Wniosek o obywatelstwo norweskie

Jakie korzyści daje obywatelstwo norweskie?

Będąc obywatelem Norwegii masz pełnię praw Norwega. Traktowanie Ciebie w Norwegii nie powinno różnić się w żaden sposób od traktowania osoby, która urodziła się w Norwegii. Przywileje, jakie daje obywatelstwo norweskie:

 • Pomoc od rządu norweskiego w kraju i za granicą
 • Prawo do wjazdu do kraju w każdej sytuacji
 • Możliwość ubiegania się o wszelkie kredyty (np. studencki, mieszkaniowy) dostępne tylko dla osób ze stałym pobytem lub obywateli
 • Dostęp do ambasad Norwegii i współpracujących na terenie całego świata
 • Możliwość bezwizowego podróżowania do krajów, z którymi Norwegia zawarła taką umowę (m.in. USA)

Zamów usługę online!

Usługa: Wniosek o obywatelstwo, cena: 3490 kr brutto

Kto może uzyskać obywatelstwo norweskie?

Jeśli masz między 18 a 67 lat i wcześniej zarejestrowałeś się jako mieszkaniec UE przebywający w Norwegii musisz spełnić następujące warunki:

 • opłacić wniosek urzędowy
 • posiadać dowód tożsamości umożliwiający Twoją identyfikację. Z reguły konieczny jest paszport.
 • musisz mieszkać w Norwegii i planować przyszłość tutaj
 • musisz odbyć 300 godzin szkolenia z kultury norweskiej w akredytowanej szkole albo udokumentować dobrą znajomość kultury norweskiej poprzez zdanie egzaminu norskprøve albo analogicznego na poziomie minimum B1 ze wszystkich sekcji (jest jeszcze kilka możliwości, ale w praktyce najłatwiej zdać egzamin)
 • musisz zdać akredytowany egzamin językowy ustny na poziomie minimum B1 (jeśli zdasz również resztę części, to spełnisz również poprzedni warunek)
 • musisz zdać egzamin z wiedzy o społeczeństwie (samfunnskapsprøven) lub egzamin obywatelski (statsborgerprøven)
 • musisz zamówić politiattest (tutaj załatwimy to w Twoim imieniu). Nie może być starszy niż 3 miesiące.
 • zdecydować czy chcesz zrezygnować z aktualnego obywatelstwa (Norwegia od 1 stycznia 2020 nie wymaga tego)
 • musisz mieszkać w Norwegii minimum 8 lat w ciągu ostatnich 11 lat.
 • ostatnie 3 lata musisz mieszkać w Norwegii z pełnym prawem pobytu (pracować lub być zarejestrowanym jako rodzina osoby z prawem pobytu)
  UWAGA: nie wystarczy zwykle oppholdstillatelse, wymagane jest permanent oppholdstillatelse.

Co potrzebujemy do wykonania usługi?

 • Dane do logowania do Altinn
 • Potwierdzenie opłaty urzędowej stawki za wniosek
 • Dane osobowe – zapytamy przez telefon
 • Potwierdzenie zdania egzaminu językowego na poziomie B1 ze wszystkich części (polecana ścieżka) albo alternatywnej dokumentacji
 • Potwierdzenie zdania egzaminu z wiedzy o społeczeństwie albo alternatywnej dokumentacji
 • Atest z policji (albo załatwimy go w Twoim imieniu przez Altinn)
 • Potwierdzenie pobytu w Norwegii przez 8 lat i rejestracji na policji minimum 3 lata temu (np. poprzez umowy o pracę, rozliczenia roczne itp.)

Usługę wykonujemy zarówno w imieniu pracownika jak i pracodawcy zatrudniającego pracownika.

Co obejmuje usługa?

Usługa obejmuje:

 • Sprawdzenie spełnienia warunków do obywatelstwa i poinformowanie o ewentualnych brakach
 • Wypełnienie dokumentacji niezbędnej do uzyskania obywatelstwa
 • Załatwienia atestu z policji
 • Ustalenie terminu wizyty oraz miejsca wizyty w celu kontroli tożsamości i złożenia dokumentów
 • Instrukcje co należy wziąć na wizytę i co należy zrobić

UWAGA: Decyzja dotycząca przyznania obywatelstwa jest po stronie urzędu w Norwegii. Usługa obejmuje jedynie pośrednictwo między Tobą, a urzędem.

Zamów usługę online!

Usługa: Wniosek o obywatelstwo, cena: 3490 kr brutto