Privat årsoppgjør – utleie av eiendom

Tre grunner til å velge årsoppgjør med Efremtid.no

 1. Vi har mye erfaring – Vi har jobbet med oppgjør siden 2005. Takket være dette vet vi hvordan vi kan hjelpe deg i prosessen med gunstig årsoppgjør.
 2. Vi gjør alt på nett – du trenger ikke å komme til kontoret vårt. Du fyller bare ut et enkelt skjema.
 3. Vi garanterer konstant kontakt og støtte – vi er tilgjengelige på virkedager fra 9:00 til 21:00 på telefon: +47 21 38 38 21. Du kan stille alle spørsmål angående oppgjøret ditt, og vi vil prøve å svare så pålitelig og effektivt som mulig.

Bestill tjenesten online!

Service: Årlig privat oppgjør - Eiendomsutleie, pris: 590 kr brutto

1. Hva omfatter tjenesten?

Denne tjenesten er kun et supplement til private årsoppgjørstjenester. Ingen bestilling kreves denne tjenesten, vil vi ikke kunne bevise utleien.

Tjenesten, bortsett fra standardoppgjøret beskrevet ovenfor, inkluderer::

 • Legge inn informasjon om kostnadene forbundet med å leie en eiendom dersom du leier ut en eiendom til noen
 • Informasjon om oppgjøret og videre prosedyre
 • Støtte ved ytterligere spørsmål

FORSIKTIGHET: Avgjørelsen om godkjenning av meldingen ligger hos skattekontoret i Norge. Tjenesten dekker kun mekling mellom deg og kontoret.

2. Hvilken informasjon trenger vi?

Før tjenesten utføres vi vil be deg fylle ut skjemaetDen vil bli sendt på e-post etter bestilling av tjenesten. Det er nødvendig å inkludere all nødvendig informasjon i faktureringen.

Bestill tjenesten online!

Service: Årlig privat oppgjør - Eiendomsutleie, pris: 590 kr brutto

3. Hva legger vi til?

Leiekostnader (hvis du leier ut en eiendom til noen og du må skattlegge den)

Ved utleie har vi ulike muligheter og skattefritak. For eksempel ved utleie av eget hus eller hytte for en kort periode på inntil 30 dager, er overskudd inntil 10 000 DKK skattefri. På sin side, når du leier eget hus, er overskudd opp til DKK 20 000 per år skattefri. Hvis du leier en del av huset ditt og du bruker mesteparten av det til boligformål, er all overskuddet unntatt. Men hvis du må skattlegge leie (du oppfyller ingen av unntakene), kan du også gjøre opp kostnader som reduserer din skattepliktige leiegevinst. Kostnadene er knyttet til all virksomhet knyttet til eiendommen og dens vedlikehold. Eksempler på kostnader godkjent av skattekontoret:

 • Vedlikeholdskostnader – renoveringer, reparasjoner
 • Eventuelle kommunale avgifter (som betales av deg, ikke kommuneleietakeren)
 • Forsikring
 • Eiendomsskatt
 • Brukskostnader: strøm, oppvarming og rengjøring (som du betaler)

Kostnader knyttet til utbedring eller oppussing etter kjøp er ikke fradragsberettiget. Disse kostnadene føres i årsoppgaven i leiedelen sammen med erklæringen om leiefortjeneste.

Kostnader knyttet til korttidsleie (inntil 30 dager) av eget hus eller sommerhus som du selv bruker er heller ikke fradragsberettiget.