Kontantstøtte – zasiłek opiekuńczy

Kontantstøtte 

Wsparcie gotówkowe – zasiłek opiekuńczy

Wsparcie dla rodziców posiadających dziecko w wieku od 1 do 2 lat*, które nie uczęszcza do żłobka lub uczęszcza do żłobka bez dofinansowania państwowego lub uczęszcza do żłobka z dofinansowaniem  publicznym w niepełnym wymiarze godzin.

W ostatnim przypadku zasiłek jest odpowiednio zmniejszony według procentowej ilości godzin. 

*od  miesiąca w którym dziecko kończy 13 miesiąc, do miesiąca, w którym kończy 23 miesiąc życia.

Zamów usługę online!

Usługa: Kontantstøtte - zasiłek opiekuńczy, cena: 1390 kr brutto

1. Kryteria przyznania

1.1 Wymogi

Aby mieć prawo do świadczenia należy mieć:

 • dochód w Norwegii wynikający z pracy, prowadzenia własnej działalności gospodarczej czy pobierania innych zasiłków (np. chorobowego) i tym samym być członkiem systemu ubezpieczeń społecznych w Norwegii
 • przynależność do systemu ubezpieczeń społecznych w Norwegii lub innym kraju EOG od 5 lat wstecz. Jeśli dziecko mieszka z obojgiem rodziców, oboje rodzice muszą być członkami systemu ubezpieczeń społecznych od 5 lat wstecz. (możliwe jest także łączenie okresów np. rok w Norwegii, 4 lata w Polsce)*
 • wspólne zameldowanie z dzieckiem w wieku od 1 do 2 lat (uznawany jest zarówno adres norweski jak i polski)
 • dziecko, które nie ma miejsca w żłobku z dofinansowaniem publicznym lub ma je w ograniczonej formie

*kombinacja jest dowolna; ważne by udokumentować minimum 5 lat

1.2 Kto jest członkiem norweskiego systemu ubezpieczeń społecznych? 

Pracując odprowadzamy składki od 1 miesiąca, więc już po tym okresie pracy w  Norwegii jesteśmy członkiem norweskiego systemu ubezpieczeń społecznych.

Warto zauważyć, że praca w Norwegii nie zawsze jest równoznaczna ze spełnieniem tej zasady. Jeśli jesteśmy np. pracownikami oddelegowanymi do pracy w Norwegii, a nasz pracodawca  rozlicza się np. w Polsce, wtedy  automatycznie jesteśmy członkami polskiego systemu i przysługują nam tylko polskie świadczenia.

1.3 Okresy ubezpieczenia społecznego

W przypadku tego zasiłku musimy udokumentować co najmniej 5-letni okres składkowy w Norwegii lub w innym kraju EOG (Europejski Obszar Gospodarczy). 

Lista krajów należących do EOG: 

Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Szwecja, Węgry, Włochy.

To, co kwalifikuje się jako okresy ubezpieczenia społecznego, różni się w zależności od kraju. Może to być na przykład miejsce zamieszkania, okresy pracy lub jedno i drugie. Należy pamiętać, że tylko obywatele krajów EOG lub obywatele krajów trzecich, którzy są spokrewnieni z obywatelem EOG, mogą dodać czas ubezpieczenia społecznego z innych krajów EOG do norweskiego czasu ubezpieczenia społecznego. 

1.4 Kto może otrzymywać zasiłek?

Matka lub ojciec dziecka:

 • jeśli rodzice mieszkają razem, jedno z nich składa podanie
 • jeśli rodzice mieszkają osobno, podanie składa rodzic mieszkający na stałe z dzieckiem
 • jeśli zawarto pisemną umowę o dzieleniu miejsca zamieszkania dziecka, świadczenie może zostać podzielone między rodzicami

Zamów usługę online!

Usługa: Kontantstøtte - zasiłek opiekuńczy, cena: 1390 kr brutto

2.Wysokość świadczenia

2.1 Obecna kwota

Wysokość wypłacanego zasiłku zależna jest od  sytuacji – pełna stawka wynosi 7500 kr na dziecko.

W zależności od ilości godzin, w których dziecko korzysta ze żłobka z dofinansowaniem publicznym, wysokość wypłacanego świadczenia zmniejsza się.

Świadczenie jest zwolnione z podatku.

2.2 Stopniowanie zasiłku w zależności od ilości godzin w przedszkolu


Długość pobytu w przedszkolu (godz/tydzień)

Procentowa wysokość stawki

Wysokość zasiłku na dziecko miesięcznie

brak

100%

7500 kr

do 8 godzin

80%

6000 kr

9-16 godzin

60%

4500 kr

17-24 godzin

40%

3000 kr

25-32 godzin

20%

1500 kr

33+ godzin

0%

0 kr

2.3 Zgłaszanie zmian

W przypadku jakichkolwiek zmian w ilości godzin w przedszkolu, należy je niezwłocznie zgłosić do NAV.

