D-nummer aktivering

Siden 2017 i Norge aktivering av D-nummeret kreves etter 5 år fra utstedelse. Aktiverer vi nummeret etter dette tidspunktet, vil det være aktivt de neste 5 årene.

Tjenesten inkluderer:

  1. Sjekker om nummeret ditt er aktivt.
  2. Gjør en avtale på kontoret for å aktivere nummeret ditt. Det er dessverre ikke mulig å ordne alt på nett.
  3. Støtte og svar på spørsmål vedrørende besøk på kontoret.

MERK: Time for aktivering av D-nummer kan kun gjøres hos SUA i: Bergen, Oslo, Stavanger, Trondheim eller Kirkenes.

Bestill tjenesten online!

Service: D-nummer aktivering, pris: 700 kr brutto

1. Hva trenger vi for å utføre tjenesten?

Ved besøk på kontoret må du ha med deg:

  • gjeldende ID-kort eller helst pass.
  • dokument som bekrefter oppholdstillatelse. (valgfritt, men anbefalt)
  • arbeids- og leieavtale. (valgfritt, men anbefalt)

2. Hvorfor trenger jeg et aktivt D-nummer?

  • For å få skattekort må du ha et aktivt D-nummer. Mangel på aktivt D-nummer vil resultere i mangel på skattekort, noe som betyr at det belastes 50 % skatteforskudd ved hver betaling! Derfor vil vi få halve utbetalingen, men ved årsoppgjør bør vi få tilbakebetaling i form av en del av forskuddsbetalingen.
  • Mangel på aktivt D-nummer kan føre til at en bankkonto i Norge stenges.

Bestill tjenesten online!

Service: D-nummer aktivering, pris: 700 kr brutto

3. Prosedyre

D-nummeret slutter å være aktivt fem år etter at det er mottatt. Etter dette tidspunktet blir den imidlertid ikke ugyldig eller slettet fra databasen. Bare aktiver den igjen. For å gjøre dette må du møte opp på Skatteetaten på befaring (ID-kontroll) med gyldig ID-dokument, som ID-kort eller pass.

4. Ventetid

D-nummeret aktiveres samme dag som vi var på kontoret for kontroll.

5. Hva omfatter tjenesten?

Tjenesten inkluderer registrering ved kontoret for ID-kontroll og bistand til forberedelse til kontrollen.