Forlengelse av årsoppgjørsfristen i Norge

Når bør jeg bestille oppgjørsforlengelsestjenesten?

Standard lovfestet frist for å gjøre opp skatt for personer som arbeider under arbeidsavtale er 30. april, og for selvstendig næringsdrivende - til 31. mai. Dersom vi ikke har klart å gjøre opp skatten innen denne fristen, kan vi i begge tilfeller forlenge den med en måned uten skattemessige konsekvenser! Dette er den beste løsningen for folk som venter på ytterligere finansiell informasjon (f.eks. angående lånerenter eller inntekter fra andre land) og vil tillate en ekstra måned med trygghet ved oppgjør.

Tjenesten bør bestilles når du vet at du ikke vil kunne gjøre opp regningen innen lovens frist. Lovfestet frist er 30. april for oppgjør av personer som arbeider under arbeidsavtale og 31. mai for personer som driver næringsvirksomhet. Årsaken til forsinkelsen bør opplyses - hvilke hensyn som forårsaket forsinkelsen. Du kan bestille tjenesten ved å bruke knappen nedenfor. Etter å ha fullført tjenesten vil du ha en måned mer på deg til å gjøre opp regningen.

Bestill tjenesten online!

Service: Forlengelse av oppgjørsfristen, pris: 350 kr brutto

Hva inkluderer tjenesten?

Tjenesten for forlengelse av oppgjørsfristen inkluderer:

  • Logg inn på kontorets nettside
  • Fylle ut skjemaet som ber om forlengelse av forliket
  • Sende utfylt skjema til kontoret
  • Informasjon om forlenget frist
  • Ytterligere hjelp hvis du har spørsmål

Hvilken informasjon trenger vi?

For å utføre tjenesten trenger vi fra deg:

  • Påloggingsdetaljer for Skatttetaten.no
  • Årsak til forsinkelse (kreves av kontoret)

FORSIKTIGHET: Den endelige avgjørelsen om forlengelse av oppgjørsfristen avhenger av kontoret. Vårt firma er kun et mellomledd mellom deg og kontoret. Men i de fleste tilfeller er det problemfritt å forlenge fristen, og kontoret godtar det.

Bestill tjenesten online!

Service: Forlengelse av oppgjørsfristen, pris: 350 kr brutto