Zasiłek dla bezrobotnych dagpenger/permittering

Dagpenger permittering – zasiłek dla bezrobotnych

Możesz mieć prawo do zasiłku dla bezrobotnych (dagpenger), jeśli jesteś tymczasowo zwolniony (permittert) lub jesteś bezrobotny.

Zamów usługę online!

Usługa: Dagpenger - zasiłek dla bezrobotnych, cena: 990 kr brutto

1. Kto ma prawo do dagpenger?

Główne warunki są następujące::

  • Musisz utracić co najmniej 40% swojego etatu (jeśli pracujesz w kilku miejscach, to całkowity czas pracy musi zostać skrócony)
    Kiedy NAV ocenia, czy Twój czas pracy został zmniejszony o co najmniej 40%, za punkt wyjścia przyjmuje się maksymalnie 40-godzinny tydzień pracy.
  • Twój dochód musi zostać zmniejszony (nie otrzymasz zasiłku, jeśli redukcja nie wpłynęła na Twój dochód)
  • Musisz mieć wypracowany dochód w wysokości co najmniej 76 013 NOK (0,75 G) w ciągu ostatnich 12 miesięcy lub 228 040 NOK (2,25 G) w ciągu ostatnich 36 miesięcy. Uwzględnia się również świadczenia rodzicielskie, świadczenia macierzyńskie i zasiłki chorobowe związane z ciążą. Nie uwzględnia się dochodu wynikającego z prowadzenia działalności gospodarczej. Osoby, które są praktykantami lub niedawno odbyły służbę wojskową, mogą być uprawnione do zasiłku dla bezrobotnych niezależnie od wcześniejszych dochodów.
  • Musisz być prawdziwym poszukującym pracy. Oznacza to, że z reguły musisz być w stanie pracować co najmniej na pół etatu oraz być chętnym i zdolnym do podjęcia dowolnej pracy w dowolnym miejscu w Norwegii oraz uczestniczenia w targach pracy.
  • Zasadniczo musisz przebywać w Norwegii i być członkiem systemu ubezpieczeń społecznych. W niektórych przypadkach możesz mieć prawo do zasiłku dla bezrobotnych z Norwegii, nawet jeśli nie mieszkasz w Norwegii (przeniesienie zasiłku do innego państwa UE)
  • Musisz mieć mniej niż 67 lat. Możesz otrzymywać zasiłek dla bezrobotnych do miesiąca, w którym ukończysz 67 lat.

2. Status zatrudnienia (meldekort)

Aby otrzymywać płatności dagpenger, należy co 14 dni przesyłać formularz statusu zatrudnienia. NAV korzysta z formularza statusu zatrudnienia, aby śledzić Twój status i obliczać płatności.  Dagpenger jest obliczany i opłacany na podstawie informacji podanych w formularzu statusu zatrudnienia.

Musisz określić, ile pracowałeś i jak długo działałeś w ciągu ostatnich 14 dni oraz potwierdzić, że zostaniesz zarejestrowany w NAV na następny okres. Opłata zostanie obliczona na podstawie informacji podanych w formularzu. Jeżeli formularz statusu zatrudnienia został poprawnie wypełniony i wysłany we właściwym czasie, płatność nastąpi 2-3 dni po zarejestrowaniu formularza statusu zatrudnienia.

Ważne jest, abyś terminowo złożył formularz o statusie zatrudnienia. Jeśli wyślesz formularz statusu zatrudnienia po terminie, potrącenie zostanie dokonane w kolejnej wpłacie odpowiadającej liczbie dni, przez które formularz statusu zatrudnienia był opóźniony.

Dagpenger jest opodatkowany jako dochód.

Zasiłek dla bezrobotnych: tymczasowy dostęp do połączenia zasiłku bezrobotnych z kształceniem lub szkoleniem

Zasady specjalne obowiązują od 20. kwietnia 2020r. do 1. lipca 2021r. Od 20. kwietnia możesz połączyć zasiłek dla bezrobotnych z edukacją lub szkoleniem, jeśli nie otrzymałeś świadczeń z Rządowego Funduszu Pożyczkowego (Lånekassen) na edukację w momencie, gdy stałeś się bezrobotny.

Jeśli dostaniesz pracę, musisz wymienić godziny, w których pracujesz.

Zasiłki dla bezrobotnych: tymczasowy system zasiłków dla bezrobotnych dla praktykantów 

Od 20 marca 2020 r. Do 31 marca 2021 r. włącznie, jako zwolniony praktykant, kandydat na praktykanta lub kandydat na stażystę, możesz otrzymać zasiłek dla bezrobotnych bez spełnienia wymogu minimalnego dochodu. Rząd zaproponował przedłużenie tego okresu do 30 czerwca 2021 r.

Musisz wymienić dni, w których ukończyłeś naukę lub szkolenie.

Jeśli jesteś praktykantem i straciłeś możliwość praktyk w zawodzie lub zostałeś zwolniony, masz tymczasowe prawo do zasiłku dla bezrobotnych, nawet jeśli kontynuujesz naukę. Jeśli pracujesz, masz prawo do wynagrodzenia, niezależnie od tego, czy jest to praca dla firmy prowadzącej praktykę zawodową, czy dla innych pracodawców. Godziny pracy należy wpisać na karcie zgłoszenia.

Zamów usługę online!

Usługa: Dagpenger - zasiłek dla bezrobotnych, cena: 990 kr brutto