Søknad om norsk statsborgerskap

Hva er fordelene med norsk statsborgerskap?

Som norsk statsborger har du alle rettighetene til en nordmann. Behandlingen du får i Norge skal ikke skille seg på noen måte fra behandlingen av en som er født i Norge. Privilegiene ved norsk statsborgerskap:

 • Hjelp fra norske myndigheter i inn- og utland
 • Retten til å reise inn i landet i enhver situasjon
 • Mulighet for å søke om lån (f.eks. student, bolig) kun tilgjengelig for personer med fast bosted eller borgere
 • Tilgang til norske og samarbeidende ambassader rundt om i verden
 • Mulighet for visumfri reise til land som Norge har inngått en slik avtale med (inkludert USA)

Bestill tjenesten online!

Service: Søknad om statsborgerskap, pris: 3490 kr brutto

Hvem kan få norsk statsborgerskap?

Hvis du er mellom 18 og 67 år og tidligere har registrert deg som EU-bosatt i Norge, må du oppfylle følgende vilkår:

 • betale for den offisielle søknaden
 • ha et ID-kort som gjør det mulig å identifisere deg. Pass er vanligvis nødvendig.
 • du må bo i Norge og planlegge fremtiden din her
 • du må gjennomføre 300 timers opplæring i norsk kultur ved en akkreditert skole eller dokumentere gode kunnskaper om norsk kultur ved å bestå norskprøve eller tilsvarende eksamen på minimumsnivå B1 i alle seksjoner (det er noen flere muligheter, men i praksis er det er lettest å bestå eksamen)
 • du må bestå en akkreditert muntlig språkeksamen på minimumsnivå B1 (hvis du også består resten av delene, oppfyller du også den tidligere betingelsen)
 • du må bestå samfunnsprøven eller statsborgerprøven
 • du må bestille en politiattest (her ordner vi det på dine vegne). Den kan ikke være eldre enn 3 måneder.
 • bestemme om du vil gi fra deg ditt nåværende statsborgerskap (Norge krever ikke dette fra 1. januar 2020)
 • du må ha bodd i Norge i minst 8 år de siste 11 årene.
 • du må ha bodd i Norge med full oppholdstillatelse de siste 3 årene (arbeid eller være registrert som familie til en person med oppholdstillatelse)
  MERK: Normal oppholdstillatelse er ikke nok, permanent oppholdstillatelse kreves.

Hva trenger vi for å utføre tjenesten?

 • Altinn påloggingsdetaljer
 • Bekreftelse av den offisielle søknadssatsavgiften
 • Personopplysninger – vi vil spørre deg på telefon
 • Bekreftelse på bestått språkeksamen på B1 nivå i alle deler (anbefalt vei) eller alternativ dokumentasjon
 • Bekreftelse på bestått samfunnskunnskapseksamen eller alternativ dokumentasjon
 • Politiattest (eller vi ordner det på dine vegne gjennom Altinn)
 • Bekreftelse av opphold i Norge i 8 år og registrering hos politiet for minst 3 år siden (f.eks. gjennom arbeidskontrakter, årsoppgjør etc.)

Vi yter tjenesten både på vegne av arbeidstakeren og arbeidsgiveren som ansetter den ansatte.

Hva inkluderer tjenesten?

Tjenesten inkluderer:

 • Kontrollere oppfyllelsen av vilkårene for statsborgerskap og informere om eventuelle mangler
 • Fylle ut dokumentasjonen som er nødvendig for å få statsborgerskap
 • Innhenting av attest fra politiet
 • Innstilling av besøksdato og besøkssted for å kontrollere identiteten og sende inn dokumenter
 • Instruksjoner om hva du skal ta med til besøket ditt og hva du skal gjøre

FORSIKTIGHET: Vedtaket om innvilgelse av statsborgerskap ligger hos kontoret i Norge. Tjenesten dekker kun mekling mellom deg og kontoret.

Bestill tjenesten online!

Service: Søknad om statsborgerskap, pris: 3490 kr brutto