Årlig privat oppgjør - Salg av fast eiendom

Tre grunner til å velge årsoppgjør med Efremtid.no

  1. Vi har mye erfaring – Vi har jobbet med oppgjør siden 2005. Takket være dette vet vi hvordan vi kan hjelpe deg i prosessen med gunstig årsoppgjør.
  2. Vi gjør alt på nett – du trenger ikke å komme til kontoret vårt. Du fyller bare ut et enkelt skjema.
  3. Vi garanterer konstant kontakt og støtte – vi er tilgjengelige på virkedager fra 9:00 til 21:00 på telefon: +47 21 38 38 21. Du kan stille alle spørsmål angående oppgjøret ditt, og vi vil prøve å svare så pålitelig og effektivt som mulig.

Bestill tjenesten online!

Service: Årlig privat oppgjør - Salg av fast eiendom, pris: 590 kr brutto

1. Hva omfatter tjenesten?

Denne tjenesten er kun et supplement til private årsoppgjørstjenester. Ingen bestilling kreves denne tjenesten, vil vi ikke kunne vise salg av fast eiendom i årsoppgjøret.

Tjenesten, bortsett fra standardoppgjøret beskrevet ovenfor, inkluderer::

  • Legge inn informasjon om tap eller fortjeneste ved salg av fast eiendom
  • Demonstrere eierskap til fast eiendom
  • Informasjon om oppgjøret og videre prosedyre
  • Støtte ved ytterligere spørsmål

FORSIKTIGHET: Avgjørelsen om godkjenning av meldingen ligger hos skattekontoret i Norge. Tjenesten dekker kun mekling mellom deg og kontoret.

2. Hvilken informasjon trenger vi?

Før tjenesten utføres vi vil be deg fylle ut skjemaetDen vil bli sendt på e-post etter bestilling av tjenesten. Det er nødvendig å inkludere all nødvendig informasjon i faktureringen.

Bestill tjenesten online!

Service: Årlig privat oppgjør - Salg av fast eiendom, pris: 590 kr brutto

3. Hva legger vi til?

Tap ved salg av fast eiendom

Ved salg av eiendom er det, akkurat som ved utleie, ulike beskatningsregler. For eksempel er salg av et hus du har eid i minst ett år og har bodd i minst 1 av de siste 2 årene skattefritt. Salg av fritidsbolig som du har eid i minst 5 år og har brukt på ferie i minst 5 av de siste 8 årene er også skattefritt. Du kan sjekke de nøyaktige reglene på Skatteetatens nettsider, men hvis du må skattlegge salg av fast eiendom og du solgte den med tap - for eksempel verdien var 1 200 000 kr og du solgte den for 1 100 000 kr, er differansen fradragsberettiget. Tilsvarende er gevinst ved salg skattepliktig.

FORSIKTIGHET: Dette gjelder kun situasjoner hvor eiendommen tidligere er meldt inn til kontoret.

Fortjeneste ved salg av fast eiendom

Salg av fast eiendom (dersom det medfører skatteplikt, eksempelregler i avsnittet "Tap ved salg av fast eiendom") må også inngå i årsoppgjøret. Dersom det ikke er gevinst- eller tapsføring, skal dette inkluderes. Dette gjelder også utenlandsk eiendom. Dokumentasjon av kjøp og salg er nødvendig for å vise gevinst eller tap. I tillegg bør din utenlandske eiendom også føres inn i avkastningen din i henhold til verdien. Dette øker boet, noe som resulterer i en mulig eiendomsskatt (over 1,7 millioner kroner boet beskattes i Norge)

FORSIKTIGHET: Dette gjelder kun situasjoner hvor eiendommen tidligere er meldt inn til kontoret.