Overføring av helseforsikring – S1

Overføring av forsikring til Polen/familieregistrering – S1

Hvis du jobber i Norge og ønsker å forsikre deg selv eller familien din i Polen, bør du skaffe deg et S1-dokument. Det gir full helsehjelp for deg og din familie under oppholdet i Polen eller et annet EU-land - nyttig hvis du stadig reiser fra Norge til Polen eller et annet EU-land.

For å kunne søke om S1-dokument må vi betale trygdeavgift i Norge – det vil si jobbe her, drive bedrift eller motta for eksempel dagpenger eller sykepenger.

S1-dokumentet har en gyldighetsperiode og slutter normalt når arbeidsavtalen vår avsluttes. Etter utløpsdatoen bør vi søke om dokumentet på nytt.

Bestill tjenesten online!

Service: Overføring av helseforsikring - S1, pris: 1190 kr brutto

Hva inkluderer tjenesten?

Tjenesten inkluderer:

  • telefonkontakt angående dokumentet
  • fylle ut en søknad til Helfo for en S1
  • informasjon om den videre prosedyren
  • hjelp ved problemer med å få tak i et dokument

FORSIKTIGHET: Avgjørelsen om innvilgelse av dokumentet ligger hos Helfo i Norge. Tjenesten dekker kun mekling mellom deg og kontoret.

Nødvendige dokumenter

For å fullføre søknaden trenger vi fra deg:

  • en kopi av ID-kortet ditt
  • arbeidskontrakt eller annet dokument som bekrefter medlemskap i det norske trygdesystemet