Tolkning av skattemessig bosted – Polen – Norge offisiell tjenestemann

Søknad om offisiell tolkning av bosted - Nasjonal skatteinformasjon

Du må ha 100% sikker, at du er norsk skattemessig bosatt og der har du det ubegrenset skatteplikt i Norge? Kontakt oss!

Brev fra Riksskatteopplysningen i Polen er det et dokument bekrefter utvilsomt om vår skattemessige bosted i et gitt land. Som en del av tjenesten vil vi utarbeide en søknad på dine vegne, hvoretter du vil motta et slikt brev. Du kan bruke den til å forsørge din skattemessige bolig i Norge dersom Skattekontoret i Polen krever skattetilskudd.

Bestill tjenesten online!

Service: Tolking av skattebosted - Polen - Norge, pris: 1990 kr brutto

Hvordan kan vi hjelpe deg?

Hvis du bestemmer deg for å bruke vår hjelp til å fastsette skattemessig bosted gjennom KIS, kan du stole på:

 • Vi vil fullføre søknaden basert på informasjonen du oppgir
 • Gi ytterligere informasjon om prosedyren
 • Fullstendige, tilfredsstillende svar på spørsmålene dine
 • Kontinuerlig kontakt med vår regnskapsfører
 • Du kan spørre hva du vil om dette emnet

Hvilken informasjon trenger vi for å yte tjenesten?

Før du bestiller tjenesten, er det verdt å forberede:

 • personlig informasjon (navn, etternavn, nummer osv.)
 • bostedsadresse og korrespondanseadresse (kan være polsk eller norsk, kan være begge deler)
 • antall dager du var i Norge
 • familieinformasjon (kone, partner, barn - hvor bor de, bor dere sammen osv.)
 • informasjon om eiendom som eies i begge land (inkludert omtrentlig verdi)
 • informasjon om leide eiendommer i begge land
 • opplysninger om inntekt i Polen og Norge (hvis du for eksempel ikke tjente noe i Polen, bare nevne det)
 • informasjon om sentrum av livsinteresser (i hvilket land du jobber/eier din bedrift, i hvilket land du har familie, venner osv. - kort sagt i hvilket land du har større personlige og faglige tilknytninger - det er også verdt å beskrive det kort)
 • informasjon om registrering og statsborgerskap

NB! Når du sender søknaden, må du betale en offisiell avgift på PLN 40-80.

Bestill tjenesten online!

Service: Tolking av skattebosted - Polen - Norge, pris: 1990 kr brutto

Eksempel situasjon

Basert på situasjonen til en av våre klienter som mottok uttalelse om ubegrenset skatteplikt i Norge, samt regelverket om unngåelse av dobbeltbeskatning mellom Polen og Norge og rettsavgjørelser i denne saken, kan vi konkludere med at en person har norsk bosted hvis:

 • bor mesteparten av tiden i Norge
 • har kun norsk statsborgerskap
 • har bodd fast i Norge i flere år
 • er singel
 • har voksne barn i Polen
 • eier et hus i Polen
 • leier hus i Norge
 • har inntekt kun i Norge
 • med sentrum for livsinteressene i Norge
 • han oppholder seg i Polen av og til
 • er registrert i Norge

I en slik situasjon vil brevet fra KIS kun være en uomtvistelig bekreftelse på bosted ved tilsyn fra Skattekontoret. I andre tilfeller, ikke bare det dette vil hjelpe med inspeksjonen, men kan også bidra til å etablere bosted dersom situasjonen din er mer komplisert.

Et brev fra KIS eller en bostedsattest?

Mange tror at et bostedsattest er 100 % bevis på skattemessig bosted i et bestemt land. Dette er en myte.

Attest for skattemessig bosted er det ikke klar bekreftelse på vår 100 % skattemessige bosted i et av landene. Den bekrefter bare oppfyllelsen av oppholdsvilkårene i et gitt land. Norge eller Polen kan utstede et slikt dokument, men det fritar deg ikke på noen måte fra skatteplikt i det andre landet dersom det følger av regelverket..

Det betyr at dersom Skattekontoret for eksempel krever at vi betaler tilleggsskatt på grunn av dobbeltbeskatning, vil det å henvise til bostedsattesten ikke endre mye i vår situasjon, det er et mindre argument. Kontoret vil kreve bevis for å være norsk bosatt – dette betyr oppfyllelse av en rekke bostedskrav. Selve sertifikatet spiller ingen rolle.

Derfor er en individuell tolkning av Nasjonal skatteinformasjon en mye bedre løsning her. Det er et pålitelig dokument som vil hjelpe i tilfelle krav om tilskudd i Polen av Skattekontoret.

Jeg vil gjerne konsultere Polen-Norge skatter

Hvis du først vil vite ditt skattemessige hjemsted eller du ikke vet om du også må gjøre opp inntekten i Norge i Polen, kan du bruke vår hjelp til å fastsette skatt i Polen og Norge.

Bestill tjenesten online!

Service: Tolking av skattebosted - Polen - Norge, pris: 1990 kr brutto