Meldekort – sende melding for NAV-ytelser

Meldekort – arbeidsrapportering til NAV

Ved enkelte NAV-ytelser, som dagpenger (dagpenger) eller AAP (ytelse ved langvarig arbeidsuførhet), er det påkrevd å sende s.k. Meldekort, det vil si informasjon til kontoret om vår situasjon de siste 2 ukene. I dette kortet skriver vi blant annet: om vårt arbeid og inntekt, andre relaterte aktiviteter, permisjoner og annen informasjon som er relevant for ytelsen.

Det er obligatorisk å sende registreringskort annenhver uke etter mottak av stønad. Vi kan hjelpe deg med dette!

Bestill tjenesten online!

Service: Meldekort - frakt for fordeler, pris: 590 kr brutto

Når kreves det?

Du må sende skjemaet for å rapportere: arbeidet du utførte mens du mottok ytelser, eventuelle programmer eller spesifikke aktiviteter du deltok i, og eventuelt fravær fra jobben. Du må også bekrefte at du fortsatt er registrert i NAV som arbeidssøker for neste periode. Betalinger beregnes og er basert på informasjonen som er gitt på dette skjemaet.

Det er viktig at du fyller ut arbeidsstatusskjemaet riktig og sender det inn innen forfallsdatoen. Ytelsene dine utbetales ikke før NAV mottar arbeidsstatusskjemaet ditt.

Hva inkluderer tjenesten?

Tjenesten inkluderer utsendelse av 6 registreringskort hver 2. uke.

FORSIKTIGHET: Avgjørelsen om kortgodkjenning ligger hos NAV i Norge. Tjenesten dekker kun mekling mellom deg og kontoret.