Profilregistrering på Altinn

Profilregistrering på Altinn

Hvis du ønsker å jobbe i Norge eller allerede jobber her, bør du definitivt opprette en profil på Altinn. Altinn.no-nettsiden og profilen på den er nødvendig for å kunne rapportere informasjon korrekt til kontoret, samt for å kontakte og motta meldinger angående våre skatter eller annen offisiell informasjon. Dette vil begrense kontakten din med kontoret og tillate deg å utføre de fleste aktiviteter via Internett.

Påmelding skal skje etter innhenting av D-nummer og andre gang etter innhenting av fast personnummer (fødselsnummer).

Bestill tjenesten online!

Service: Opprette profil på Altinn, pris: 290 kr brutto

Hva slags ting vil en Altinn-profil være nyttig til?

En profil på Altinn kan være nyttig for ting som:

  • skatteoppgjør (samt å sende inn korreksjoner)
  • inntektssjekk
  • sende inn søknad om skattekort
  • endring av korrespondanseadresse
  • sende inn søknad om vandelsattest
  • firma registrering
  • MVA-rapportering i bedriften
  • registrering og rapportering av ansatte i virksomheten
  • oppgjør av selskapsskatt