Svangerskapspenger – niezdolność do pracy z powodu ciąży

Svangerskapspenger – Zasiłek ciążowy

Zdrowe kobiety w ciąży, które nie mogą kontynuować pracy podczas ciąży, ponieważ może to stanowić zagrożenie dla dziecka, mogą otrzymywać zasiłek ciążowy. Często kobiety uprawnione do tego zasiłku pobierają świadczenia chorobowe, co jest błędne i mniej korzystne dla matki, ponieważ świadczenia chorobowe można wykorzystać później już po urodzeniu dziecka.

Pracodawca musi dostosować powierzane zadania do możliwości kobiety ciężarnej. Jeśli rodzaj wykonywanej dotychczas pracy może zaszkodzić dziecku, należy zastanowić się czy można można oddelegować pracownika do innej pracy czy działu. Jeśli nie ma takiej możliwości, zasiłek ma na celu utrzymanie dotychczasowego dochodu. 

Zamów usługę online!

Usługa: Niezdolność do pracy podczas ciąży (svangerskapspenger), cena: 1390 kr brutto

1. Kryteria przyznania

1.1 Wymogi

Aby mieć prawo do świadczenia należy mieć: 

 • pracę, która stwarza zagrożenie dla nienarodzonego dziecka
 • roczny dochód w wysokości co najmniej 55 739 NOK
 • przepracowanie co najmniej 4 tygodnie w Norwegii  przed wnioskowaniem

1.2 Rodzaje zagrożeń 

Przykłady sytuacji w pracy, które mogą stanowić ryzyko:

 • praca z substancjami chemicznymi
 • praca wymagająca fizycznie
 • praca pod dużą presją stresu
 • warunki psychospołeczne

Są to np. miejsca gdzie:

 • stosowane są rozpuszczalniki i jest narażenie na promieniowanie jonizujące
 • wykonywane są prace laboratoryjne wymagające kontaktu z czynnikami chemicznymi i biologicznymi
 • rolnictwo i ogrodnictwo, z powodu pestycydów i innych czynników chemicznych
 • występuje zanieczyszczenie cząsteczkami i prace spawalnicze
 • jest duży hałas lub duża ilość wibracji
 • wykonywana jest ciężka praca fizyczna i praca stojąca przez większość dnia roboczego
 • występuje ryzyko infekcji
 • występuje zmiana nocna

Wiele zawodów ma uregulowane zasady, kiedy praca w danych warunkach może być niebezpieczna. 

1.3 Przykład

Stewardessa

Zgodnie z ustawa o lotnictwie cywilnym, stewardessy mogą latać do 26. tygodnia ciąży. Następnie pracodawca zobowiązany jest oddelegować ciężarną kobietę do innych zadań. Jeśli nie jest to możliwe, a ciężarna w obawie o dziecko nie chce dalej latać, ma pełne prawo do starania się o zasiłek. Jeśli istnieją ku temu przesłanki, może to także zrobić przed 26 tygodniem ciąży wynikającym z ustawy. 

2.Wysokość świadczenia

Wysokość zasiłku zależy od rodzaju zatrudnienia.

2.1 Pracownik lub freelancer   

Zasiłek jest zwykle obliczany na podstawie średniego dochodu w ciągu ostatnich 3 miesięcy kalendarzowych przed otrzymaniem zasiłku. Dotyczy to zarówno osób zatrudnionych na stałe, jak i mających różne okresy pracy lub dochody. Jeśli jednak istnieje różnica o ponad 25% między rocznym dochodem, a dochodem w ciągu ostatnich 3 miesięcy, rozważane jest, który dochód jest najbardziej reprezentatywny w danej sytuacji.

2.3 Prowadzący działalność gospodarczą 

Oblicza się zwykle na podstawie średnich dochodów z ostatnich 3 ukończonych lat. Jeśli sytuacja biznesowa lub zawodowa uległa trwałej zmianie, można wykorzystać dochód uzyskiwany w momencie, gdy zaczyna się pobieranie  świadczenia.

Dochód powyżej sześciokrotności kwoty podstawowej nie jest uwzględniany w obliczeniach.

Zamów usługę online!

Usługa: Niezdolność do pracy podczas ciąży (svangerskapspenger), cena: 1390 kr brutto

3.Długość zasiłku 

Zasiłek można otrzymać od momentu przerwania pracy do 3 tygodni przed terminem porodu. 

Świadczenie może być wypłacane do 3 miesięcy wstecz. 

Zasiłek wypłacany jest do 25. dnia miesiąca

4.Praca i jednoczesne pobieranie świadczenia

Jeśli istnieje możliwość pracy w niepełnym wymiarze godzin, można pracować częściowo i częściowo pobierać świadczenie. Tym samym zasiłek jest redukowany o ilość części podjętego etatu. Np. Pracujemy na 50% etatu, otrzymujemy 50% stawki zasiłku.

5.Wymagana dokumentacja/składanie wniosku

Składanie wniosku odbywa się dwuetapowo: 

Krok 1 :  Należy pobrać formularz  „Skjema for tilrettelegging og omplassering ved graviditet”, a następnie :

 1. Podczas kontroli lub wizyty u lekarza położna lub lekarz wypełniają część 1   
 2. Formularz należy zabrać ze sobą do pracodawcy, który wypełnia część 2
 3. Następnie należy wykonać zdjęcie formularza lub zeskanować go

Krok 2 : Wysłanie do nas niezbędnej dokumentacji do złożenia wniosku: 

 1. Wypełniony formularz ( z kroku 1) – część 1 i 2.
 2. Dokumentacja ciąży – obowiązkowo karta ciąży, jeśli są dodatkowe dokumenty związane z ciążą mogące mieć wpływ na nasz wniosek, również należy je dołączyć. Jeśli ciąża jest prowadzona poza Norwegią dokumenty muszą być przetłumaczone na norweski bądź angielski.
 3. Odcinki z pensji (wszystkie) za obecny rok podatkowy.
 4. Lønns- og trekkoppgave – za poprzedni rok podatkowy (jeśli jest).
 5. Rejestracja pobytu w Norwegii lub pozwolenie na pobyt (registreringsbevis/oppholdstillatelse).

6. Co zawiera usługa?

Usługa zawiera:

 • wysyłkę wniosku do NAV wraz z potrzebną dokumentacją (w przypadku wysyłki drogą pocztową, nie odpowiadamy za wysyłkę),
 • dołączenie dodatkowej dokumentacji (do 2 razy), kolejne wysyłki dokumentów/wiadomości dotyczące sprawy są płatne.

UWAGA: Decyzja dotycząca przyznania świadczenia jest po stronie NAV w Norwegii. Usługa obejmuje jedynie pośrednictwo między Tobą, a urzędem.

Zamów usługę online!

Usługa: Niezdolność do pracy podczas ciąży (svangerskapspenger), cena: 1390 kr brutto