Søknad om D-nummer

Hva er D-nummer?

D-nummeret er et midlertidig identifikasjonsnummer som utstedes til utlendinger som har til hensikt å oppholde seg i Norge i mindre enn seks måneder. I praksis utstedes det ved starten av oppholdet for å gjennomføre alle formaliteter og lovlig arbeide i Norge.

D-nummeret består av 11 sifre, der de seks første sifrene representerer fødselsdatoen, men det første tallet økes med 4 (første siffer i fødselsdagen).

Skatteetaten bestiller D-nummer for personer som er skattepliktige i Norge og har skattekort. Dessuten innhentes D-nummeret oftest sammen med det første skattekortet. D-nummer kan også fås dersom du har behov for å representere en bedrift i Norge.

Bestill tjenesten online!

Service: Søknad om D-nummer, pris: 690 kr brutto

Hvem kan få D-nummer?

Du har rett til D-nummer hvis:

 • du er skattepliktig i Norge (du jobber, driver bedrift)
 • du søker om asyl eller har gyldig oppholdstillatelse (ikke-EU-bosatte)
 • du er underlagt pålegg gitt av NAV eller HELFO (flytting med familie, jobbsøk osv.)
 • du har en rolle i en norsk enhet, for eksempel medlem av selskapets ledelse
 • du er registrert i grunnboken, for eksempel eier du hus i Norge

Identitetssjekk

For å få D-nummer og påfølgende skattekort trenger du en identitetssjekk. Vi vil avtale en time for deg ved det valgte skattekontoret eller annen institusjon som tilbyr identitetskontrolltjenester.

Hva trenger vi for å utføre tjenesten?

 • Arbeidskontrakt
 • Dine personopplysninger: navn og etternavn, fødselsdato, adresse
 • Data fra identitetsdokumentet
 • Informasjon om oppholdet i Norge - når du ankommer, hvor lenge du har tenkt å jobbe m.m.

Vi yter tjenesten både på vegne av arbeidstakeren og arbeidsgiveren som ansetter den ansatte.

Hva inkluderer tjenesten?

Tjenesten inkluderer:

 • Utfylling av nødvendig dokumentasjon for å få D-nummer og skattekort
 • Innstilling av besøksdato og besøkssted for å kontrollere identiteten og sende inn dokumenter
 • Instruksjoner om hva du skal ta med til besøket ditt og hva du skal gjøre

FORSIKTIGHET: Avgjørelsen om tildeling av D-nummer ligger hos kontoret i Norge. Tjenesten dekker kun mekling mellom deg og kontoret.

Bestill tjenesten online!

Service: Søknad om D-nummer, pris: 690 kr brutto