Zamówienie formularza PD U1

Formularz PD U1 – dla potwierdzenia okresu ubezpieczenia w innym kraju

Dotyczy tylko osób, które nabyły prawa do zasiłku dla bezrobotnych w Norwegii i przeprowadziły się do innego kraju EOG.

PD U1 jest ważny przy potwierdzeniu okresu pracy za granicą. Dzięki dokumentowi, ustalane są prawa do zasiłku oraz jego wysokość.

PD U1 to dokument, który potwierdza okresy ubezpieczenia i pracy w danym państwie.

Przydatny przede wszystkim przy rejestracji i ubieganiu się o zasiłek dla osób bezrobotnych w Polsce. Bardzo istotny przy składaniu wniosku o emeryturę w Polsce.

Zamów usługę online!

Usługa: Zamówienie formularza PD U1, cena: 990 kr brutto

1. Wymagana dokumentacja

Do wykonania usługi będziemy potrzebować od Ciebie:

  • potwierdzenie zatrudnienia – Bekreftelse på ansettelsesforhold (NAV 04-02.03) – do wypełnienia przez pracodawcę. Jeśli składasz podanie u kilku pracodawców, musisz mieć po jednym formularzu od każdego pracodawcy.
  • Lønns- og trekkoppgave za każdy rok pracy w Norwegii,
  • pierwszy i ostatni odcinek pensji uzyskanej w Norwegii,
  • kopia wszystkich umów o pracę
  • kopia wypowiedzeń,
  • jeżeli nie pracowałeś w pełnym wymiarze godzin, musisz załączyć kopie kart z przepracowanymi godzinami pracy uwzględniając konkretne dni,
  • jeżeli firma jest w stanie upadłości, należy dołączyć wszystkie posiadane dokumenty dotyczące upadłości.

Zamów usługę online!

Usługa: Zamówienie formularza PD U1, cena: 990 kr brutto

2. Procedura

Wniosek zostanie rozpatrzony najwcześniej 7 dni przed wyjazdem. Należy dosłać wypełniony przez pracodawcę formularz NAV 04-02.03. Aby zachować zasiłek dla bezrobotnych podczas poszukiwania pracy w innym kraju EOG, należy przed wyjazdem z Norwegii wysłać do NAV wniosek o wydanie zaświadczenia PD U2.

3. Czas oczekiwania

W przypadku PD U1 – ok. 10 tygodni.
W przypadku PD U2 – ok. 4 tygodnie.

4. Co zawiera usługa?

Usługa zawiera:

  • wysyłkę wniosku do NAV wraz z dokumentami – umowa o pracę, odcinki z wypłat, wypowiedzenie, formularz NAV 04-02.03,
  • dołączenie niezbędnej dokumentacji (do 2 razy), kolejne wysyłki dokumentów/wiadomości dotyczące sprawy są płatne.
  • stały kontakt i pomoc w razie problemów.

UWAGA: Ostateczna decyzja dot. przyznania zaświadczenia należy do urzędu. Usługa obejmuje jedynie pośrednictwo między Tobą, a urzędem.