Bestilling av skattekort til din bedrift

Bestilling av skattekort til din bedrift

Tjenesten innebærer å bytte skattekort i henhold til dine retningslinjer. Først og fremst stoler vi på din forventede inntekt fra heltidsarbeid og forretningsaktivitet.

Bestill tjenesten online!

Service: Bestilling av skattekort til bedrift, pris: 690 kr netto

Skatekort – når bør det endres?

Generelt er det ingen forpliktelse til å endre kortet som er tildelt av kontoret. Vi bør imidlertid ta i betraktning at vi vil betale forskuddsbetalinger som ikke er tilstrekkelige til inntektene våre hvis kortet er feil. Dette betyr to mulige scenarier:

 1. Kortet er undervurdert - skatteforskudd er lavere enn skatten som følger av årsopptjening - da må vi betale denne differansen i årsoppgjøret, men vi får mer netto fra arbeidsgiver
 2. Kortet er overvurdert - skatteforskudd er høyere enn skatten som følger av årsopptjening - da får vi refusjon i årsoppgjøret, men vi får mindre netto fra arbeidsgiver

Generelt viktig regel:

Uavhengig av beløpet på forskuddsbetalinger eller valgt skattekort – vi betaler alle samme skatt. Tjener du like mye som en annen person, betaler du til syvende og sist samme skatt i den årlige selvangivelsen, uavhengig av forskuddsbetalinger.

Hva trenger vi for å utføre tjenesten?

For å utføre tjenesten trenger vi fra deg:

 • Altinn/Skatteetaten påloggingsdetaljer
 • Informasjon om selskapets forventede inntjening for et gitt år
 • Informasjon om inntjening fra selskapet i foregående år (hvis tilgjengelig kan vi også sjekke det etter innlogging på kontorets hjemmeside)

Hva inkluderer tjenesten?

Tjenesten inkluderer:

 • Telefonkontakt for å utføre tjenesten
 • Logg inn på Skatteetaten.no
 • I fellesskap fastsette det optimale skattekortet
 • Faktisk endring/bestilling av skattekort på kontoret
 • Informasjon om ventetid og videre prosedyre
 • Hjelp ved problemer med endring/bestilling av skattekort

Bestill tjenesten online!

Service: Bestilling av skattekort til bedrift, pris: 690 kr netto