Privat årsoppgjør – Kryptovalutaer

Tre grunner til å velge årsoppgjør med Efremtid.no

 1. Vi har mye erfaring – Vi har jobbet med oppgjør siden 2005. Takket være dette vet vi hvordan vi kan hjelpe deg i prosessen med gunstig årsoppgjør.
 2. Vi gjør alt på nett – du trenger ikke å komme til kontoret vårt. Du fyller bare ut et enkelt skjema.
 3. Vi garanterer konstant kontakt og støtte – vi er tilgjengelige på virkedager fra 9:00 til 21:00 på telefon: +47 21 38 38 21. Du kan stille alle spørsmål angående oppgjøret ditt, og vi vil prøve å svare så pålitelig og effektivt som mulig.

Bestill tjenesten online!

Service: Årlig privat oppgjør - Kryptovalutaer, pris: 590 kr brutto

1. Hva omfatter tjenesten?

Denne tjenesten er kun et supplement til private årsoppgjørstjenester. Ingen bestilling kreves denne tjenesten, vil vi ikke kunne gjøre opp kryptovalutaer.

Tjenesten, bortsett fra standardoppgjøret beskrevet ovenfor, inkluderer::

 • Legge inn informasjon om tap eller fortjeneste ved salg av kryptovalutaer
 • Bevis på eierskap av kryptovaluta
 • Informasjon om oppgjøret og videre prosedyre
 • Støtte ved ytterligere spørsmål

FORSIKTIGHET: Avgjørelsen om medregning av fradrag og godkjenning av oppgaven ligger hos skattekontoret i Norge. Tjenesten dekker kun mekling mellom deg og kontoret.

2. Hvilken informasjon trenger vi?

Før tjenesten utføres vi vil be deg fylle ut skjemaetDen vil bli sendt på e-post etter bestilling av tjenesten. Det er nødvendig å inkludere all nødvendig informasjon i faktureringen.

For å fylle ut skjemaet, må du definitivt oppgi det en uttalelse, utarbeidet selvstendig eller av et program tilpasset dette formålet (f.eks. kryptosekken.no). Dette trinnet må utføres av deg, fordi vi forstår hvor viktig sikkerheten til midler og mangelen på tilgang til lommeboken eller børsen av utenforstående spiller i kryptovalutaer.

Bestill tjenesten online!

Service: Årlig privat oppgjør - Kryptovalutaer, pris: 590 kr brutto

3. Hva legger vi til?

Tap ved salg av kryptovalutaer

Dersom du solgte kryptovalutaer med gevinst eller tap, er differansen skattepliktig eller fradragsberettiget.

Kapitalskatten er 22 %. For eksempel: du kjøpte BTC for 100 000 kr og samme år solgte du den for 80 000 kr. Et tap på 20 000 kr er fradragsberettiget og gir en skattereduksjon på 4 400 kr. Men hvis salget ga gevinst, måtte du betale skatt.

Fortjeneste på å handle valutaer og kryptovalutaer hvis du har trukket ut en gitt valuta eller kryptovaluta

Ved handel med valutaer og kryptovalutaer skal kun valutagevinster eller -tap i et gitt år gjøres opp. Verdien av valutaer og kryptovalutaer på utenlandske kontoer skal føres i avkastningen etter kursen per 1. januar året etter skatteåret. Det spiller ingen rolle om det er en valuta eller en kryptovaluta, referansen er alltid den norske kronen. La oss ta eksempelet med Bitcoin BTC og flere transaksjoner vi har gjort i løpet av året:

 1. 15. januar ble BTC kjøpt for 100 000 kr
 2. 30. april solgte jeg 25 % av mine BTC-beholdninger for 30 000 kr
 3.  15. mai holdt salg av 25 % av BTC for 20 000 kr
 4. 12. desember, salg av 25 % av BTC holdt for 100 000 kr
 5. 31. desember – 25 % BTC verdt 150 000 kr igjen

Eksemplet er ment å være beskrivende, så det er delt inn i like deler og kun én kjøpstransaksjon. Ved et større antall transaksjoner benyttes FIFO-modellen. Det betyr at vi først beregner differansen mellom salg og kjøp på de valutaene som tidligst er kjøpt. For å komme tilbake til eksempelet:

 1. Kjøp av BTC resulterer ikke i noen skatter eller endringer i formue i løpet av året
 2. Dette salget på grunn av fortjeneste 30 000 – 25 000 = 5 000 kr
 3. Dette salget forårsaker tap: 20 000 – 25 000 = – 5 000 kr
 4. Dette salget gir en gevinst på 100 000 – 25 000 = 75 000 kr
 5. Dette faktum skaper en eiendel: 150 000 kr, den forrige investeringen på 100 000 kr reduserte verdien av eiendelen på den norske kontoen, som bankene automatisk registrerer i den årlige avkastningen

Til slutt inkluderer årsoppgjøret:

 • Samlet fortjeneste fra valutaveksling: 75 000 kr
 • Formue fra BTC: 150 000 kr

I tillegg, hvis vi har en konto i Polen eller i utlandet og kontanter i en gitt valuta, bør den også legges inn i det årlige oppgjøret. Vi legger inn verdiene i eiendeler i henhold til valutakursen fra 1. januar påfølgende oppgjørsår. Dette gjelder både valuta- og kryptovaluta-lommebøker. Dette øker boet, noe som resulterer i en mulig eiendomsskatt (over 1,7 millioner kroner boet beskattes i Norge)