Artikler

Hvor mye skatt betaler du i Norge?

Alle som tjener mer enn 69 650 kroner i løpet av et år i Norge (beløpet synker forholdsmessig ved kortere opphold) må betale skatt. Tjener du penger i Norge, er denne teksten for deg. Du vil finne ut hva du betaler for, hvor mye du betaler og fra hvilke beløp du betaler. Så la oss forklare hva vi betaler for og hvordan vi sjekker de viktigste tingene -

Hvor mye er frigodtgjørelsen i Norge? - Svar!

Hvor mye er skattefritt i Norge for privatpersoner? Vi har svar på dette spørsmålet, som mange andre innen regnskapsfaget. Vel, i Norge har vi flere fribeløp. Du leste riktig – flere beløp, ikke én. Det antas imidlertid at det skattefrie beløpet er ca. CZK 70 000. Hvor mye er det i den

Eiendom i Norge – salg, besittelse, avgifter

Eier du en eiendom i Norge, har du solgt et hus i Norge eller en leilighet i Polen? I alle disse situasjonene kan det hende du må betale skatt. I Norge blir det ca 22% av gevinsten ved salg, vi betaler også 1% eiendomsskatt dersom det gjelder oss. Les videre for å lære mer om eiendomsforpliktelser i Norge!

Siste år med fradrag for enslige forsørgere! – Særfradrag for enslige forsørgere

Kan enslige forsørgere regne med skattefradrag i Norge? Fortsatt ja, men fra 2024 vil det ikke være mulig. Dette fradraget ble faset ut fra 1. mars 2023, noe som betyr at det ikke har blitt belastet siden da og ikke vil bli belastet i fremtiden. Men betyr dette at aleneforeldre vil tape penger? Eller

Kjøpe bil i Norge – hvilke avgifter må du betale? 

Ønsker du å kjøpe bil i Norge og lurer på hvilke avgifter det vil medføre? Vi hjelper deg. I Norge deler vi avgiften inn i 4 situasjoner: Kjøpe ny bil fra forhandler Kjøpe bruktbil fra forhandler som tidligere var registrert i Norge Kjøpe bruktbil fra forhandler som ikke tidligere var registrert i Norge Kjøpe bil

Skatteamnesti i Norge – unngå bøter og renter!

Ønsker du å ordne opp i din situasjon overfor Skattekontoret og unngå tilleggsskatt? Skatteamnesti, eller skatteamnesti, kan være løsningen. Skatteetaten tilbyr en mulighet for personer med inntekt og/eller formue i Norge og/eller i utlandet som ikke tidligere er rapportert. Dette vil tillate deg å unngå mulige straffer og renter på skatten! De siste årene har Skattekontoret

Felles selvangivelse for ektepar – Er det mulig i Norge?

Felles selvangivelse for ektepar – Er det mulig i Norge? I Polen er muligheten for ektefeller til å levere felles selvangivelse svært populær. Dette er ofte den enkleste måten å redusere skatten på. Men hvordan er situasjonen i Norge? Finnes det et lignende alternativ? Vi inviterer deg til å lese artikkelen vår der vi diskuterer prinsippene i det norske skattesystemet

Skatteoppgjørsguide i Norge 2024 – hva må du huske?

Skatteoppgjørsguide i Norge 2024 – hva må du huske? Avregner du skatten for første gang i Norge? Eller kanskje du gjør det for tiende gang? Uansett er det visse ting du må huske om det uansett. Les videre for å vite hva du bør være oppmerksom på! Hvor må jeg gjøre opp kontoen min? Hvis du har vært i Norge en stund, sannsynligvis

Årsoppgjør i Norge for 2023 – gjør deg klar med Efremtid!

Årsoppgjør i Norge for 2023 – gjør deg klar med Efremtid! Vi starter snart den varme perioden med årsoppgjør i Norge. Hvis du vil forberede deg godt - les for å minne deg selv på hvordan denne forpliktelsen til enhver skattyter ser ut! Husk at vi kan hjelpe deg med ditt oppgjør. Du trenger ikke engang å lese dette - bare ring oss på

Endringer i regler og stønadssatser i Norge fra 01.01.2024. januar XNUMX

Endringer i regler og satser for ytelser i Norge fra 01.01.2024. januar 2024 Fra begynnelsen av 1 er det innført endringer i regler og satser for enkelte viktige og viktige ytelser i Norge. Hva vil endre seg og hva forblir det samme? Lese! Barnetrygd Fra 2024. januar XNUMX observerer vi en økning i satsen på familiepenger, kalt barnetrygd, for barn

Livsoppholdssatser – hvor mye bør du ha igjen etter trekk i lønn

Alle av oss kan havne i økonomiske problemer. I denne situasjonen kan det skje at arbeidsgiver blir pålagt å foreta månedlige trekk i lønnen din. Disse fradragene kan føre til at beløpet du har igjen å leve av blir for lavt. Hver av oss har rett til normal fungering, derfor fastsetter Barne- og familiedepartementet minimumssatser, d.v.s.

