Wniosek o przyznanie stałego numeru personalnego

Czym jest personnummer (stały numer personalny)?

Jest to numer wydawany przez urząd skarbowy. Ułatwia on funkcjonowanie w Norwegii. Jest praktycznie niezbędny do otrzymania kredytu i swobodnego wjazdu w dobie pandemii. Otrzymują go:

 • Wszyscy urodzeni w Norwegii
 • Wszyscy, którzy osiedlają się w Norwegii (zmieniają adres meldunkowy)
 • Obywatele Norwegii urodzeni lub mieszkający za granicą, którzy potrzebują krajowego numeru identyfikacyjnego, aby otrzymać norweski paszport

Zamów usługę online!

Usługa: Wniosek o przyznanie numeru personalnego, cena: 1190 kr brutto

Kto może uzyskać stały numer personalny?

Masz prawo do stałego numeru personalnego, gdy chcesz na stałe przeprowadzić się do Norwegii (planujesz pobyt dłuższy niż 6 miesięcy). Dotyczy to zarówno osób pracujących jak i niepracujących. Te drugie mają jednak większy problem dowodowy, żeby przekonać urząd o planowanym dłuższym pobycie. Stały numer personalny może otrzymać również osoba osiedlająca się w Norwegii, a niezamierzająca podjąć tutaj pracy.

Co potrzebujemy do wykonania usługi?

Do wypełnienia dokumentacji potrzebujemy informacji na temat Twojego planowanego miejsca zameldowania oraz dane osobowe z D-nummerem. W ramach usługi umówimy Cię na wizytę na policji w celu odebrania uprawnień do przebywania na terenie Norwegii jako obywatel UE. Następnie umówimy Cię na wizytę w urzędzie skarbowym w celu zgłoszenia przeprowadzki. Na policji będziesz potrzebował:

 • Dowodu tożsamości (paszport lub dowód osobisty)
 • Ważnej aktualnej umowy o pracę

Następnie w urzędzie skarbowym będziesz potrzebował:

 • Dowodu tożsamości (paszport lub dowód osobisty)
 • Wniosku o przeprowadzkę wypełnionego przez nas
 • Umowę najmu na minimum 6 miesięcy w przód. Jeśli kontrakt jest starszy niż 3 miesiące – również potwierdzenie pisemne od wynajmującego, że umowa nadal obowiązuje.
 • Umowę o pracę na minimum 6 miesięcy w przód. Jeśli umowa jest starsza niż 3 miesiące – również potwierdzenie od pracodawcy, że nadal obowiązuje. Tutaj dobrze również zabrać wyciągi wypłat dokumentujące zatrudnienie.
 • Alternatywnie możesz przedstawić inne dowody dokumentujące chęć przebywania dłużej niż 6 miesięcy w Norwegii np. potwierdzenie prowadzenia i czerpania zysków z działalności gospodarczej.
 • Potwierdzenia rejestracji na policji

Jeśli rejestrujesz rodzinę do przeprowadzki, wymagana również będzie:

 • Ich obecność w urzędzie skarbowym
 • Uzupełnienie dokumentacji o nich we wniosku

Co obejmuje usługa?

Usługa obejmuje:

 • Umówienie terminu spotkania na policji i poinformowania co należy przedstawić
 • Wypełnienie dokumentacji niezbędnej do uzyskania stałego numeru personalnego

UWAGA: Decyzja dotycząca przyznania numeru personalnego jest po stronie urzędu w Norwegii. Usługa obejmuje jedynie pośrednictwo między Tobą, a urzędem.

Zamów usługę online!

Usługa: Wniosek o przyznanie numeru personalnego, cena: 1190 kr brutto