Bostøtte – zasiłek mieszkaniowy

Bostøtte – zasiłek mieszkaniowy

Zasiłek mieszkaniowy to państwowy program wsparcia dla osób o niskich dochodach i wysokich kosztach mieszkaniowych.

Zamów usługę online!

Usługa: Bostøtte - zasiłek mieszkaniowy, cena: 2290 kr brutto

Kto może dostać zasiłek?

Zasiłek mieszkaniowy to państwowy program wsparcia obliczany co miesiąc na podstawie Twoich dochodów i wydatków mieszkaniowych.

Nie masz prawa do zasiłku mieszkaniowego, jeśli podstawa dochodu w Twoim gospodarstwie domowym przekracza górną granicę dochodu. Dotyczy to wszystkich bez względu na to, jak wysokie są Twoje wydatki na życie.

Górna granica dochodu brutto miesięcznego jest zależna od następujących czynników:

 • Komuna w której mieszkasz – im droższa tym górna granica jest wyższa
 • Liczba osób na gospodarstwie domowym – im więcej tym wyższa górna granica
 • Czy w gospodarstwie mieszkają niepełnoletni niepełnosprawni? (jeśli tak, górna granica jest wyższa)
 • Czy w gospodarstwie mieszkają samotni emeryci? (jeśli tak, górna granica jest wyższa)

Warunki jakie należy spełniać:

 • Mieć odpowiednio niski dochód na gospodarstwo domowe (czytaj w następnej sekcji)
 • Mieć powyżej 18 roku życia lub poniżej i mieć dziecko
 • Miejsce zamieszkania musi spełniać warunki:
  • Własne osobne wejście
  • Własna toaleta i łazienka
  • Kuchnia
  • Możliwość odpoczynku
 • Musisz być zameldowany w Norwegii wraz ze swoimi domownikami (musisz zgłosić przeprowadzkę do Norwegii)

Zamów usługę online!

Usługa: Bostøtte - zasiłek mieszkaniowy, cena: 2290 kr brutto

Jaka jest górna granica zarobków?

Zarobki na swoje gospodarstwo domowe liczy się od wszystkich osób, które zarabiają. Liczymy zawsze kwotę brutto zarobków. Na zarobki składają się:

 • zarobki z pracy wypłacone w danym miesiącu (w kwocie brutto)
 • zarobki z zasiłków, które podlegają opodatkowaniu
 • zyski z firmy przeciętnie na cały rok
 • zarobki z zagranicy przeciętnie na cały rok
 • zarobki z nieopodatkowanego wynajmu

Nie wliczają się natomiast do zarobków różne inne zasiłki, które nie podlegają opodatkowaniu i inna pomoc socjalna.

Przykładowe górne granice znajdziesz w tabeli poniżej. Są one dla różnych gmin i liczby osób na gospodarstwo domowe. Jeśli spełniasz warunki – sprawdzimy i będziemy aplikować w Twoim imieniu po zamówieniu usługi.


Liczba osób w gospodarstwie / gmina

Oslo

Stavanger Bergen Trondheim Tromsø Bærum

Ås Gjerdrum Moss Haugesund Fredrikstad Bodø Alta

1

21150

20524

19064

2

25174

24517

23083

3

28402

27760

26208

4

31687

31061

29468

5

35187

34405

32797

6

37700

36860

35139

Zamów usługę online!

Usługa: Bostøtte - zasiłek mieszkaniowy, cena: 2290 kr brutto

Ile mogę uzyskać?

To, ile uzyskasz wsparcia, zależy od wielu czynników wymienionych wcześniej. Także od Twoich zarobków, wydatków na mieszkanie, liczby osób na gospodarstwie itp. Przykładowe kwoty wsparcia miesięcznego dla wynajmowanego mieszkania:

 • Oslo 4 osoby, 15 000 kr zarobków, 8 000 kr wydatków na mieszkanie z opłatami: 4 246 kr/miesiąc wsparcia
 • Oslo 1 osoba, 12 000 kr zarobków, 6 000 kr wydatków na mieszkanie z opłatami: 2 716 kr/miesiąc wsparcia
 • Stavanger 2 osoby, 18 000 kr zarobków, 12 000 kr wydatków na mieszkanie z opłatami: 4 118 kr/miesiąc wsparcia

Kalkulacja wsparcia jest u nas bezpłatna.

Co zawiera usługa?

Usługa zawiera:

 • wysyłkę wniosku wraz z potrzebną dokumentacją (w przypadku wysyłki drogą pocztową, nie odpowiadamy za wysyłkę),
 • dołączenie dodatkowej dokumentacji (do 2 razy), kolejne wysyłki dokumentów/wiadomości dotyczące sprawy są płatne.

UWAGA: Decyzja dotycząca przyznania świadczenia jest po stronie Husbanken w Norwegii. Usługa obejmuje jedynie pośrednictwo między Tobą, a urzędem.

Wymagane dokumenty

Jeśli dotyczy:

 • zaświadczenie uczęszczania do szkoły
 • dokumentacja potwierdzająca pobieranie emerytury,
 • stałe koszty mieszkaniowe- udokumentowanie na wyciągach bankowych,
 • umowa najmu,
 • kopia ostatniego opłaconego czynszu,
 • dom jednorodzinny – dokumentacja podatku od nieruchomości i opłaty ewidencyjnej
 • kredyt hipoteczny- kopia planu spłaty kredytu lub kopia umowy kredytu, opłacone koszty kredytu (odsetki/raty).

Zamów usługę online!

Usługa: Bostøtte - zasiłek mieszkaniowy, cena: 2290 kr brutto