Wniosek o zezwolenie na wjazd pracownika

Wniosek o zezwolenie wjazdu dla pracowników

Usługa obejmuje wypełnienie wniosków i sprawdzenie czy osoba spełnia ustawowe warunki. Usługa może zostać wykonana w trybie wniosku o zwolnienie na podstawie branży krytycznej lub niezbędnych pracowników technicznych.

Dla pracowników technicznych:

  • Mogą wjechać osoby posiadające umiejętności techniczne i mają montować, demontować, dokonywać przeglądu, naprawiać, utrzymywać lub informamować o sposobie użycia maszyn lub sprzętu dla swojego pracodawcy
  • Wyjątek można wykorzystać, jeśli na norweskim rynku pracy trudno jest znaleźć taką osobę i ta osoba jest teraz niezbędna do dalszego dobrego funkcjonowania firmy
  • Firma musi złożyć wniosek zawierający między innymi: dane kontaktowe, skatteattest, ostatnie rozliczenie roczne, pełne dane osoby wjeżdżającej, opis prac do wykonania z uzasadnieniem, że ta osoba może być objęta wyjątkiem, umowę o pracę, miejsce odbycia kwarantanny (jeśli to miejsce prywatne, to również z potwierdzeniem, że miejsce spełnia standardy ustawowe – patrz dalej)
  • Można wjechać po otrzymaniu pozytywnej decyzji
  • Pozwolenie działa 14 dni od zatwierdzenia przez urząd
  • Wnioski można składać od 20.02 10:00, wniosek jest bezpłatny urzędowo
  • Nie wyklucza to jednak innych wyjątków (np. osoba zameldowana w Norwegii czy osoba z branży krytycznej, może wjechać niezależnie od tego)

Dla branży krytycznej:

  • Osoba musi wykonywać obowiązki określone rozporządzeniem. Kompletna lista tutaj
  • Osoba musi być niezbędna i musi nie istnieć możliwość zastąpienia jej kimś lokalnie
  • Brak tej osoby spowoduje znaczące osłabienie funkcjonowania firmy w obrębie branży krytycznej

Usługa obejmuje wypełnienie jednego z tych wniosków, zależnie od klasyfikacji. Usługa nie obejmuje wypełnienia wniosku o zatwierdzenie miejsca na kwarantannę, które można zamówić oddzielne jeśli jest potrzeba.

Zamów usługę online!

Usługa: Wniosek o zezwolenie na wjazd pracownika, cena: 2900 kr brutto