Bestilling av A1 sertifikat

A1 sertifikat – kun for bidrag i Norge

Dersom du bor i et annet EØS-land eller Sveits og kun jobber i Norge, kan du søke om bekreftelse på at du er omfattet av norsk trygdelovgivning og ikke må betale trygdeavgift i andre land.

Dersom du jobber både i Norge og i ett eller flere andre land, må du i stedet kontakte trygdekontoret i ditt bostedsland.

1. Nødvendig dokumentasjon

For å bestille et sertifikat trenger vi fra deg:

  • arbeidskontrakt,
  • ID-kort.

Bestill tjenesten online!

Service: Bestilling av A1 sertifikat, pris: 1590 kr brutto

2. Ventetid

Vi yter tjenesten innen 2 virkedager etter bestilling, mens tidspunktet for å motta NAV-sertifikatet avhenger av kontoret – vanligvis inntil 6 måneder.

3. Hva omfatter tjenesten?

Tjenesten inkluderer:

  • fylle ut søknaden om A1-sertifikat
  • konstant kontakt og svar på spørsmål