykmelding

7.1 Co to jest ?

Jeśli podczas choroby możemy nadal pracować, możemy skorzystać z częściowego zwolnienia lekarskiego. Celem takiego rozwiązania jest utrzymanie kontaktu z miejscem pracy i wykorzystanie możliwości, jakie mamy w pracy. Oczywiście takie rozwiązanie jest rekomendowane, jeśli stan zdrowia na to pozwala. 

7.2 Ile i jak długo?

Zasiłek chorobowy można obniżyć do 20%. 

Okresy stopniowego zasiłku chorobowego wlicza się do okresu, w którym przysługuje zasiłek chorobowy, który wynosi maksymalnie 52 tygodnie. W związku z tym termin jest taki sam, niezależnie od tego, czy przebywasz w całości, czy częściowo na zwolnieniu chorobowym.

7.3 Realizacja i ustalenie planu z pracodawcą

Aby móc pracować w niepełnym wymiarze godzin, jesteś zależny od swojego pracodawcy, który to ułatwia i umożliwia. Razem więc ustalacie skuteczny plan współpracy. Plan najlepiej ustalać również z lekarzem, który określi, jakie możliwości są odpowiednie z medycznego punktu widzenia.

7.4 Możliwości realizacji pracy

Istnieją dwa sposoby na częściowe zwolnienie lekarskie, można:

 1. pracować mniej godzin niż zwykle, wykonując mniej zadań
 2. spędzać więcej czasu na zadaniach, które wykonujesz.

Na przykład możesz spędzić cały dzień na wykonywaniu 50% zwykłych zadań w pracy.

7.5 Praca i jednoczesne leczenie

Jeśli samo leczenie ma taki wpływ, że nie możesz pracować przez resztę dnia, możesz otrzymać zwolnienie lekarskie na dzień, w którym odbywa się zabieg. Taka sytuacja musi być potwierdzona przez lekarza.

Zwolnienie lekarskie na indywidualne dni leczenia jest zatwierdzane tylko na pełne dni, tj. 100% zwolnienia lekarskiego w faktycznym dniu leczenia. W zwolnieniu lekarskim należy podać liczbę dni leczenia i okresów leczenia. Można zastosować maksymalnie jeden dzień leczenia w tygodniu.

W przypadku planu leczenia obejmującego kilka dni leczenia w tygodniu należy wystawić standardowe stopniowane sykemelding.

Zamów usługę online!

Usługa: Zasiłek chorobowy w Polsce, cena: 1290 kr brutto

8.Reisetilskudd

8.1 Co to jest?

Jeśli podczas choroby jednak pracujemy, ale w związku z tym nasze koszty dojazdu do pracy są większe, możemy starać się o dodatek – reisetilskudd.

8.2 Jak długo?

Pracodawca pokrywa koszty w okresie pracodawcy tj. pierwszych 16 dniach.

Od 17 dnia NAV pokrywa koszty dojazdu do pracy.

Dopóki potrzeba jest tymczasowa, nie ma ograniczeń co do liczby dni, przez które można otrzymać zwrot kosztów podróży.

Jednak warto zaznaczyć, że to potrzeba transportu musi być tymczasowa. Jeśli mamy trwałą chorobę, można również  otrzymać dodatek na podróż do pracy, jeśli mamy potrzebę dodatkowego transportu na krótsze okresy. Może to się odnosić np.do wyjazdów służbowych i edukacyjnych itp.

8.3 Wysokość dodatku

Dofinansowanie przejazdów pokrywa niezbędne dodatkowe koszty podróży do pracy wynikające z choroby. Jeśli podczas tego okresu będziemy korzystać z własnego samochodu, koszty są obliczane zgodnie z krajowymi przepisami dotyczącymi podróży.

Przy obliczaniu dodatku od otrzymanej kwoty potrącane są wydatki, które normalnie byłyby ponoszone podczas dojazdu. Dodatek jest ograniczony do kwoty, jaką otrzymywałoby się w ramach zasiłku chorobowego za ten sam okres.

Jeśli chorując przebywamy na zwolnieniu chorobowym, otrzymujemy dopłatę do kosztów podróży w tej części stawki dziennej, za którą nie otrzymujemy zasiłku chorobowego.

8.4 Składanie wniosku

Wypełniając wniosek o świadczenia chorobowe, wypełniamy dodatkowo sekcję dotyczącą zwrotu kosztów podróży, określając, na jaki okres ubiegamy się o dofinansowanie.