Formueskatt – kort fortalt formuesskatt

En formuesskatt er en nettobeskatning av en skattyters formue. Dette betyr at verdien av eiendelene minus gjeld erstattes. Eiendeler inkluderer hovedsakelig boligen din, annen eiendom, kontanter på bankkontoen din, aksjer, fond eller andre typer investeringer. Ulike typer eiendom verdsettes ulikt og det er også et grunngodtgjørelse. Nettoformue beregnes ved å trekke all gjeld fra eiendeler

Vinter i Norge – er det krav om montering av vinterdekk? Hva med pigger og kjettinger?

Lover knyttet til bruk av vinterdekk varierer fra land til land. Det er noen land i Europa, som Storbritannia og Danmark, hvor loven ikke regulerer bruken av vinterdekk i det hele tatt. I de fleste tilfeller er bruk av vinterdekk obligatorisk i visse perioder eller når værforholdene krever det. Bruk av kjetting på enkelte strekninger

Arbeidsavklaringspenger (AAP) – den viktigste informasjonen

Arbeidsavklaringspenger (AAP) er et støtteprogram som tilbys av NAV for å gi inntekt til personer som trenger økonomisk støtte på grunn av sykdom eller skade. Målet er å forklare mulighetene dine for å beholde eller gå tilbake til arbeid. Typisk skal arbeidsevnen reduseres med minst 50 prosent og personen må ha vært medlem av trygden i minst

Barnevernet – Norsk barneverntilsyn

Barnevernet, Barnevernet, vekker ofte interesse blant polakker bosatt i Norge - dessverre vekker det ikke nødvendigvis positive følelser. Det er mange myter rundt denne institusjonen, spesielt om måten den håndterer barnesaker på. I denne artikkelen skal vi se på hvordan Barnevernet fungerer, hva dets rolle er og hva dets prosedyrer er

Bli kjent med Startlån – din sjanse til å eie din egen leilighet i Norge

Virker det umulig for deg å finne finansiering for kjøp eller tilpassing av egen leilighet i Norge? Startlån kan være løsningen du har ventet på. Dette er et unikt program som tilbyr hjelp til personer som har problemer med å få lån fra tradisjonelle banker. Hva er startlån? Startlån, eller «startlån», er et initiativ fra den norske regjeringen med sikte på å støtte mennesker

Forsikring for ansatte som midlertidig jobber eksternt fra Polen

Forsikring for ansatte som midlertidig arbeider eksternt fra Polen Fra 1. juli 2023 trer nye forskrifter om sosial forsikring for ansatte som jobber eksternt fra et land hvor de ikke er fast bosatt i kraft. Dette gjelder situasjoner der en arbeidstaker jobber for en arbeidsgiver fra Norge, men jobber eksternt fra sitt bostedsland i en periode. Hovedforutsetninger i den nye avtalen

Dagpenger i Norge – hva er reglene?

Det norske sosiale velferdssystemet, NAV, er allment anerkjent som et av de mest utviklede og rettferdige systemene i verden. Det gir folket i Norge et bredt spekter av sosiale ytelser som har som mål å sikre anstendige levekår og like muligheter for alle. Grunnlaget for det norske velferdssystemet er prinsippet om sosial solidaritet. Det betyr at alle innbyggere i Norge har ansvar for

Timebank, avspasering – hva er reglene?

I Norge har vi mulighet til å benytte oss av avspasering, det vil si fritid i bytte mot overtid. Dette medfører ofte tvister med arbeidsgiver og usikkerhet, selv om det ikke burde, fordi både lovbestemmelser og interne kontrakter i bedrifter bestemmer hvordan og når du kan jobbe utover normal arbeidstid og hvilke rettigheter og plikter som følger av slike timer. Vi vil forklare

Polen-Norge overføringer – hva er reglene? Skal skatt betales?

Pengeoverføringer mellom Polen og Norge er en vanlig del av livene til mennesker som bor eller arbeider i disse to landene. Det er likevel visse regler og forskrifter som er verdt å kjenne til for å unngå misforståelser ved overføring av midler. I denne artikkelen vil vi diskutere reglene for pengeoverføringer mellom Polen og Norge og forskjellene i skatter og dokumentasjon som gjelder i begge land.

