Zasiłek dla bezrobotnych dagpenger/permittering

Dagpenger permittering – zasiłek dla bezrobotnych

Możesz mieć prawo do zasiłku dla bezrobotnych (dagpenger), jeśli jesteś tymczasowo zwolniony (permittert) lub jesteś bezrobotny.

Zamów usługę online!

Usługa: Dagpenger - zasiłek dla bezrobotnych, cena: 1390 kr brutto

1. Kto ma prawo do dagpenger?

Główne warunki są następujące::

 • Musisz utracić co najmniej 50% swojego etatu (jeśli pracujesz w kilku miejscach, to całkowity czas pracy musi zostać skrócony)
  Kiedy NAV ocenia, czy Twój czas pracy został zmniejszony o co najmniej 50%, za punkt wyjścia przyjmuje się maksymalnie 40-godzinny tydzień pracy.
 • Twój dochód musi zostać zmniejszony (nie otrzymasz zasiłku, jeśli redukcja nie wpłynęła na Twój dochód)
 • Musisz mieć wypracowany dochód w wysokości co najmniej 177 930 NOK (1,5 G) w ciągu ostatnich 12 miesięcy lub 355 860 NOK (3 G) w ciągu ostatnich 36 miesięcy. Uwzględnia się również świadczenia rodzicielskie, świadczenia macierzyńskie i zasiłki chorobowe związane z ciążą. Nie uwzględnia się dochodu wynikającego z prowadzenia działalności gospodarczej. Osoby, które są praktykantami lub niedawno odbyły służbę wojskową, mogą być uprawnione do zasiłku dla bezrobotnych niezależnie od wcześniejszych dochodów.
 • Musisz być prawdziwym poszukującym pracy. Oznacza to, że z reguły musisz być w stanie pracować co najmniej na pół etatu oraz być chętnym i zdolnym do podjęcia dowolnej pracy w dowolnym miejscu w Norwegii oraz uczestniczenia w targach pracy.
 • Zasadniczo musisz przebywać w Norwegii i być członkiem systemu ubezpieczeń społecznych. W niektórych przypadkach możesz mieć prawo do zasiłku dla bezrobotnych z Norwegii, nawet jeśli nie mieszkasz w Norwegii (przeniesienie zasiłku do innego państwa UE)
 • Musisz mieć mniej niż 67 lat. Możesz otrzymywać zasiłek dla bezrobotnych do miesiąca, w którym ukończysz 67 lat.

2. Status zatrudnienia (meldekort)

Aby otrzymywać płatności dagpenger, należy co 14 dni przesyłać formularz statusu zatrudnienia. NAV korzysta z formularza statusu zatrudnienia, aby śledzić Twój status i obliczać płatności.  Dagpenger jest obliczany i opłacany na podstawie informacji podanych w formularzu statusu zatrudnienia.

Musisz określić, ile pracowałeś i jak długo działałeś w ciągu ostatnich 14 dni oraz potwierdzić, że zostaniesz zarejestrowany w NAV na następny okres. Opłata zostanie obliczona na podstawie informacji podanych w formularzu. Jeżeli formularz statusu zatrudnienia został poprawnie wypełniony i wysłany we właściwym czasie, płatność nastąpi 2-3 dni po zarejestrowaniu formularza statusu zatrudnienia.

Ważne jest, abyś terminowo złożył formularz o statusie zatrudnienia. Jeśli wyślesz formularz statusu zatrudnienia po terminie, potrącenie zostanie dokonane w kolejnej wpłacie odpowiadającej liczbie dni, przez które formularz statusu zatrudnienia był opóźniony.

Dagpenger jest opodatkowany jako dochód.

Zamów usługę online!

Usługa: Dagpenger - zasiłek dla bezrobotnych, cena: 1390 kr brutto

3. Co zawiera usługa?

Usługa zawiera:

 • rejestrację jako osobę poszukującą pracy,
 • wysyłkę wniosku do NAV wraz z potrzebną dokumentacją (w przypadku wysyłki drogą pocztową, nie odpowiadamy za wysyłkę),
 • dołączenie dodatkowej dokumentacji (do 2 razy), kolejne wysyłki dokumentów/wiadomości dotyczące sprawy są płatne.

UWAGA: Decyzja dotycząca przyznania świadczenia jest po stronie NAV w Norwegii. Usługa obejmuje jedynie pośrednictwo między Tobą, a urzędem.

4. Wymagane dokumenty

Do wykonania usługi będziemy potrzebowali:

 • Twoją ostatnią umowę o pracę,
 • wypowiedzenie,

Uzupełnienie CV i wysyłka kart meldunkowych jest osobno płatne.