Alderspensjon – emerytura w Norwegii

Alderspensjon – norweska emerytura

Jeśli pracowałeś w Norwegii co najmniej 5 lat i przez ten czas odprowadzałeś składki na ubezpieczenie społeczne, może przysługiwać Ci norweska emerytura. Aby ją otrzymać, musisz mieć ukończone 67 lat (lub w niektórych przypadkach 62 lata). Dzięki temu, po przejściu na emeryturę możesz otrzymywać stały dochód.

Zamów usługę online!

Usługa: Alderspensjon - emerytura w Norwegii, cena: 3500 kr brutto

1. Podstawowe informacje

Prawo do emerytury uzyskujesz pracując i mieszkając w Norwegii.
Emerytura z ubezpieczenia społecznego jest świadczeniem na całe życie.
Możesz jednocześnie pracować i pobierać emeryturę.

1.1 Filary emerytury norweskiej

Norweska emerytura składa się z 3 filarów. Jest to emerytura socjalna, wypracowana oraz dodatkowa.

Filar 1 – socjalny, przysługuje każdej osobie, która była członkiem norweskiego systemu ubezpieczeń społecznych przez co najmniej 5 lat (może to być praca bądź okres zasiłkowy).
Filar 2 – dochodowy, jest przelicznikiem tego co wypracowaliśmy, podstawę obliczeń stanowi więc to, co zgromadziliśmy do momentu przejścia na emeryturę.
Filar 3 – jest wszystkim tym co mamy dodatkowo, np. nasze prywatne ubezpieczenie czy AFP, jest to więc suma dobrowolnych składek.

2. Komu przysługuje norweska emerytura?

Emerytura z Norwegii przysługuje każdej osobie, która mieszkała lub pracowała w Norwegii. Emeryturę możesz pobierać od pierwszego miesiąca po ukończeniu 67 lat.

Jeśli zarabiasz wystarczająco dużo, możesz pobierać emeryturę począwszy od miesiąca następującego po ukończeniu 62 lat. „Wystarczająco dużo” oznacza, że Twoja wypracowana emerytura musi być co najmniej tak wysoka, jak minimalna emerytura obowiązująca dla Twojej grupy wiekowej. Należy pamiętać, że może to skutkować znacznie niższą emeryturą wypłacaną miesięcznie. Wcześniejsza wypłata oznacza, że rozłożysz swoją emeryturę na kilka lat, przez co każdego roku będziesz otrzymywać mniejszą wypłatę emerytury.

Warto również wspomnieć, ze zasady rozpatrywania różnią się również od roku naszego urodzenia, obowiązują trzy pule wiekowe – osoby urodzone przed 1954 rokiem, osoby urodzone między 1954, a 1963 rokiem, a także dla osób urodzonych po 1963 roku.

3. Ile wynosi emerytura w Norwegii?

Ile wynosi emerytura w Norwegii?

Podobnie jak w Polsce, wpływa na to wiele czynników, m.in.:
– Czy w trakcie pobierania świadczenia dana osoba podejmuje pracę
– Liczba lat członkowskich w Folketrygden w Norwegii,
– Okres składkowy – czyli przez ile lat płaciłeś składki ubezpieczeniowe,
– Okres płatności składek w innych krajach niż Norwegia,
– Pensjonsgivende inntekt, czyli wysokość dochodu, który stanowi podstawę emerytalną,
– Sytuacja rodzinna
– Inne zabezpieczenia emerytalne – np. posiadanie II i III filaru emerytalnego,
– Rok urodzenia – w przypadku norweskiej emerytury zasady jej wyliczania są zależne od roku, w którym urodziła się osoba uprawniona do pobierania świadczeń

Także zasady naliczania, obliczania i waloryzacji emerytury różnią się w zależności od tego, kiedy się urodziłeś oraz od kiedy pobierasz emeryturę.

kalkulatorze dostępnym na stronie NAV możesz zobaczyć jaka emerytura przysługuje Ci obecnie. Możesz obliczyć również, o ile wzrośnie emerytura, jeśli poczekasz rok lub dwa. Możesz także zobaczyć, jak wpłynie na twoją emeryturę, jeśli wybierzesz stopniowaną wypłatę między 20, a 80 procent emerytury zamiast 100 procent.

Przed wykonaniem usługi nie wykonujemy obliczeń przez kalkulator dostępny na stronie, z powodu zakresu błędu.

4. Jakie są kryteria otrzymania emerytury w Norwegii?

Aby otrzymać emeryturę w Norwegii, musisz spełnić te warunki:

 1. Pracowałeś/pracowałaś w Norwegii dłużej niż 5 lat
 2. Musimy osiągnąć wiek emerytalny (standardowo 67 lat, przy wystarczająco wysokich zarobkach wystarczy mieć ukończone 62 lata)
 3. Musimy odprowadzać składki w Norwegii przez co najmniej 40 lat (w sytuacji, gdy chcemy otrzymywać pełną kwotę emerytury)

5. Kiedy złożyć wniosek?

Wiek emerytalny w Norwegii to 67 lat.

Teoretycznie można aplikować o pobieranie wcześniejszej, częściowej emerytury już po ukończeniu 62 roku życia, natomiast wybierając je za wcześnie możemy wykorzystać wszystkie składki jeszcze przed osiągnięciem wieku emerytalnego.

Zamów usługę online!

Usługa: Alderspensjon - emerytura w Norwegii, cena: 3500 kr brutto

6. Wymagana dokumentacja

W celu wykonania usługi niezbędne będzie:

 • zaświadczenie z ZUS o zgromadzonym kapitale emerytalnym w Polsce, jeśli pracowaliśmy także w innych krajach potrzebna będą analogiczne zaświadczenia z krajów, w których odprowadziliśmy składki,
 • dokumentacja potwierdzająca okresy pracy za granicami Norwegii – np. w Polsce (jeśli tego nie mamy np. ze względu na trudności z uzyskaniem potwierdzenia, powinna wystarczyć nasza deklaracja),
 • kopia dokumentu tożsamości,
 • w zależności od indywidualnej sytuacji może być potrzebna także dokumentacja uzupełniająca.

UWAGA: KONIECZNE JEST LOGOWANIE DO BANK ID LUB BUYPASS.

7. Co obejmuje usługa?

Usługa zawiera:

 • Kontakt w sprawie emerytury
 • Logowanie na stronie urzędu
 • Przesłanie wniosku
 • Informację o czasie oczekiwania i dalszej procedurze
 • Pomoc w razie problemów z wnioskiem

UWAGA: Decyzja dotycząca przyznania emerytury jest po stronie NAV w Norwegii. Usługa obejmuje jedynie pośrednictwo między Tobą, a urzędem.

8. Czas oczekiwania

Standardowe okresy przetwarzania wniosków o emeryturę przez NAV to:

 • 1 tydzień, gdy mieszkasz w Norwegii,
 • 4 miesiące, jeśli mieszkałeś w Norwegii wcześniej, a aktualnie mieszkasz w innym kraju EOG lub objętym umową,
 • 8 miesięcy, gdy mieszkasz w kraju poza EOG lub nieobjętym umową.

Okresy te mogą się wydłużyć w sytuacji, gdy nie dostarczymy od razu wszystkich wymaganych dokumentów.

Zamów usługę online!

Usługa: Alderspensjon - emerytura w Norwegii, cena: 3500 kr brutto