Avreise fra Norge

Når bør jeg sjekke ut?

Avregistrering er nødvendig for å informere myndighetene om at du ikke lenger har tenkt å bo i Norge. Dette bør du gjøre når du planlegger permanent opphold i et annet land. Takket være dette vil Norge vite hvor de skal sende all offisiell korrespondanse og vite at du ikke lenger er bosatt der.

Bestill tjenesten online!

Service: Avreise fra Norge, pris: 690 kr brutto

Hva trenger vi for å utføre tjenesten?

  • Altinn påloggingsdetaljer
  • Adressen hvor eventuell korrespondanse i utlandet kan leveres til deg

Hva inkluderer tjenesten?

Tjenesten inkluderer:

  • Logg inn på Skatteetaten.no
  • Endring av korrespondanseadresse
  • Telefoninformasjon med nærmere prosedyre (informasjon fra kontoret)

FORSIKTIGHET: Vedtak om utmelding er kontoret i Norges ansvar. Tjenesten dekker kun mekling mellom deg og kontoret.

Bestill tjenesten online!

Service: Avreise fra Norge, pris: 690 kr brutto