Niektórzy pracodawcy opłacają koszty podróży do pracy z góry, a następnie zwracają się do NAV o zwrot pieniędzy. 

Jeśli pracodawca nie płaci z góry lub jesteś samozatrudniony lub wykonujesz wolny zawód, koszty podróży do pracy należy opłacić samemu i następnie ubiegać się o zwrot.

8.5 Jak ubiegać się o zwrot jako pracownik/samozatrudniony

Aby ubiegać się o zwrot należy:

 1. Wypełnić wniosek : Søknad om refusjon av reisetilskudd til arbeidsreiser.
 2. Dołączyć rachunki za transport potwierdzające nasze wydatki.
 3. Jeśli częściowo przebywamy na zwolnieniu chorobowym, dodatkowo składamy wniosek o zasiłek chorobowy, wypełniając część D papierowego zwolnienia lekarskiego.
 4. Złożyć formularz z informacjami o dochodach dotyczy to samozatrudnionych i wolnych strzelców.

8.6 Jak ubiegać się o zwrot jako pracodawca?

Aby ubiegać się o zwrot należy:

 1. Wypełnić wniosek : Søknad om refusjon av reisetilskudd til arbeidsreiser (for arbeidsgiver).
 2. Dołączyć dokumentację potwierdzającą sytuację (poniesione koszta, ocena możliwości zatrudnienia itp.)
 3. Wysłać  inntektsmelding w formie cyfrowej.

Formularz dostępny jest tylko w wersji papierowej i w takiej formie odsyłamy go do NAV, jednocześnie składając inntekt melding w formie cyfrowej, osobno.

9. Utrata pracy spowodowana chorobą

9.1 Co w takim przypadku?

Jeśli wypróbowano wszystkie możliwości powrotu do miejsca pracy, ale powrót nie jest możliwy, możesz otrzymywać zasiłek przez okres do 12 tygodni podczas ubiegania się o nową pracę. Składamy wtedy – friskmelding til arbeidsformidling.

9.2 Kto może otrzymać dodatkowe świadczenie?

Program dotyczy wszystkich osób uprawnionych do zasiłku chorobowego, tj. zarówno pracowników, osób samozatrudnionych, jak i osób pracujących jako wolni strzelcy. 

Należy spełnić te dwa wymagania:

 1. zatrudnienie zostało rozwiązane zgodnie z kodeksem pracy
 2. jest się zarejestrowanym w NAV jako osoba poszukująca pracy

W praktyce oznacza to, że:

rezygnujesz z pracy, w której jesteś na zwolnieniu lekarskim. Lekarz wystawi Ci zwolnienie lekarskie z datą powrotu do zdrowia i potwierdza, że ​​to twoje zdrowie zmusza cię do rzucenia pracy. NAV musi mieć pisemne potwierdzenie, że praca wygasła w dniu, w którym uznano, że jesteś zdrowy.

9.3 Wysokość świadczenia

Podczas ubiegania się o nową pracę możesz otrzymywać w dalszym ciągu zasiłek chorobowy przez okres do 12 tygodni. Jeśli do tego czasu nie znajdziesz nowej pracy, możesz ubiegać się o zasiłek dla bezrobotnych.

9.4 Jak ubiegać się o świadczenie?

Zarówno urząd NAV, jak i lekarz, mogą podjąć inicjatywę zgłoszenia twojej sprawy. 

NAV może zainicjować dialog zarówno z lekarzem, jak i pracodawcą, jak również sam możesz przejąć inicjatywę. Przełożony w biurze NAV oceni również, czy jest coś, co może ułatwić  podjęcie nowej pracy

Zamów usługę online!

Usługa: Zasiłek chorobowy w Polsce, cena: 1290 kr brutto

10. Dodatkowe ubezpieczenie z NAV dla osób prowadzących działalność gospodarczą

10.1 Co to jest?

Choć standardowo osoby prowadzące własną działalność mogą ubiegać się o świadczenia chorobowe dopiero od 17 dnia, wraz z 80% stawki, istnieje możliwość wykupienia dodatkowego ubezpieczenia z NAV, które umożliwia zarówno podwyższenia wypłacanego świadczenia, jak i pobieranie go wcześniej.

