Sending av årsmelding for renholdsbedrifter

Årsrapport for renholdsbedrifter

Alle godkjente renholdsbedrifter skal hvert år levere en rapport til Arbeidstilsynet som bekrefter at bedriften fortsatt oppfyller godkjenningskravene i henhold til § 5.

Fristen for å sende varselet er datoen for godkjenningsvedtaket.

Bestill tjenesten online!

Service: Sending av årsmelding for renholdsbedrifter, pris: 990 kr netto

Hva trenger vi for å utføre tjenesten?

For å utføre tjenesten trenger vi dine påloggingsdetaljer hos Altinn. Vi vil be deg om ytterligere informasjon på telefon.

Hva inkluderer tjenesten?

Tjenesten inkluderer:

  • Telefonkontakt for å utføre tjenesten
  • Logg inn på Altinn.no
  • Fylle ut og sende skjemaet til kontoret
  • Hjelp ved problemer med registrering