Biznesplan – niezbędny do dotacji z NAV

Biznesplan – firma w Norwegii

Biznesplan jest dokumentem zawierającym analizę Twojej przyszłej firmy. Jest on często niezbędny aby pozyskać dotację z NAV lub z Innovasjon Norge. Piszemy biznesplan wykonując różnego rodzaju analizy i wykorzystując nasze doświadczenie.

Zawartość bizneplanu

Biznesplan zawiera informacje niezbędne do analizy Twojej firmy przez instytucje trzecie. Jego zawartość to:

  1. Wprowadzenie – kto zakłada firmę, dlaczego, krótki opis firmy, dane firmowe
  2. Na czym zamierza firma zarabiać pieniądze? – opis metod pozyskiwania klientów, cele dwuletnie działalności oraz informacje o oferowanych produktach i usługach z uzasadnieniem unikalności
  3. Jakie produkty i usługi firma zamierza oferować? – szczegółowy opis produktów i usług oraz metod ich przeprowadzania czy produkcji
  4. Kto zakupi te produkty i usługi? – jaki jest segment docelowy klientów – analiza marketingowa
  5. Metody pozyskiwania klientów – w jaki sposób firma zamierza reklamować się czy pozyskać klientów
  6. Ekonomia i budżetowanie – jaki jest planowany rachunek zysków i strat, jakie są główne koszty i zakładane zyski
  7. Potrzeby kapitałowe i finansowanie – jakie firma ma potrzeby na kapitał zewnętrzny oraz w jaki sposób zamierza je pokryć
  8. Organizacja firmy – jaką formę organizacyjną ma w planach przyjąć firma, kto będzie zatrudniony, kto będzie pełnił kluczowe role
  9. Plan początkowy – działania niezbędne w początkowej fazie rozwoju firmy

Zamów usługę online!

Usługa: Opracowanie biznesplanu do dotacji z NAV, cena: 3125 kr brutto