Feriebetaling - når, hvor mye, hva med skatt?

Ferietiden i Norge reiser alltid mange spørsmål og tvil rundt feriepenger, altså feriepenger. I løpet av året, når vi jobber eller mottar ytelser, betaler arbeidsgiver eller NAV oss ekstra midler. Disse midlene er ment som en erstatning for lønnen vår når vi ikke jobber på grunn av ferie. Hva er uttaksreglene? Når betaler arbeidsgiver ferie? Hvor mye har du krav på

Familieytelser i Norge – hva kan vi regne med?

Både nybakte foreldre og de med lengre erfaring spør oss ofte om den norske stat støtter familier økonomisk og i så fall hvilke regler som gjelder. Svaret er positivt – ja, Norge tilbyr støtteprogrammer for foreldre og barn. I denne artikkelen vil vi kort presentere fordelene som familier i Norge (og andre steder!) kan få. Barnetrygd

500+ i Polen og barnetrygd i Norge. Kan jeg laste ned begge deler?

«Familie 500 pluss»-programmet og den norske fordelen «barnetrygd» er de s.k. lignende fordeler. Det betyr at vi ikke skal bruke begge hjelpeformene samtidig. Etter endringene i juni 2022 har mye endret seg når det gjelder barnetrygd. Hva er gjeldende regelverk for disse fordelene? Polen er et land med prioritet Uavhengig av den profesjonelle situasjonen til barnets mor,

Årsoppgjør Norge-Polen 2022 – eller hvordan gjøre opp for ikke å tape?

Polen-Norge oppgjør 2022 – hvordan gjøre opp for ikke å tape? Som regel er vi overbevist om at når vi jobber i Norge og oppholder oss her det meste av året, har vi også skattemessig bosted her. Dette er ofte feil tankegang, som kan koste oss mye ved en eventuell kontroll fra det polske skattekontoret. Ofte, ved å trekke fra noe i Norge, kan vi faktisk ikke tjene noe.

Fjernarbeid Polen-Norge – hva er den beste måten å gjøre opp regnskap på?

Fjernarbeid Polen-Norge – hva er den beste måten å gjøre opp regnskap på? Det hender at polakker får tilbud om fjernarbeid i Norge. Eller omvendt: Polakker bosatt i Norge ønsker å jobbe eksternt for en polsk arbeidsgiver. Vi spør oss da: hvordan må jeg gjøre opp dette med kontoret? I hvilket land må jeg betale bidrag? Hvordan ser det ut med

En bil med polske skilter i Norge – når kan du kjøre? Hvilken dokumentasjon kreves?

En bil med polske skilter i Norge – når kan du kjøre? Hvilken dokumentasjon kreves? Som regel må du i Norge kjøre med norske skilt dersom du bor her lenger. Dette innebærer å kjøpe et kjøretøy i Norge eller importere det fra utlandet, noe som ofte er dyrt og ulønnsomt. Men hva om vi har

Halv skatt til jul - hvor mye sannhet er det i det?

Halv skatt til jul - hvor mye sannhet er det i det? Alle som har jobbet i Norge har sikkert hørt om «halv skatt før jul». De sier det er en gave fra kongen, vi får mer penger. Dette er ikke helt sant, men som i enhver myte er det noe av det her. Men hva handler dette om?

Sykemelding, sykepenger og egenmelding – hva om du blir syk i Norge?

Sykemelding, sykepenger og egenmelding – hva om du blir syk i Norge? Hvis du jobber i Norge, må du vite hva du skal gjøre ved sykdom eller skade som hindrer deg i å jobbe. Finn ut alle reglene som gjelder for sykefravær og personlig permisjon. Dette vil hjelpe deg å unngå problemer og misforståelser, og du vil føle deg tryggere hvis du blir syk. Hva er

Feriepenger – de viktigste lovene og prinsippene

Ferier - de viktigste reglene og rettighetene Som oftest møter vi ferier og ferier i høytiden, det vil si vanligvis om sommeren. I denne tiden varsler enten arbeidsgiver arbeidspause eller så ber vi om hviletid. Men vet du virkelig når du kan gjøre dette? Hvor mye permisjon kan du få? Hvilke penger har du krav på og om de er tilgjengelige?

De viktigste reglene og forpliktelsene etter åpning av et selskap i Norge

Hvis du har bestemt deg for å starte din egen virksomhet, vil du absolutt gjøre det i samsvar med loven og generelt gjeldende regler. Dessverre, oftest uten hjelp fra en annen person som er kjent med emnet og gründerens ansvar eller uavhengig opplæring i denne saken, vil sannsynligvis ikke alt bli gjort riktig. Derfor vil vi gjerne presentere noen av de viktigste reglene som vil hjelpe deg å oppfylle alle dine forpliktelser

Hva er lønnen i Norge?

