NAV – klage på vedtaket, klage

Klage på NAV-vedtak

Dersom du finner NAVs vedtak urettferdig, har du rett til å klage og klage på det. Som en del av tjenesten:

  1. Vi gir en analyse av gyldigheten av brevet fra NAV
  2. Vi gir informasjon om ytterligere muligheter
  3. Vi skriver en klage på vedtaket med henvisning til forskrifter og regler

FORSIKTIGHET: Den endelige avgjørelsen i saken din ligger hos NAV i Norge. Tjenesten dekker kun mekling mellom deg og kontoret.

Bestill tjenesten online!

Service: Klage på NAV-vedtak, pris: 2290 XNUMX kr brutto