Stawki minimalne w Norwegii od 1.07.2021

⚠️ POZNAJ STAWKI MINIMALNE OD 1.07.2021 – WAŻNE DLA PRACOWNIKÓW I PRACODAWCÓW! ⚠️

W ramach wytchnienia od koronawirusa zachęcam do lektury stawek minimalnych. Pracodawca powinien automatycznie zmienić Tobie stawkę godzinową od 1.07.2021, jeśli miałbyś zarabiać mniej niż stawka minimalna. Stawka minimalna dotyczy zatrudnionych na umowę o pracę według stawki godzinowej i na stałe kontrakty. Stawka nie dotyczy jednoosobowych działalności gospodarczych.

⚠️ KONSEKWENCJE ZMIANY STAWEK DLA PRACODAWCÓW I PRACOWNIKÓW
Pracodawca ma obowiązek dostosować się do nowych minimalnych stawek. Jeśli pracownik zarabia w tej chwili powyżej minimalnej stawki przewidzianej w przepisach – pracodawca nie musi nic robić. Jeśli jednak zarabia mniej – należy podwyższyć tą stawkę. Do podwyższenia nie jest wymagana zgoda pracownika. Niepodwyższenie stawki może skutkować późniejszymi dopłatami wraz z odsetkami i ewentualnymi odszkodowaniami dla pracownika. Pracownik ma prawo żądać stawki minimalnej lub większej. Pracownik może zgłosić stawki niezgodne z przepisami anonimowo do ministerstwa pracy.

⚠️ WYJAŚNIENIA
Stawki minimalne podzielone są na branże. Wpisane stawki są za godzinę pracy brutto. Pracodawca jest zobowiązany dodatkowo płacić podatki pracodawcy (arbeidsgiveravgift) oraz odkładać pieniądze na feriepenger (typowo 10,2% minimum). Nadgodziny są to godziny pracy powyżej ustawowego czasu pracy. Typowo jest to powyżej 9 godzin w ciągu 24 godzin oraz 40 godzin w ciągu 7 dni. Szczegóły mogą być różne, jak i pracodawca może mieć specjalne ustalenia ze związkami, pracę zmianową itp., które mogą wpływać na definicję nadgodzin. Szczegóły możesz znaleźć w kodeksie pracy: https://www.arbeidstilsynet.no/regelverk/lover/arbeidsmiljoloven/10/10-4/

⚠️ BRANŻA BUDOWLANA
Osoby z fagbrev: 220,00 (było 209,70)
Pracownicy bez doświadczenia zawodowego: 198,30 (było: 188,40)
Pracownicy z minimum rocznym doświadczeniem: 206,50 (było: 196,50)
Pracownicy poniżej 18 roku życia 132,90 (było 126,50)
Jeśli masz powyżej roku doświadczenia a wiek poniżej 18 lat, to i tak dotyczy Cię stawką dla osób niepełnoletnich.

Dodatkowo pracodawca ma obowiązek zapewnić niezbędne narzędzia oraz obuwie ochronne dopasowane do pory roku oraz miejsca pracy.

⚠️ SPRZĄTANIE
Dotyczy wyłącznie zatrudnienia w firmach, które zawodowo zajmują się sprzątaniem. Zatrudnienie np. w korporacji księgowej jako sprzątaczka nie ma stawki minimalnej.

Pracownicy sprzątający: 196,04 (było: 187,66)
Sprzątający poniżej 18 roku życia: 146,27 (było: 139,62)

Dodatkowo za pracę nocną między 21.00 a 6.00 należy się dodatek 27 koron za godzinę (było: 26)

Dodatkowo pracodawca ma obowiązek zapewnić niezbędne narzędzia oraz obuwie dopasowane do miejsca oraz rodzaju pracy.

⚠️ NOCLEGI, RESTAURACJE, BARY, CATERING
Pracownicy powyżej 20 roku życia: 175,47 (było: 167,90)
Pracownicy powyżej 18 roku życia z minimum 4 miesiącami doświadczenia: 175,47 (było: 167,90)
Doświadczenie, o którym mowa dotyczy doświadczenia po ukończeniu 18 roku życia w pracy na całość lub część etatu. Doświadczenia nie wlicza się w pracy „na wezwanie” (tilkallingsvakter).