Hva er lønnen i Norge? Norge har i flere år vært et av reisemålene for utlendinger som velger å emigrere i jobbøyemed. Denne gruppen inkluderer en stor del av polakker som ønsker å forbedre sin økonomiske situasjon eller bestemmer seg for å bo i det vakre fjordlandet av andre grunner. Kommer du til Norge

Kildeskatt 25 % (LØNN) – hvem tjener på det? Den viktigste informasjonen

⚠️ KILDESKATT 25% (LØNNING) – VIKTIGSTE INFORMASJON! HVEM ER LØNNSOM? ⚠️ ⚠️ NÅR KAN JEG BRUKE DENNE? Det er tre grenser: – så lenge du ikke oppfyller forskriften om permanent opphold i Norge (minimum 183 dager i året i Norge), kan du få kildeskatt 25 %. Du kan også bruke den i året du krysset grensen

100 dager med endringer i Norge – hvordan vil det påvirke polakkene?

⚠️ 100 DAGER MED ENDRING I NORGE – HVORDAN PÅVIRKER DET POLEN? ⚠️ HVA ER FORSLAGENE? De viktigste kravene, noen med mine kommentarer, finner du nedenfor: 📌 Beboers utgifter og skatter: - fradrag for ansatte i fagforeninger inntil KR 7700,- økende pendlerfradrag - lavere egenandel i fradrag: KR 15.000 - i praksis

Kryptovalutaer i Norge – Bitcoin-oppgjør

AVGJØRING AV HOLDING, GRUVE OG HANDEL AV KRYPTOVALUTA I NORGE Hvis du er en person som investerer i kryptovalutaer og handler med dem, lurer du sannsynligvis på hvordan du skal gjøre opp det. Jeg inviterer deg til å lese dette innlegget, som jeg håper vil hjelpe deg med å registrere kryptovaluta-handelen din på riktig måte. 📌 Kryptovalutaer behandles som eiendom/inntekt, så de avregnes under

Hvor skal man dra på ferie? OBS fra 19.07. juli, ferge Danmark->Norge = karantene!

⚠️ GRØNNE STATER FRA 19.07/XNUMX ⚠️ For noen dager siden presenterte jeg dere prognosene til De grønne statene, nå er de offisielt annonsert. De viktigste reglene - grønn = ingen karantene og du kan komme inn fra det landet som turist, oransje, rød = karantene og ingen turistinngang, mørkerød - den første delen av karantenen er i tillegg på hotellet. ⚠️ HVA ER DETTE

Hvor skal man reise på ferie fra Norge? Liste over grønne land fra 5.07.2021. juli XNUMX

⚠️ GRØNNE STATER FRA 5.07/XNUMX OG ENDRINGER I REGLER ⚠️ For noen dager siden presenterte jeg dere prognosene for De Grønne Statene, nå har vi dem offisielt annonsert. Norge har lagt til mange farger på kartet, men de fleste er ikke av interesse for oss. Hva er viktigst - grønt = ingen karantene, resten av fargene = karantene. Hvis du vil lese om alle fargene

BILKJØRING POLEN – NORGE – KRAV, TESTREGLER DATA FRA 1.07/XNUMX

⚠️ BILTRANSFER POLEN - NORGE - KRAV, TESTREGLER DATA FRA 1.07/1.07 ⚠️ I dette innlegget vil jeg diskutere gjeldende regler for å reise Polen-Norge og Norge-Polen med bil med reglene i Sverige, Tyskland, Danmark, Polen og Norge . Dataene kommer fra XNUMX/XNUMX. ⚠️ BILREISE POLEN – NORGE – REGLER FOR UTVALGTE LAND Her antar vi at vi starter reisen med personbil

Polen – Sverige ferge uten karantene i Norge – ny tolkning

⚠️ POLEN – SVERIGE FERGE? INGEN KARANTENE I NORGE - NY TOLKNING ⚠️ Norge har definert regler der det var en ganske klar oppfatning om at Polen-Sverige-fergen forårsaker karantene som bruk av kollektivtransport i det røde landet. For mange av dere var det absurd og heldigvis kom HelseNorge i dag med en ny tolkning etter å ha konsultert advokater.

PROGNOSER OVER LAND OG FERIEØYER FRA NORGE FOR 5.07.

