Selskapets nedleggelse

Selskapets nedleggelse

Tjenesten inkluderer rapportering av nedleggelse av en virksomhet. Fullstendig stenging krever handlingene beskrevet i forskriften, som du også finner nedenfor. 

Bestill tjenesten online!

Service: Søknad om å legge ned bedrift, pris: 1490 kr netto

AS stengingsprosedyre

Nedenfor finner du AS-selskapsstengingsprosedyren (fet elementer er de som vi utfører som en del av denne tjenesten, andre kan bestilles separat fra oss):

 • Generalforsamling som bekrefter nedleggelse av selskapet (utarbeidelse av dokumentasjon for et slikt møte)
 • Sender informasjon om planlagt stenging til kontoret
 • Alternativt: melde stenging til MVA-registeret
 • Melding om stenging til skyldnere og kreditorer
 • Utarbeide regnskap for nedleggelse av selskapet - salg av eiendeler, fastsettelse av fordringer og beløp som skal deles
 • sende årlig avkastning og aksjonæravkastning
 • oppsigelse av arbeidsforhold med ansatte
 • sende informasjon om bedriftsnedleggelse
 • deling av selskapets eiendeler som avtalt
 • oppgjør av eventuelle fordringer fra selskapets aksjonærer (opptil beløpet betalt av selskapet)

ENK lukkeprosedyre

Nedenfor finner du prosedyren for å stenge ENK-selskapet (fet elementer er de som vi utfører som en del av denne tjenesten, andre kan bestilles fra oss separat):

 • Melding om stenging til foretaksregisteret
 • Alternativt: melde stenging til MVA-registeret
 • Rapportering av alle nødvendige rapporter ved slutten av aktiviteten: ansatte, MVA, etc.
 • Oppsigelse av arbeidsforhold med ansatte
 • Salg, overføring til privat eiendom eller avvikling av selskapets anleggsmidler
 • Sending av årsrapporten innen standard frist

NUF bedriftsnedleggelsesprosedyre

Nedenfor finner du fremgangsmåten for å stenge NUF-selskapet (fet elementer er de som vi utfører som en del av denne tjenesten, andre kan bestilles separat hos oss):

 • Sende informasjon om stengingen til kontoret (signert av styret i det utenlandske selskapet)
 • Alternativt: melde stenging til MVA-registeret
 • Melding om stenging til skyldnere og kreditorer
 • Utarbeide regnskap for nedleggelse av selskapet - salg av eiendeler, fastsettelse av fordringer
 • sende årsrapporten
 • oppsigelse av arbeidsforhold med ansatte
 • oppgjør av eventuelle fordringer fra et utenlandsk selskap.