Becikowe – świadczenie jednorazowe na dziecko (engangsstønad)

Engangsstønad – jednorazowa zapomoga (becikowe)

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka lub adopcji, którą można pobrać, jeśli nie posiadało się żadnego dochodu lub wypracowany dochód uprawnia  do bardzo niskich świadczeń zasiłku rodzicielskiego (foreldrepenger).

Zamów usługę online!

Usługa: Becikowe - świadczenie jednorazowe (engangsstønad), cena: 1390 kr brutto

1. Kryteria przyznania

1.1. Wymogi

Wymaganiem, który należy spełnić, aby otrzymać zasiłek, jest bycie członkiem  norweskiego systemu ubezpieczeń społecznych w chwili urodzenia lub adopcji.

Jednak uwaga, w przypadku adopcji prawa do zapomogi nie ma się gdy:

 • jest to adopcja dziecka małżonka
 • adoptowane dziecko ma powyżej 15 lat

Otrzymanie jednorazowego zasiłku uniemożliwia pobieranie potem zasiłku rodzicielskiego.

1.2 Kto jest członkiem norweskiego systemu ubezpieczeń społecznych? 

Pracując odprowadzamy składki od 1 miesiąca, więc już po tym okresie pracy w  Norwegii jesteśmy uprawnieni do zapomogi, ponieważ stajemy się tym samym członkiem norweskiego systemu ubezpieczeń społecznych. 

Członkiem norweskiego systemu ubezpieczeń społecznych możemy również stać się poprzez proces łączenia rodzin.

1.3. Kto może otrzymać engangsstønad?

Standardowo becikowe należy się matce, jednak świadczenie w niektórych przypadkach może otrzymać również ojciec lub tzw. „współmatka”.

Kim jest współmatka?

Jest to osoba, która ma prawny status współmałżonka dziecka/partnera, ale nie jest matką biologiczną i dzieli status z biologiczną matką dziecka. Będzie to np. partnerka matki w związkach homoseksualnych. Należy jednak pamiętać, że mając matkę i współmatkę nie może mieć ojca w sensie prawnym, ponieważ współmatka zastępuje w takim przypadku ojca. Termin funkcjonuje w Norwegii od 2009 roku. Terminu współmatki używa się także w przypadku związku dwóch mężczyzn. 

Kiedy becikowe może otrzymać ojciec lub współmatka: 

 • w przypadku samodzielnej adopcji
 • gdy matka traci prawa rodzicielskie lub umiera i ojciec lub współmatka zostaje jedynym opiekunem prawnym
 • jeżeli w ciągu 56 tygodni po urodzeniu bądź adopcji przejmuje się opiekę nad dzieckiem z zamiarem przejęcia wyłącznej odpowiedzialności rodzicielskiej

1.4 Engangsstønad gdy tylko ojciec pracuje w Norwegii

Niestety zapomoga nie przysługuje matkom, które przebywają w Polsce, podczas gdy ich partnerzy/ mężowie pracują w Norwegii. Warto zaznaczyć jednak, że w tym wypadku można starać się o inne świadczenia rodzicielskie.

2. Wysokość świadczenia 

Jednorazowa kwota wynosi 92 648 NOK

Zapomoga jest wolna od podatku. 

Zamów usługę online!

Usługa: Becikowe - świadczenie jednorazowe (engangsstønad), cena: 1390 kr brutto

3. Kiedy należy składać wniosek?

 • Matka może ubiegać się o jednorazowy zasiłek najwcześniej w 22. tygodniu ciąży
 • Ojciec lub współmatka mogą złożyć wniosek najwcześniej, gdy ma się termin ustanowienia odpowiedzialności rodzicielskiej lub przeniesienia opieki
 • Przy adopcji można złożyć wniosek najwcześniej, kiedy zna się datę przeniesienia opieki

UWAGA → Wniosek należy złożyć nie później niż 6 miesięcy po urodzeniu lub adopcji dziecka, w przeciwnym razie traci się  prawo do jednorazowego świadczenia.

4. Śmierć dziecka, a engangsstønad

Jeśli dziecko urodzi się martwe lub umrze po porodzie po 22 tygodniu ciąży, matka w dalszym ciągu ma prawo do zapomogi.

5. Okres oczekiwania na decyzje

Czas przetwarzania sprawy wynosi zwykle około 6 tygodni. Świadczenie jest wypłacane zazwyczaj tydzień po rozpatrzeniu wniosku.

6. Wymagana dokumentacja

 • registreringsbevis (rejestracja pobytu) lub oppholdstillatelse (pozwolenie na pobyt)
 • gdy dziecko się jeszcze nie urodziło: Karta ciąży  (przetłumaczona na język norweski lub angielski, jeśli ciąża prowadzona jest poza Norwegią)
 • po urodzeniu: akt urodzenia lub adopcji dziecka (przetłumaczony na język norweski lub angielski, jeśli dziecko urodziło się poza Norwegią)

7. Co zawiera usługa?

Usługa zawiera:

 • wysyłkę wniosku do NAV wraz z potrzebną dokumentacją (w przypadku wysyłki drogą pocztową, nie odpowiadamy za wysyłkę),
 • dołączenie dodatkowej dokumentacji (do 2 razy), kolejne wysyłki dokumentów/wiadomości dotyczące sprawy są płatne.

UWAGA: Decyzja dotycząca przyznania świadczenia jest po stronie NAV w Norwegii. Usługa obejmuje jedynie pośrednictwo między Tobą, a urzędem.

Zamów usługę online!

Usługa: Becikowe - świadczenie jednorazowe (engangsstønad), cena: 1390 kr brutto