⚠️ PROGNOSER OVER LAND OG FERIEØYER FRA NORGE FOR 5.07/1.07 ⚠️ Norge har klart definert reglene for å anerkjenne et land eller en region som grønt. I dette innlegget lærer du mine spådommer basert på dataene så langt. All data vil mest sannsynlig være tilgjengelig 1. juli, FHI vil kunngjøre listen 2.07.-4.07. juli for godkjenning fra myndighetene. Vi kan forvente aksept innen XNUMX. juli, men vi bør få en viss liste

Minstelønn i Norge fra 1.07.2021. juli XNUMX

⚠️ LÆR OM MINIMUMPRISER FRA 1.07.2021 - VIKTIG FOR ANSATTE OG ARBEIDSGIVER! ⚠️ Som et pusterom fra koronaviruset oppfordrer jeg deg til å lese minimumssatsene. Arbeidsgiver bør automatisk endre timeprisen din fra 1.07.2021. juli XNUMX dersom du skulle tjene mindre enn minstelønnen. Minstesatsen gjelder for ansatte med timepris og faste kontrakter. Vurdere

Covid i Norge – regelverk – innreise, tester, karantene. Fra 21.06. juni – gratis inngang fra Polen!

⚠️ FRA 21.06/16.07 KAN DU INN FRIT FRA POLEN TIL NORGE - FINN UT REGELSETTET ⚠️ Siste oppdatering: XNUMX/XNUMX I dette innlegget finner du et sett med regler med myndighetskilder, verifisert og bevist. Regelverket endres ofte, så dette er et innlegg med et regelverk. Del gjerne denne linken: https://efremtid.no/news/covid/ (eller bruk deleknappen

VAKSINERT UTENFOR NORGE VIL KUN INNKOMME FRIT

⚠️ Vaksinert UTENFOR NORGE VIL KUN INNKOMME FRIT ⚠️ Norge endrer regelverket sitt veldig ofte og det er vanskelig å forstå det. Den siste nyheten som er smuglet inn i forskriften er muligheten for innreise for fullvaksinerte utenfor Norge. Foreløpig er dette ikke mulig, men forskriften åpner allerede for en slik mulighet i fremtiden. Det er også en god sjanse

FULLSTENDIG AVSLUTNING PÅ INNLEGGSKARANTENE FOR VAKSINERTE OG ANDRE KORONAVIRUSNYHETER

Fra 11.06. juni er personer vaksinerte i Norge og de som har hatt covid i Norge helt fritatt fra innreisekarantene. Vil turistinnreise fra Polen være mulig? Les mer 🙂 ⚠️ MINIANNONSE: VIL DU LÆRE NORSK? 1) Flott sommerkurs: https://nataliapasternak.pl/kursy-wakacyjne-2021/ (A1, B1.1) 2) Septemberkurs: https://nataliapasternak.pl/kursy/ (A1-B2) Jeg anbefaler på det varmeste det, jeg underviste på denne skolen selv

COVID i Norge – innreiseregler, tester, karantene

⚠️ FULLSTENDIG KORONAVIRUS REGLER I NORGE OPPDATERING: 14.06/500204111420073 - MED KILDER ⚠️ JEG INVITERER DEG TIL Å KOMMENTERE OG DELE - REGELVERKET ENDRES OFTE, SÅ JEG ANBEFALER Å DELE LINKEN: https://www.facebook.com/KsieXNUMXsXNUMX/NorwegiaXNUMXsXNUMX/Norwegia XNUMX I denne teksten finner du et komplett sett med oppskrifter om koronavirus i Norge. Dette er en direkte oversettelse av utvalgte oppskrifter. Oversettelsen er løs og selektiv, slik at flest mulig forstår den

Med bil Polen - Norge krav, tester, regler

⚠️ POLEN - NORGE OVERFØRING - KRAV, TESTREGLER OG ANDRE KORONAVIRUSNYHETER ⚠️ I dette innlegget vil jeg diskutere gjeldende regler for å reise Polen-Norge og Norge-Polen med bil med reglene i Sverige, Tyskland, Danmark, Polen og Norge og jeg vil kort nevne Polens COVID-statistikk. ⚠️ COVID-STATISTIKK – TOTALT INGEN KARANTENE FRA POLEN SNART? Statistikk for 8.06/XNUMX er

Vi starter årsoppgjøret for 2021!

Vi inviterer deg hjertelig til å gjøre opp regnskapet ditt. Du finner alle detaljer her: Årlig privat oppgjør I år er det verdt å sjekke følgende fradrag: Knyttet til familie og barn: Barnehage, SFO, transport til dem og barnepike for barn under 12 år Omsorg for funksjonshemmede barn Utvalgt underholdsbidrag (kun frem til 2019) Eneforsørgerfradrag Arbeidsrelatert el