3. Jak długo można pobierać świadczenie?

Zasiłek można uzyskać na maksymalnie 11 miesięcy.

Jeżeli dziecko rozpoczyna żłobek z dofinansowaniem państwowym na co najmniej 33 godziny tygodniowo, świadczenie jest wypłacane do miesiąca, w którym dziecko zostało przydzielone (na tą liczbę godzin) włącznie.

Zasiłek może być spłacany do 3 miesięcy wstecz.

Wniosek najwcześniej można złożyć w miesiącu, w którym dziecko kończy rok.

Zamów usługę online!

Usługa: Kontantstøtte - zasiłek opiekuńczy, cena: 1390 kr brutto

4.Wymagana dokumentacja 

4.1 Dokumentacja podstawowa

 • akt urodzenia dziecka (jeśli urodziło się poza Norwegią i nie widnieje tym samym w norweskim rejestrze ludności) na druku unijnym lub zwykłym (w tym przypadku musimy dołączyć tłumaczenie na język angielski lub norweski)
 • dokument tożsamości wnioskodawcy
 • rejestracja pobytu w Norwegii wnioskodawcy (registreringsbevis) lub pozwolenie na pobyt (oppholdstillatelse)
 • umowy o pracę za okres za jaki składamy wniosek (lub inna dokumentacja potwierdzająca zatrudnienie w Norwegii)
 • odcinki wypłat – Lønnsslipp za cały okres, za który ubiegamy się o świadczenie oraz zestawienie roczne o dochodach od pracodawcy – Lønns og trekkoppgave
 • potwierdzenie z innego kraju EOG np. z Polski, że byliśmy objęci systemem ubezpieczeń społecznych przez przynajmniej 5 lat (jeśli ten warunek został spełniony w Norwegii, potwierdzenie nie jest potrzebne)

Jeśli dotyczy

 • potwierdzenie określające, ile godzin w tygodniu dziecko może przebywać w przedszkolu
 • Akt ślubu (jeśli jest) na druku unijnym lub zwykłym (w tym przypadku musimy dołączyć tłumaczenie na język angielski lub norweski)
 • numery identyfikacyjne i adres z kraju ojczystego dla wnioskodawcy, dziecka i drugiego rodzica

4.2 Prowadzący własną działalność gospodarczą

 • wydruk z rejestru Brønnøysund dla prowadzonej firmy
 • bilans od księgowego za cały okres, za który ubiegamy się o świadczenie

5.Kontantstøtte a wyjazd za granicę

Jeśli zamierzamy przebywać za granicą dłużej niż 3 miesiące, świadczenie  ustaje zazwyczaj miesiąc po wyjeździe z Norwegii.

Jeśli pobyt odbywa się na terenie EOG, można mieć prawo do świadczeń w przypadku pobytów dłuższych niż 3 miesiące. Możliwe jest to gdy jedno z rodziców jest oddelegowanym  pracownikiem z Norwegii na okres do 24 miesięcy lub jedno z rodziców otrzymuje emeryturę z Norwegii.

Zachowujemy również świadczenie, gdy wraz z rodziną przebywamy za granicą do 3 miesięcy. Wymogiem jest jednak to, że nie można w tym okresie pracować.

Należy poinformować NAV, do którego kraju zamierzamy podróżować i jak długo potrwa pobyt. Jeśli pobyt trwa dłużej niż planowano, również  trzeba powiadomić o tym urząd.

Zamów usługę online!

Usługa: Kontantstøtte - zasiłek opiekuńczy, cena: 1390 kr brutto

6.Wydanie decyzji

Szybkość rozpatrzenia przez NAV wniosku zależy od kraju i gminy, z którymi musi skontaktować się urząd w celu ustalenia niezbędnych informacji. 

Dlatego proces jest często wydłużony. W celu przyspieszenia i ułatwienia pracy urzędu ważne, żeby podczas składania wniosku podać pełny adres ( gmina, województwo) członków rodziny, których dotyczy wnioskowane świadczenie. 

Czas oczekiwania wynosi zazwyczaj kilka miesięcy.

7. Co zawiera usługa?

Usługa zawiera:

 • wysyłkę wniosku do NAV wraz z potrzebną dokumentacją (w przypadku wysyłki drogą pocztową, nie odpowiadamy za wysyłkę),
 • dołączenie dodatkowej dokumentacji (do 2 razy), kolejne wysyłki dokumentów/wiadomości dotyczące sprawy są płatne.

UWAGA: Decyzja dotycząca przyznania świadczenia jest po stronie NAV w Norwegii. Usługa obejmuje jedynie pośrednictwo między Tobą, a urzędem.