NAV – odwołanie od decyzji, skarga

Odwołanie od decyzji NAV

Jeśli decyzja NAV wydaje Ci się krzywdząca, masz prawo złożyć odwołanie i skargę na nią. W ramach usługi:

  1. Świadczymy analizę zasadności pisma z NAV
  2. Dajemy informację o dalszych możliwościach
  3. Piszemy odwołanie od decyzji z nawiązaniem do przepisów i zasad

UWAGA: Ostateczna decyzja dotycząca Twojej sprawy jest po stronie NAV w Norwegii. Usługa obejmuje jedynie pośrednictwo między Tobą, a urzędem.

Zamów usługę online!

Usługa: Odwołanie od decyzji NAV, cena: 2290 kr brutto