Meldekort – wysyłka raportu przy zasiłkach z NAV

Meldekort – raportowanie pracy do NAV

Jest wymagane co dwa tygodnie przy pobieraniu większości zasiłków. 

Zamów usługę online!

Usługa: Meldekort - wysyłka przy zasiłkach, cena: 490 kr brutto

Kiedy jest wymagany?

Formularz trzeba wysłać, aby zaraportować: pracę, którą wykonywałeś w okresie pobierania zasiłku, programy lub konkretne działania, w których brałeś udział, a także każdą nieobecność w pracy. Musisz również potwierdzić, że nadal jesteś zarejestrowany w NAV jako osoba poszukująca pracy na następny okres. Płatności są obliczane i oparte na informacjach podanych w tym formularzu.

Ważne jest, aby poprawnie wypełnić formularz statusu zatrudnienia i złożyć go w wymaganym terminie. Twoje świadczenia nie zostaną wypłacone, dopóki NAV nie otrzyma Twojego formularza o statusie zatrudnienia.

Jak wypełnić formularz statusu zatrudnienia?

W zeznaniu znajdują się następujące pytania, które również Tobie zadamy:

Pytanie 1 – Praca

Jeśli pracowałeś w jakimkolwiek momencie w okresie wypełniania formularza statusu zatrudnienia, musisz wymienić wszystkie godziny przepracowane w każdym dniu pracy.

Pytanie 2 – Aktywność / warsztaty / szkolenie / edukacja

Jeśli zgodziłeś się uczestniczyć w programie, warsztatach, szkoleniu, edukacji lub innej zorganizowanej działalności, musisz odpowiedzieć „Tak” i wpisać dni, w których brałeś udział w zajęciach. Należy wymienić dni, w których uczestniczyłeś lub powinieneś był uczestniczyć w zajęciach / programie.

Pytanie 3 – Absencja chorobowa

Jeśli nie uczestniczyłeś w programie lub pracy z powodu choroby, w dni, w których byłeś nieobecny, należy to wpisać. Musisz również powiadomić osobę odpowiedzialną za program, w którym uczestniczysz, pierwszego dnia nieobecności.

Pytanie 4 – Urlop i inne nieobecności

Należy wymienić dni, w których byłeś nieobecny z przyczyn innych niż choroba (annet fravær), jeśli nie byłeś w stanie uczestniczyć w swoim programie.

Dopuszczalnymi przyczynami nieobecności uprawniającymi uczestnika do jego świadczeń są np. rozmowy kwalifikacyjne, spotkania w publicznej służbie zdrowia lub w celu opieki nad chorym dzieckiem. Aby nieobecność była ważna, musisz udokumentować chorobę dziecka (lub chorobę opiekuna).

Pytanie 5 – Pozostań zarejestrowany w NAV

Jeśli nadal chcesz uczestniczyć w swoim programie lub nadal chcesz, aby NAV pomogło Ci w znalezieniu pracy, musisz odpowiedzieć „Tak” na to pytanie. Dzieje się tak niezależnie od tego, czy otrzymujesz pieniądze z NAV, czy nie.

Jeśli odpowiesz „Nie”, nie będziesz już zarejestrowany jako poszukujący pracy w NAV. W takim przypadku utracisz prawo do otrzymywania świadczeń podczas uczestnictwa w programie zatrudnienia lub innych zasiłków. Nie otrzymasz więcej formularzy statusu zatrudnienia. Z NAV nie będą wysyłane oferty dotyczące możliwych miejsc pracy, środków, programów lub innej pomocy w znalezieniu pracy za pośrednictwem Norweskiego Urzędu Pracy i Opieki Społecznej.

Zamów usługę online!

Usługa: Meldekort - wysyłka przy zasiłkach, cena: 490 kr brutto