Kontroll av Skattemelding / Skatteoppgjør dokumenter

Kontroll av Skattemelding / Skatteoppgjør dokumenter

skøyteinnsjekk – Norsk selvangivelse.
Skatteoppgjør – vedtak truffet etter sending av selvangivelsen.

Hvis du mener det er en feil i oppgjøret ditt eller du ønsker å sjekke ytterligere fradrag - denne tjenesten er for deg. Som erfarne regnskapsførere vil vi analysere avkastningen din nøye for å se om du har rett til ytterligere skattefradrag, og vi vil vurdere riktigheten av avkastningen som kontoret mottar. Alt dette for at du skal få størst mulig skatterefusjon.

FORSIKTIGHET: Tjenesten innebærer å beregne avgiften og kontrollere riktigheten av dokumentet utarbeidet av Skatt! Hvis du vil at vi skal fakturere deg, bruk denne tjenesten (Klikk her).

Bestill tjenesten online!

Service: Kontroll av Skattemelding / Skatteoppgjør dokumenter, pris: 490 kr brutto

Hva inkluderer tjenesten?

Som en del av tjenesten sjekker vi blant annet:

  • beløpet for din rapporterte inntekt: om beløpene er korrekte og om alle arbeidsgivere har gitt informasjon til kontoret om inntekten din,
  • beløpet på skatteforskuddet betalt av deg,
  • størrelsen på minstefradraget som er gitt knyttet til oppholdsmånedene i Norge,
  • hvor mye renter som betales på lån i Norge,
  • renter på sparepenger,
  • fradrag for fagforeningsinnskudd eller tilleggspensjonsinnskudd
  • fradrag for enslig forsørger

Under telefonkontakt gjennomfører vi et intervju for å fastslå mulige fradrag og beregne mulig refusjon.

FORSIKTIGHET: Som en del av tjenesten fullfører eller gir vi ikke instruksjoner om hvordan Skattemeldingen skal gjennomføres.