Stawki dla młodych pracowników:
16 lat: 114,08 (było: 110,33)
17 lat: 123,58 (było: 119,83)
18,19 lat: 137,84 (było: 134,09)

Jeśli nocujesz w pokoju hotelowym pracodawcy dodatkowo z Twojej pensji będzie potrącone:
1. nocleg w pokoju jednoosobowym: 582,16 (było: 555,73)
2. nocleg w pokoju dwuosobowym (od obu osób tam mieszkających): 378,64 (było: 361,45)

Dotyczy osób pracujących w branży poza: liderami (muszą w dużym stopniu zarządzać niż wykonywać typowe obowiązi branżowe) oraz praktykantom (ze szkoły lub z NAV)

Napiwki: napiwki mogą być uznawane jako zysk, ale nie muszą według prawa. Jeśli pracodawca decyduje się uznawać je jako zysk – musi od nich odprowadzać standardowe podatki i feriepenger, ale również wliczają się one do stawki minimalnej.

⚠️ STOCZNIE
Pracownicy produkcji, montażu, instalatorzy w stoczniach mają określone stawki minimalne:
Pracownicy z fagbrev: 189,39 (było: 178,55)
Specjaliści: 180,87 (było: 170,53)
Pomocnicy: 172,44 (było: 162,60)

Do pensji minimalnej również mogą wejść dodatki według pracy zmianowej (szczegóły w źródle)

⚠️ ROLNICTWO I PODOBNE
Pracownicy w ramach pomocy sezonowej w zbiorach:
Poniżej 18 roku życia: 109,40 (było: 103,15)
Powyżej 18 roku życia praca do 12 tygodni: 129,40 (było: 123,15)
Powyżej 18 roku życia praca 12-24 tygodni: 134,90 (było: 128,65)

Pracownicy zatrudnieni na ponad 24 tygodni uznawani są za stałych. Pracownicy stali mają minimalne stawki:
Poniżej 18 roku życia: 118,90 (było: 112,65)
Powyżej 18 roku życia: 143,90 (było: 143,05)
Z fagbrev: 162,30 (było: 154,80)

Dodatki dla pracowników turnusowych w weekendy i święta: dodaje się 25 % do stawki godzinowej gdy praca jest w:
1. W soboty od 13.00 do niedzieli do 24.00
2. Między 14 a 24 w święta bożego narodzenia oraz w nowy roku
3. Cały dzień w święta ruchome oraz 1 i 17 maja.

Praktykanci mają minimum 70% stawki pracowników stałych.

Ewentualne finansowanie podróży, dojazdów, noclegu nie uznaje się za wypłatę.

⚠️ PRZEMYSŁ RYBNY
Obejmuje pracowników produkcji, magazynu, transportu, sprzątania, kantyny, mechaników, liderów, kontrolerów, instruktorów, obsługujących maszyny zamrażające i chłodzące.
Pracownicy z fagbrev: 205,55 (było: 195,20)
Pracownicy produkcji: 193,55 (było: 183,70)
Pracownicy poniżej 18 roku życia: minimum 80% stawki
Pracownicy powyżej 17 roku życia, pracujący ponad 17 tygodni: według stawek standardowych

Dodatek za pracę zmianową:
2-zmianowa: 20% dodatku
3-zmianowa: 25% dodatku

⚠️ PRZEMYSŁ ELEKTRYCZNY
Obejmuje pracowników którzy instalują, montują i utrzymują instalacje elektryczne do automatyzacji, telekomunikacji oraz w instalach komputerowych.
Pracownicy z fagbrev: 225,15 (było: 217,63)
Inni: 196,47 (było: 189,52)

Dodatek za pracę zmianową:
2-zmianowa: 17% dodatku
3-zmianowa: 27,3% dodatku

Nie dotyczy instalacji w rafineriach na morzu

⚠️ TRANSPORT TOWARÓW CIĘŻARÓWKĄ
Kierowca: 185,50 (było: 175,95)
Obejmuje również kabotaż, nie obejmuje transportu międzynarodowego. Nie dotyczy również transportu własnego firmy.

⚠️ TRANSPORT PASAŻERÓW
Kierowca: 174,12 (było: 158,37)
Nie dotyczy transportu gdy nie wymaga on løyve transportowej.

⚠️ INNE BRANŻE
Inne branże nie mają ustalonej stawki minimalnej. Moga istnieć jednak stawki minimalne w Twoim porozumieniu zbiorowym lub np. być z góry ustalone przez pracodawcę. Twoja stawka zawsze powinna być wyższa niż stawka minimalna ustalona ustawowo.

źródło: https://www.arbeidstilsynet.no/arbeidsforhold/lonn/minstelonn/

Leave Comment