Raport COVID – bezpieczeństwo i higiena w zakładzie pracy

Raport COVID

Obowiązkowy raport dla firm, które zatrudniają pracowników. Obejmuje:

  • opracowanie instrukcji BHP dla pracowników w celu utrzymania reżimu sanitarnego
  • wypełnienie niezbędnej dokumentacji potwierdzającej spełnienie ustawowych obowiązków
  • dostosowanie do branży i sytuacji w zakładzie pracy

Zamów usługę online!

Usługa: Raport COVID - bezpieczeństwo w zakładzie pracy, cena: 1500 kr brutto