10.2 Dostępne opcje

Mamy trzy dostępne opcje takiego ubezpieczenia :

 1. 80% podstawy wymiaru zasiłku chorobowego od 1.-16. dnia zwolnienia chorobowego
 2. 100% podstawy wymiaru zasiłku chorobowego od 17. dnia zwolnienia chorobowego
 3. 100% podstawy wymiaru zasiłku chorobowego od 1. dnia zwolnienia chorobowego

W zależności od wybranego rodzaju ubezpieczenia, zmienia się oskładkowanie – z czego ostatnie jest najwyższe, przelicznik stawek waha się tu między 2,0% a 9,4 %).

10.3 Obliczanie wysokości składki

NAV oblicza podstawę składki na podstawie średniego dochodu z działalności w ciągu ostatnich trzech lat, który jest wypełniany przy składaniu wniosku o ubezpieczenie. Podstawą składki jest szacowany oczekiwany dochód z działalności gospodarczej.

Jeśli działalność została rozpoczęta dopiero w ciągu ostatnich 3 lat, NAV oblicza podstawę składki na podstawie tego co można udokumentować według już osiągniętych dochodów z działalności gospodarczej.

Przykładami takiej dokumentacji mogą być :

 • rachunek zysków i strat, który ukazuje dochód brutto
 • odliczenia i dochód netto z działalności
 • budżet na bieżący rok/następny rok
 • zawarte umowy
 • dokumentacja dotycząca zapłaconego podatku zaliczkowego itp.

10.4 Kiedy ubezpieczenie wchodzi w życie?

Aby otrzymać ubezpieczenie chorobowe (jako ubezpieczony) trzeba mieć ubezpieczenie przez co najmniej cztery tygodnie wstecz. Czas oczekiwania liczony jest od dnia otrzymania wniosku przez NAV.

10.5 Kiedy ubezpieczenie wygasa ?

Ubezpieczenie wygasa:

 • pod koniec sześciu miesięcy, za które płaci się składkę, jeśli za następne sześć się tego nie zrobi
 • pod koniec sześciomiesięcznego okresu opłaconego wcześniej, gdy złożyliśmy pisemną rezygnację (która została przyjęta przez NAV)
 • od dnia zakończenia działalności
 • od dnia wykorzystania swoich uprawnień do zasiłku chorobowego

Zamów usługę online!

Usługa: Zasiłek chorobowy w Polsce, cena: 1290 kr brutto

11. Sykepenger, a choroba w Polsce

11.1  Ogólne zasady

Jeśli pracując w Norwegii, dopadnie nas choroba podczas pobytu w Polsce, przysługuje nam prawo do zasiłku zgodne z prawodawstwem norweskim. Takie sytuacje mogą dotyczyć np. pracowników rotacyjnych. Wciąż w takim przypadku obowiązuje nas okres pracodawcy i okres NAV, tak jak w przypadku leczenia w Norwegii.

11.2 Niezbędna dokumentacja

By udokumentować chorobę potrzebne będą wnioski:

 • E116 od specjalisty, u którego się leczyliśmy w Polsce
 • E115 skierowanie o zasiłek chorobowy, dokument można uzyskać w ZUS
 • oświadczenia własnego do zagranicznego zwolnienia

11.3 Uzyskanie zwolnienia lekarskiego

Podczas wizyty lekarskiej w Polsce musimy upewnić się, że zwolnienie zostało wystawione na druku ZUS ZLA oraz wysłane do Norwegii. Następnie my sami jesteśmy zobowiązani do oświadczenia do zagranicznego zwolnienia lekarskiego. Aby cała procedura została zakończona, dodatkowo nasz pracodawca w Norwegii musi przesłać informację o osiąganych przez nas dochodach.

11.4 Kolejne zwolnienie

Jeśli przebywając w Polsce, nasz stan zdrowia nie polepszy się i otrzymamy kolejne zwolnienie, całą procedurę składania wniosku należy powtórzyć.

12. Sykepenger, a pobyt za granicą

12.1 Ogólne zasady

Rozważając podróż, gdy jesteś na zwolnieniu lekarskim, należy przed wyjazdem sprawdzić kilka rzeczy. Jeśli bowiem podróż uniemożliwi wypełnienie obowiązków podczas zwolnienia lekarskiego, zasiłek może być wstrzymany. Będąc na stałe zameldowanym w Norwegii, mamy obowiązek zgłosić podróż do NAV.

