Skattemessig bostedsattest i Norge

Bestilling av Polen-Norge skattebosattbevis

vi tilbyr omfattende bistand ved å få skattemessig bostedsattest i Norge. Vi tar oss av alle formaliteter. Attesten gjør det lettere å bevise skattemessig bosted – kontakt oss eller bestill en tjeneste!

Bestill tjenesten online!

Service: Bostedsattest, pris: 990 kr brutto

Hva er et skattemessig bostedsattest?

Attest for skattemessig bosted er også et sertifikat for skattyters registrerte kontor eller bosted for skatteformål - det er et dokument som bekrefter Innfri betingelsene å skattemessig bosted i et gitt land. Kan være Det vil hjelpe deg med å bevise overfor Skattekontoret i Polen at du har skattemessig bosted i Norge – noe som gjør at du slipper å betale skatt i Polen. Det utstedes av det aktuelle Skattekontoret - dersom vilkårene for skattemessig opphold i Norge bekreftes, utstedes det av Skatteetaten.

Hva inkluderer tjenesten?

Etter bestilling av tjenesten hjelper vi deg med:

  • fullstendig utarbeidelse av søknaden for utstedelse av sertifikat i papir og elektronisk versjon
  • forklaring av svaret for brev som du vil opprettholde ex officio angående sertifikatet
  • foreslår ytterligere handlingersom vil hjelpe deg med å fastslå og bekrefte skattemessig bosted ved revisjon fra Skattekontoret

FORSIKTIGHET: Vi har ikke ansvar for å utlevere sertifikatet, og beslutningen om å gi det ligger hos kontoret i Norge. Tjenesten dekker kun mekling mellom deg og kontoret.

Bestill tjenesten online!

Service: Bostedsattest, pris: 990 kr brutto

Hvem bør søke om oppholdsattest?

Du bør søke om oppholdsbevis når:

  • vi ble bedt om å gjøre det, for eksempel av arbeidsgiveren,
  • vi er skattemessig hjemmehørende i Norge, det er derfor vi ønsker å ha et av argumentene for å fastslå i hvilket land vi har ubegrenset skatteplikt.

Vil et skattemessig bostedsattest hjelpe i tilfelle revisjon fra Skattekontoret i Polen?

Attest for skattemessig bosted er det ikke klar bekreftelse på vår 100 % skattemessige bosted i et av landene. Den bekrefter bare oppfyllelsen av oppholdsvilkårene i et gitt land. Norge eller Polen kan utstede et slikt dokument, men det fritar deg ikke på noen måte fra skatteplikt i det andre landet dersom det følger av regelverket..

Det betyr at dersom Skattekontoret for eksempel krever at vi betaler tilleggsskatt på grunn av dobbeltbeskatning, vil det å henvise til bostedsattesten ikke endre mye i vår situasjon, det er et mindre argument. Kontoret vil kreve bevis for å være norsk bosatt – dette betyr oppfyllelse av en rekke bostedskrav. Selve sertifikatet spiller ingen rolle.

Hva annet kan du gjøre? I dette tilfellet er det eneste dokumentet vi kan håndtere for deg i kontroversielle situasjoner en individuell tolkning av den nasjonale skatteinformasjonen.

Hva er typen skattesertifikater i Norge?

I Norge er det to typer skatteattester, som er forskjellige i formålet med å utstede dem:

  • registreringsbevis (bostedattest) – et dokument som bekrefter bostedet til en gitt person. Det inkluderer adresse og botid, samt alle husstandsmedlemmer. Det kan kun fås hvis du har et fast personnummer (dvs. du kan ikke ha et D-nummer).
  • bekreftelse på skattemessig bosted (bekreftelse på skattemessig bosted for privatpersoner) – et dokument som bekrefter opphold i henhold til nasjonal lov eller en avtale mellom land (inkludert avtalen mellom Polen og Norge).

Hvor lang tid tar det å bli sertifisert?

Det er en frist for utstedelse av skattemessig bostedsattest av Skatteetaten ca 6 uker fra å sende inn søknaden. I tillegg kommer tiden som trengs for å levere sertifikatet i papirform.

Nødvendige dokumenter

For å utføre tjenesten trenger vi dine Altinn-påloggingsdetaljer. Vi vil informere deg om eventuell tilleggsinformasjon (hvis nødvendig) på telefon.

Bestill tjenesten online!

Service: Bostedsattest, pris: 990 kr brutto