AAP – arbeidsavklaringspenger – zasiłek po wypadku lub dłuższa niezdolność do pracy

AAP – arbeidsavklaringpenger

Zasiłek przygotowujący do pracy umożliwia uzyskanie dochodu w okresach, w których jesteś chory i potrzebujesz pomocy, aby wrócić do pracy.

Zamów usługę online!

Usługa: Arbeidsavklaringspenger - chorobowy, po wypadku, cena: 1590 kr brutto

1.Kto ma prawo do AAP?

Aby otrzymać AAP, twoja zdolność do pracy musi być co najmniej w 50% ograniczona. NAV pomaga w aktywizacji zawodowej przez programy zatrudnienia, zasiłki podczas leczenia i inne działania następcze.

Twoja ograniczona zdolność do pracy musi wynikać głównie z choroby lub urazu. Musi istnieć możliwość poprawy zdolności do pracy poprzez leczenie lub program zatrudnienia. Celem jest, abyś był w stanie znaleźć lub utrzymać pracę w okresie, w którym otrzymujesz AAP. Aby ubiegać się o AAP, nie musisz otrzymywać zasiłku chorobowego ani innych świadczeń z NAV.

1.1. Obowiązek działania

Aby kwalifikować się do AAP, musisz aktywnie starać się znaleźć zatrudnienie. Obowiązek działania oznacza, że:

 • jesteś zaangażowany w przygotowanie konkretnego planu działań, aby wrócić do pracy,
 • uczestniczysz w ustalonych spotkaniach z NAV,
 • dostarczasz informacje i dokumentację, których potrzebuje NAV, aby Ci pomóc,
 • wykonujesz czynności, które Ty i Twój doradca NAV uzgodniliście w swoim planie,
 • musisz powiadomić NAV, jeśli coś stoi na przeszkodzie, aby postępować zgodnie z ustalonym planem.

Jeśli nie wykonasz uzgodnionych czynności, NAV może zmniejszyć lub wstrzymać Twój zasiłek przygotowujący do pracy.

2. Co możesz otrzymać?

AAP odpowiada 66% dochodu z roku poprzedzającego chorobę lub średniej z ostatnich trzech lat poprzedzających chorobę. Otrzymasz to, co skutkuje najlepszą kalkulacją w Twojej sytuacji. AAP, do którego masz prawo, zostanie określone na podstawie Twojego poprzedniego dochodu oraz tego, czy masz dzieci. Roczny dochód przekraczający sześciokrotność średniej kwoty podstawowej ubezpieczenia społecznego (6G) nie jest uwzględniany przy obliczaniu AAP.

Zamów usługę online!

Usługa: Arbeidsavklaringspenger - chorobowy, po wypadku, cena: 1590 kr brutto

3. Jak długo masz prawo do AAP?

Co do zasady nie możesz otrzymać AAP dłużej niż przez trzy lata. Jednak czas, w którym otrzymasz AAP, będzie zależał od tego, jak długo będziesz musiał uczestniczyć w zajęciach związanych z pracą lub otrzymać pomoc medyczną, zanim będziesz mógł pracować. Dlatego też okres zasiłku przygotowującego do pracy będzie różny w zależności od osoby.

Okres zasiłku przygotowującego do pracy może zostać przedłużony ponad trzy lata, jeżeli:

 • z powodu choroby lub urazu nie byłeś w stanie rozpocząć inicjatyw/ leczenia do czasu długiej oceny,
 • z powodu choroby lub urazu nie byłeś w stanie połączyć leczenia i inicjatyw.

Możesz również otrzymać AAP na okres do dwóch lat, aby ukończyć zatwierdzony program szkolenia. Okres zasiłku przygotowującego do pracy może zostać przedłużony maksymalnie o dwa lata. Jeśli otrzymałeś AAP na maksymalny okres, musisz odczekać 52 tygodnie, zanim będziesz mógł mieć nowy okres AAP. Nie dotyczy to jednak poważnej choroby lub urazu.

4. Status zatrudnienia (meldekort)

Aby otrzymywać płatności AAP, należy co 14 dni przesyłać formularz statusu zatrudnienia. NAV korzysta z formularza statusu zatrudnienia, aby śledzić Twój status i obliczać płatności.  AAP jest obliczany i opłacany na podstawie informacji podanych w formularzu statusu zatrudnienia.

Musisz określić, ile pracowałeś i jak długo działałeś w ciągu ostatnich 14 dni oraz potwierdzić, że zostaniesz zarejestrowany w NAV na następny okres. Opłata zostanie obliczona na podstawie informacji podanych w formularzu. Jeżeli formularz statusu zatrudnienia został poprawnie wypełniony i wysłany we właściwym czasie, płatność nastąpi w ciągu 2-3 dni po zarejestrowaniu formularza statusu zatrudnienia.

Ważne jest, abyś terminowo złożył formularz o statusie zatrudnienia. Jeśli wyślesz formularz statusu zatrudnienia po terminie, potrącenie zostanie dokonane w kolejnej wpłacie odpowiadającej liczbie dni, przez które formularz statusu zatrudnienia był opóźniony.

AAP jest opodatkowany jako dochód uzyskany i jest również dochodem podlegającym emeryturom.

Zamów usługę online!

Usługa: Arbeidsavklaringspenger - chorobowy, po wypadku, cena: 1590 kr brutto

5. Co zawiera usługa?

Usługa zawiera:

 • wysyłkę wniosku do NAV wraz z potrzebną dokumentacją (w przypadku wysyłki drogą pocztową, nie odpowiadamy za wysyłkę),
 • dołączenie dodatkowej dokumentacji (do 2 razy), kolejne wysyłki dokumentów/wiadomości dotyczące sprawy są płatne.

UWAGA: Decyzja dotycząca przyznania świadczenia jest po stronie NAV w Norwegii. Usługa obejmuje jedynie pośrednictwo między Tobą, a urzędem.

6. Wymagane dokumenty

Do wykonania usługi będziemy od Ciebie potrzebowali:

 • całą dokumentację medyczna – historia choroby,
 • opinię lekarską.