Należy również skontaktować się ze swoim pracodawcą i ustalić czy wyjazd nie będzie kolidował z wypełnianiem planu powrotu do pracy. Należy również ustalić czy wyjazd nie przeszkodzi w realizacji obowiązku aktywności wobec NAV lub leczenia, a także czy nie pogorszy on stanu zdrowia.

Jeśli z powodu wyjazdu zasiłek zostanie wstrzymany istnieje możliwość,  że po powrocie z podróży zasiłek chorobowy zostanie obliczony na nowej i niższej podstawie. 

Osoby podróżujące poza EOG zasadniczo nie mają prawa do zasiłku chorobowego. Oczywiście nadal można złożyć wniosek do NAV podróżując poza obszar EOG i odpowiednio to uzasadniając, aby zachować zasiłek chorobowy na określony czas. Jednak aby być pewnym swojej sytuacji, należy złożyć wniosek o zachowanie prawa do sykepenger podczas podróży, przed wyjazdem.

Podczas podróży przez cztery tygodnie lub dłużej, zasiłek chorobowy zostanie wstrzymany w tym okresie, ryzykujemy również odrzuceniem wniosku o zasiłek chorobowy.

Jeśli zachorujemy na wakacjach, możemy mieć prawo do odroczenia urlopu. Nic nie stoi na przeszkodzie, abyśmy wyjechali na urlop podczas zwolnienia lekarskiego, ale wówczas  podczas urlopu nie otrzymamy zasiłku chorobowego. A termin przyznania zasiłku chorobowego zostaje odpowiednio przesunięty.

12.2 Pobyt w Polsce

Jeśli pracujemy w Norwegii, a nasz stały meldunek jest w Polsce, zasadniczo nie trzeba starać się o zgodę NAV na wyjazd. Oczywiście o ile trzymamy się zasady, że wyjazd nie będzie kolidował z wypełnianiem planu aktywności i leczenia.

Jeśli pracując w Norwegii jesteśmy zameldowani w Polsce, mamy również prawo przebywać w Polsce dłużej, np. aby uzyskać w Polsce leczenie, rehabilitację, czy też móc przebywać z rodziną.

Należy jednak zaznaczyć, że przy rozpatrywaniu tej kwestii, NAV ustala gdzie znajduje się nasz interes życiowy. Na podstawie tych rozważań oceniane jest czy będą nas obowiązywać zasady dla zameldowanych na stałe w Norwegii czy w Polsce. Dlatego przed wyjazdem do Polski w takiej sytuacji warto upewnić się jakie przepisy nas obowiązują.

Zamów usługę online!

Usługa: Zasiłek chorobowy w Polsce, cena: 1290 kr brutto

13. Wypłata świadczenia

13.1 Rozpatrywanie sprawy

Rozpatrywanie sprawy może rozpocząć się po otrzymaniu przez NAV wniosku, deklaracji zarobków przez pracodawcę czy ewentualnej innej dokumentacji. 

13.2 Czas oczekiwania

Sprawy rozpatrywane są w różnym tempie i automatycznie przedłużają się, jeśli w ustaleniu informacji muszą brać udział zagraniczne placówki np. ZUS.

Okres rozpatrywania sprawy może się różnić w zależności od województwa (fylke). W niektórych przypadkach może to być nawet 12 tygodni.

Standardowo jednak, jeśli wniosek zostanie rozpatrzony i zatwierdzony przed 15 dniem miesiąca, pieniądze zostaną wypłacone do 25. dnia tego samego miesiąca.

W przypadku wniosków rozpatrzonych po 15. dniu miesiąca wypłata następuje w ciągu 5 dni. Obowiązuje to również osoby, które muszą ubiegać się o zasiłek chorobowy w formie papierowej.

14. Co zawiera usługa?

Usługa zawiera wysyłkę oświadczenia własnego dotyczącego zagranicznych zwolnień lekarskich wraz ze zwolnieniem lekarskim (cena obejmuje 2 zwolnienia).

UWAGA: Decyzja dotycząca przyznania świadczenia jest po stronie NAV w Norwegii. Usługa obejmuje jedynie pośrednictwo między Tobą, a urzędem.

15. Wymagane dokumenty

Do wykonania usługi będziemy od Ciebie potrzebowali:

 • zwolnienie lekarskie,
 • logowanie Bank ID lub buypass ID (w przypadku wysyłki drogą pocztową, nie odpowiadamy za wysyłkę)